Průzkum k otázkám diskriminace pacientů s chronickým onemocněním

rádi bychom Vás pozvali ke spolupráci v rámci průzkumu pořádaného Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity, 1. Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a Masarykovým onkologickým ústavem, který má za cíl odhalit problémy, kterým chroničtí pacienti čelí v přístupu k veřejným i soukromým službám.

Dokončit vzdělání, uspět v zaměstnání, pořídit si bydlení, či zabezpečit rodinu jsou výzvou pro každého. Lidé, kteří trpí na některé z vážných chronických onemocnění, se vedle obtíží způsobených nemocí mohou navíc potýkat s diskriminací či skrytými překážkami. Předběžné výsledky pilotního průzkumu budou prezentovány na akci „Právo na stejné podmínky“ (6. 6. 2022) pořádané ve spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv a následně využity pro další výzkumné aktivity v oblasti práv pacientů.

Průzkumu se může zúčastnit každý obyvatel ČR, který trpí závažným chronickým onemocněním, nebo toto onemocnění v minulosti prodělal. Zajímá nás situace každého pacienta, obzvláště ceněné jsou však odpovědi pacientů, u nichž se chronické onemocnění objevilo v dětství, nebo mladém produktivním věku (do 40 let).

Dotazník k vyplnění je k dispozici na www.muni.cz/go/pravapacientu.

Obrázek č. 138
Podcast Život plus
Obrázek č. 203
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.