Pozor na starší antiretrovirotika

Starší antiretrovirotika mohou způsobit nevratné změny v redistribuci podkožního tuku a mohou zhoršovat riziko kardiovaskulárních onemocnění.

Vyplývá to z dánské studie zveřejněné 15. března. Jedná se o pacienty, kteří užívali thymidin a/nebo didanosin. Průměrně byla expoziční doba (doba po kterou byli HIV pozitivní vystaveni působení léků) 6,6 let a průměrná doba od přerušení užívání byla 9,4 let. Tyto látky mohou přetrvávat v těle a zároveň zvyšovat kardiovaskulární rizika a zhoršovat distribuci tuků v těle. Konkrétně je stále pozorováno přerozdělování tukové tkáně u lidí s HIV, kteří kdysi tyto léky užívali, i když tuto léčbu před mnoha lety ukončili. Kromě toho mají tito jedinci nadměrné riziko hypertenze, vysoké hladiny celkového cholesterolu a nízký HDL (dobrý cholesterol), a to i roky po ukončení léčby. Toto je pravděpodobně důsledkem nahromadění viscelární tukové tkáně. Oba typy starších léků způsobují ztrátu tuku z podkoží a naopak nahromadění tuku kolem orgánů. Tento jev je obecně označován jako ‚přerozdělování´ tuku z některých částí těla do ostatních, například z končetin a hýždí do břicha, což zažilo a stále zažívá mnoho HIV pozitivních pacientů. Výsledky studie naznačují, že vedlejší účinky těchto léků na tělesný tuk jsou nejen dlouhotrvající, ale nezvratné. Někteří HIV pozitivní lidé tedy mohou potřebovat intenzivnější kardiovaskulární preventivní intervenci.

Přeložila Alena, upravil Jirka
Zdroj: http://www.eatg.org/news/the-impact-of-older-antiretrovirals-on-fat-redistribution-and-cardiovascular-risk-factors-may-be-irreversible/

Obrázek č. 138

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 155
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.