Otázky a odpovědi: PROČ SE NĚKOMU NEDAŘÍ DOSÁHNOUT NEDETEKOVATELNÉ VIROVÉ NÁLOŽE

Velkou výzvou pro lékaře jsou HIV pacienti, u nichž i přes úspěšnou léčbu přetrvává nízká hladina viru v krvi, i když by měl být virus nedetekovatelný. Doporučení jak tuto situaci řešit zatím mnoho není.

Jaké jsou příčiny přetrvávající nízké úrovně viru v krvi?

To je komplikované téma. U pacientů s nízkou virovou hladinou existuje řada rizikových faktorů. Jedním z nich je, že zřejmě měli ještě před začátkem léčby velké virové zatížení. Obvykle se jedná o lidi, kteří měli infekci roky předtím, než se začali léčit. Pravděpodobně to je jedna z hlavních příčin.

Je nízká úroveň viru v krvi častá?

Nízké hladiny viru HIV jsou natolik běžné, že každý zkušenější lékař pracující s HIV pozitivními pacienty se s takovým pacientem ve své praxi potkal. Většina lékařů má dokonce jednoho nebo více pacientů, kteří mají vždy detekovatelnou virovou nálož, t.j. mezi 20 a 100, 200 kopiemi. Rozsáhlá studie ze Španělska zjistila, že přibližně 4% pozitivních mají nízkou hladinu viru.

Znamená trvale nízká hladina viru u pacientů riziko selhání léčby, nebo zvyšuje riziko přenosu viru?

Pokud pacienti užívající léky pravidelně a v průběhu léčby se u nich neprojeví resistence, zejména u pacientů s 50 až 100 kopiemi/ml, riziko selhání léčby nehrozí. Jedinci užívající léky nepravidelně nebo nárazově jsou ohroženi selháním léčby ve vyšším měřítku. Z dalších studií víme, že zintenzivnění léčby (přidání léků) pacientům užívajících léky pravidelně nepomůže. Ze studie jasně vyplývá, že další hranice – nad 200 až 500 kopií/ml a zvláště hranice 500 až 1000 kopií/ml je klinicky významná. U pacientů nad touto hranicí se rozvíjí rezistence. Souhrně můžeme říci, že jde o velmi rychlý nástup z relativně benigní úrovně (50 až 200 kopií/ml) na úroveň potencionálně ohrožující (více než 500 kopií/ml).

Jaká jsou doporučení pro pacienty pohybující se těsně nad detekovatelnou hranicí?

Pokud má lékař obavy, že trvale nízká hladina viru může být způsobena nepravidelným užíváním, raději podá pacientovi vysoce účinné léky, při jejichž i nepravidelném užívání je zajištěna dostatečně vysoká hladina účinné látky. Tyto inhibitory druhé generace – bictegravir a dolutegravir – nebo zesílené inhibitory proteázy. Jsou vhodnější než užívání inhibitorů první generace nebo na NNRTI. U většiny pacientů užívajících léky pravidelně, však změna léčby není doporučena.

V případě že pacient užívá léky správně, ale má stále nízkou virovou hladinu, může být dlouhodobá účinnost léčby snížena?

Na základě poznatků co máme, u pacientů s virovou náloží mezi 20 až 200 kopiemi/ml je odpověď obecně ne. Pokud se tak stane, pak je to způsobeno virovým rezervoárem a pokračujícím zánětem (obranou imunitního systému) nereagujícímu na žádnou konkrétní léčbu.

Co se přenosu týče, pokud se budeme pídit po hranici uváděné ve všech studiích, bude typicky mnohem vyšších hodnota než úroveň, o které se bavíme jako o trvale nízké virové hladině. V zásadě platí, že pokud se úroveň kopií drží pod hranicí 200 kopií/ml nemáme žádný důkaz o tom, že by existovalo riziko přenosu.

Přeložila Alena. Upravil Jirkahttp://www.eatg.org/news/qa-understanding-persistent-low-level-viremia-in-people-with-hiv/

Obrázek č. 138

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 155
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.