Přední světová odbornice na prevenci HIV navštíví Česko

Na pozvání České společnosti AIDS pomoc přijede na jeden den do České republiky profesorka Sheena McCormack, jedna z předních světových odbornic v oblasti prevence přenosu HIV.

Profesorka McCormack vystoupí ve čtvrtek 9.listopadu 2017 na 4. sympoziu ke Světovému dni AIDS pořádaném Klinikou infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň (http://inf.fnplzen.cz/cs/sympozium_aids). Tématem vystoupení prof. McCormack bude význam pre-expoziční profylaxe (PrEP) v prevenci přenosu HIV. PrEP znamená preventivní užití léku, který dokáže s vysokou účinnosti zabránit přenosu viru HIV i v případech, kdy HIV negativní člověk byl HIV vystaven např. při nechráněném pohlavním styku. V zemích, kde je PrEP dostupný, výrazně klesají počty nových nákaz HIV. Londýnské komunitní kliniky sexuálního zdraví například hlásí dva roky po sobě pokles nových případů HIV infekce o 40%. V Praze za stejné období naopak registrujeme 10-15% nárůsty nových diagnóz.

Přestože je PrEP vysoce účinnou metodou prevence přenosu HIV, v Česku se objevuje v diskuzi k zavádění PrEP i řada kontraverzních názorů ohledně zajištění dostupnosti profylaxe (tj. jejího financování z veřejných zdrojů) či morálního hodnocení prevence, která není založená na používání kondomu. Profesorka McCormack se pokusí do české diskuze vnést pohled zahraničních zkušeností s PrEP a reagovat na dotazy domácího odborného publika.

Prof. Sheena McCormack

#image_description_228#

Paní Sheena McCormack je profesorkou klinické epidemiologie na University College London (UCL), která se řadí mezi první desítku nejlepších světových univerzit v oblasti lékařského vzdělávání. Na UCL působí profesorka McCormack na pracovišti klinického testování (Medical Research Council Clinical Trials Unit), kde se dlouhodobě věnuje výzkumu vývoje a zavádění biomedicínských intervencí v prevenci přenosu HIV.

Od roku 1994 profesorka McCormack pracovala na I/II fázi klinického hodnocení HIV vakcíny v Evropě a Africe. Od roku 2000 byla hlavní spoluřešitelkou programu vývoje mikrobicidů, který v III. fázi klinického testování zahrnoval 9285 žen v rámci šesti výzkumných center v Jižní Africe.

Poté, co klinické testy potvrdily, že lékové režimy založené na tenofoviru mohou snížit riziko akvizice HIV u HIV negativních osob, rozšířila prof. McCormack svou výzkumnou práci o otázky týkající se zavádění orální pre-expoziční profylaxe (PrEP). Byla hlavní řešitelkou výzkumného projektu PROUD, pilotní studie v populaci mužů majících sex s muži ve Velké Británii, která prokázala vysokou účinnost PrEP. Studie PROUD byla jednou z hlavních výzkumných studií, které vedly k širšímu zavádění PrEP do systému prevence HIV v Evropě.

Od roku 1991 je profesorka McCormack zároveň klinickým lékařem v oblasti HIV/urogenitálního lékařství, původně na Royal Devon and Exeter Hospitals, on roku 1996 působí v rámci Chelsea & Westminster Hospital na komunitní klinice sexuálního zdraví 56 Dean Street v londýnské čtvrti Soho. Je profesorkou klinické epidemiologie na Imperial College.

Odborný profil prof. McCormack publikovaný v odborném časopisu The Lancet.

Vybrané vědecké publikace:

  • McCormack S, Dunn DT, Desai M, Dolling DI, Gafos M, Gilson R, et al. Pre-exposure prophylaxis to prevent the acquisition of HIV-1 infection (PROUD): effectiveness results from the pilot phase of a pragmatic open-label randomised trial. Lancet. 2016; 387(10013):53–60.
  • McCormack S, Fidler S, Fisher M. The British HIV Association/British Association for Sexual Health and HIV Position Statement on pre-exposure prophylaxis in the UK. Int J STD&AIDS, 2012 23:1-4.
  • Shattock RJ, Warren M, McCormack S, Hankins CA. Turning the tide against HIV. Science 2011, 333 (6038): 42-43.
  • Pool R, Montgomery C, Morar NS, Mweemba O, Ssali A, Gafos M, Lees S, Stadler J, Crook A, Nunn A, Hayes R, McCormack S. Assessing the accuracy of adherence and sexual behaviour data in the MDP301 vaginal microbicides trial using a mixed methods and triangulation model. PLoS One. 2010 Jul 21;5(7):e11632. PMID: 20657774.
  • McCormack S, Ramjee G, Kamali A, Rees H, Crook A, Gafos M, Jentsch U, Pool R, Chisembele M, Kapiga S, Mutemwa R, Vallely A, Palanee T, Sookrajh Y, Lacey CJ, Darbyshire J, Grosskurth H, Profy A, Nunn A, Hayes R, Weber J. PRO2000 vaginal gel for the prevention of HIV infection: results of the MDP301 Phase III randomised microbicide trial. The Lancet 2010 376: 1329-37.
  • McCormack S, Stöhr W, Barber T, Bart PA, Harari A, Moog C, Ciuffreda D, Cellerai C, Cowen M, Gamboni R, Burnet S, Legg K, Brodnicki E, Wolf H, Wagner R, Heeney J, Frachette MJ, Tartaglia J, Babiker A, Pantaleo G, Weber J. EV02: A Phase I trial to compare the safety and immunogenicity of HIV DNA-C prime-NYVAC-C boost to NYVAC-C alone. Vaccine 2008, 26(25):3162-74. PMID: 18502003.
Obrázek č. 138

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 155
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.