Prodloužili jsme průzkum kvality zdravotní péče pro HIV+!!!

Abychom získali co nejvíce kvalitních informací o zdravotní péči o HIV pozitivní klienty v České republice, rozhodli jsme se průzkum prodloužit až do 31. 5. 2022. Věříme, že více času umožní zapojit se i těm, kteří zatím váhali nebo před koncem roku neměli dostatek času se dotazníku věnovat.

Losování výherců, kteří se do průzkumu zapojili, proto posouváme na duben 2022! Vylosujeme 5 účastníků, kteří za své odpovědi získají každý 3 000 Kč. Takže stále máte šanci se do průzkumu zapojit a vyhrát!

Cílem průzkumu je zjistit, jaký je pohled pacientů na kvalitu poskytované zdravotní péče. Odpovědi nám pomohou získat ucelený přehled o poskytované péči a podklad pro jednání se zástupci lékařů. Budeme mít možnost porovnat současná data s informacemi a daty z průzkumu, který proběhl v roce 2017. Získáme tak informace, jakým směrem se lékařská péče o HIV+ ubírá a kde jsou její případná slabá místa, na která je potřeba se zaměřit.

Průzkum je určený pro HIV pozitivní pacienty a je zcela anonymní, takže není čeho se bát. Profesionální výzkum pro nás realizuje výzkumná agentura SC&C, která má od roku 1992 bohaté zkušenosti.

Dotazník najdete na stránce www.hiv-komunita.cz/pruzkum. Budeme rádi, pokud si najdete chvilku a odpovíte na dotazy, případně když informace o průzkumu pošlete i svým přátelům.

Obrázek č. 200
Obrázek č. 138
Podcast Život plus
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.