Pražská hygiena znovu pokutuje šíření pohlavních nemocí

Možná I vám dorazila pozvánka, abyste se dostavili k projednání epidemiologického šetření na pražskou hygienickou stanici. Podle informací účastníků tam na vás bude čekat zřejmě přesila, několika pracovnic hygieny. Tyto dámy Vám budou hrozit různými postihy a vyšetřováním, a také vám předloží “blokovou pokutu k zaplacení na místě”. Je to obdoba blokové pokuty za dopravní přestupek, tzn. že když ji přijmete, tak se přiznáváte ke všemu a už s tím nejde nic jiného dělat, než zaplatit.

Na právní poradnu ČSAP se v uplynulých týdnech obrátilo několik HIV pozitivních, kteří byli předvoláni na pražskou hygienickou stanici poté, co se nakazili jinou pohlavně přenosnou nemocí (např. kapavka, syfilis). Na jednání jim zaměstnanci hygieny měli říct, že se dopustili přestupku. V některých případech byla na místě uložena pokuta v blokovém řízení.

Česká společnost AIDS pomoc dlouhodobě s obavami sleduje snahy pražské hygienické stanice o postihování sexuálního života HIV pozitivních. S každou takovou vlnou sledujeme nikoli změnu sexuálního chování dotčených osob, nýbrž jen vzrůstající nedůvěru k našemu zdravotnímu systému a snahy o únik z něj (samoléčba, léčba v zahraničí).

Zdůrazňujeme, že pro každého HIV pozitivního platí doporučení, aby při pohlavních stycích používal kondom, i když má styk s jinou HIV pozitivní osobou. Kondom riziko přenosu jiných pohlavních chorob výrazně snižuje. I když doporučení neznamená povinnost, opětovný výskyt jiných pohlavních chorob neprospívá zdravotnímu stavu dotčené osoby a bývá zneužíván k paušálním tvrzením proti celé HIV komunitě.

Současně však upozorňujeme na to, že pouhý výskyt jiné pohlavně přenosné nemoci sám o sobě není dostatečný pro uložení jakékoli sankce podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Sankce může být uložena jen v případě, že bude zjištěno, že HIV pozitivní člověk porušil některou ze svých povinností.

Pokud pražská hygienická stanice s podobným zjištěním konfrontuje i Vás, je na Vašem svobodném rozhodnutí, zda se rozhodnete nabízenou sankci v blokovém řízení přijmout, nebo zda ji odmítnete a budete požadovat úplné prošetření věci. ČSAP Vám v takovém případě může nabídnout právní pomoc.

Připravilo právní oddělení ČSAP - pravnik@aids-pomoc.cz

Obrázek č. 138

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 160
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.