Průzkum o návštěvách na klinikách z pohledu lidí žijících s HIV

European AIDS Treatment Group provádí průzkum jako součást studie EmERGE https://www.emergeproject.eu což je projekt financovaný EU týkající se tzv. „mHealth“ systému (spočívající v používání mobilní komunikace nebo inovativních mobilních řešení v oblasti zdraví).

Cílem výzkumu je zjistit, jak často a z jakého důvodu lidé žijící s HIV v zemích EU navštěvují příslušná HIV centra/kliniky. Výsledky tohoto průzkumu nám pomůžou zmapovat rozmanitost poskytování zdravotní péče v Evropě.

Tohoto průzkumu se můžete zúčastnit a vyplnit uvedený dotazník, pokud:

  • Jste HIV pozitivní osoba stabilizovaná na ARV terapii (s nezjistitelnou virovou náloží po dobu alespoň 6 měsíců).
  • Žijete a léčíte se v zemi, která patří do Evropské unie (včetně Velké Británie).

Vyplnění online formuláře vám zabere přibližně 5 minut. Tento průzkum je striktně anonymní a s uvedenými údaji bude nakládáno v důvěrném režimu. Výsledky budou oznámeny tak, že žádná osoba nebude moci zjistit jejich zdroj.

Dotazník v češtině.

Obrázek č. 138
Obrázek č. 153

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.