První dlouhodobá injekční léčba HIV má v Anglii a Walesu zelenou

Lidé žijící s HIV v Anglii a Walesu budou mít možnost přejít na novou dlouhodobě působící injekční léčbu a ukončit tak každodenní užívání tablet. Léčba je vhodná pro pacienty, kteří díky užívání antiretrovirotik v tabletách již dosáhli nedetekovatelné hladiny viru v krvi. Závěrečný schvalovací dokument Národního institutu pro zdraví a péči (NICE) doporučuje injekční léčbu pro dospělé pacienty s infekcí HIV-1, kteří mají počet kopií RNA pod 50 v 1 mL a jsou na stabilním retrovirovém režimu. Přechod na tento druh léčby se týká přibližně 13 000 osob.

Kombinace cabotegraviru a rilpivirinu je první a jediná dvouměsíční injekční léčba pro pacienty s HIV-1. Třetí fáze klinického výzkumu ukázala srovnatelné výsledky dlouhodobě působícího injekčně podávaného rilpivirinu a cabotegraviru, které byly dávkovány měsíčně, s denní orální léčbou. Ve studii ATLAS-2M, která zahrnovala 1 045 účastníků dostávajících injekční léčbu jednou za dva měsíce, se navíc ukázaly srovnatelné výsledky jako při měsíčním injekční podávání. Bezpečnostní profil byl u obou načasování (měsíční a dvouměsíční) podobný a nejčastější nežádoucí účinky zahrnovaly obvyklé reakce, jako je bolest hlavy a teplota. Dalším výstupem z této studie bylo zjištění, že injekční léčbu podávanou jednou za dva měsíce by 98 % účastníků preferovalo před každodenním orálním užíváním tablet.

Předpokládá se, že kombinace cabotegraviru a rilpivirinu bude v Anglii a Walesu dostupná během tří měsíců od publikování závěrečných schvalovacích dokumentů, které se očekává 5. ledna 2022.

Cabotegravir (Vocabria) a rilpivirin (Rekambys) se podávají jako dvě oddělené injekce. Před zahájením injekční léčby se cabotegravir a rilpivirin podávají přibližně měsíc (nejméně 28 dní) ve formě tablet. Cílem je zjistit, zda pacient léky dobře snáší.

Injekční léčba může vyhovovat spoustě pacientů. Alex Sparrowhawk z Manchesteru, který pracuje pro HIV charitu Terrence Higgins Trust, byl před 12 lety diagnostikován jako HIV pozitivní a od té doby je na denní ART. Říká, že mít k dispozici další variantu léčby je výhodné. „Je to něco, na co čekalo hodně lidí. Představa, že místo každodenního užívání léků jdete šestkrát do roka na injekci, je určitě přitažlivá. Každý den myslet na to, že si musíte vzít léky, je neustálou připomínkou HIV. Nejde tomu uniknout.“

„Někteří lidé mohou žít s lidmi, kteří o jejich HIV statusu nevědí. Nebo chodí do práce na směny, pracují v odvětví, ve kterém cestují po světě. V takových případech může být každodenní užívání léků náročné.“

Alex věří, že ti, kteří léčbu nejvíce potřebují, například nejvíce stigmatizovaní, by měli mít přednost.

Zkráceno a přeloženo z: https://www.bbc.com/news/health-59330979,https://www.news-medical.net/news/20211119/First-long-acting-injectable-HIV-treatment-appraised-and-approved-by-NICE.aspx
Připravila Veronika

Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 213
Obrázek č. 169
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.