Průzkum Agentury Evropské unie pro základní práva - „LGBTI Průzkum II“

Zapojte se do druhé vlny evropského průzkumu leseb, gayů, bisexuální, transgender a intersexuálních osob a také nebinárních osob a jiných genderově nekonformních lidí. Cílem tohoto průzkumu je získat odpovědi od kohokoliv, kdo se považuje za LGBTI osobu, dosáhl věku alespoň 15 let a žije v Evropské unii, Srbsku nebo Severní Makedonii.

Vaše účast v průzkumu je velmi důležitá. Vaše odpovědi budou zpracovány anonymně tak, aby při prezentaci výsledků nikdo nemohl rozpoznat Vaše individuální odpovědi. Více se dozvíte v prohlášení o ochraně soukromí.

Průzkum EU týkající se LGBTI osob je prováděn specializovanou společností Agilis SA jménem Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA). Agentura FRA pomáhá zajistit, aby byla chráněna základní práva osob žijících v EU. Toho dosahuje tím, že shromažďuje důkazy o stavu základních práv v celé Evropské unii a poskytuje na základě důkazů poradenství o tom, jak tento stav zlepšit.

Zodpovězení otázek vám zabere přibližně 20 minut.

Pokud jste případně ochotni věnovat průzkumu více času a rádi byste se podělili o své osobní zkušenosti, na konci průzkumu nám budete moci poskytnout více informací.

Pokud byste se chtěli vrátit a změnit svou odpověď, zmáčkněte nebo klikněte na tlačítko „ZPĚT“.

přejít na průzkum

Obrázek č. 138
Obrázek č. 150

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.