Rady pro HIV pozitivní v oblasti prevence, léčby a občanských práv

V uplynulých dnech bylo pražskými hygieniky podáno několik desítek podnětů k trestnímu stíhání HIV pozitivních mužů, kteří se zároveň nakazili jinou sexuálně přenosnou chorobou. Česká společnost AIDS pomoc vydala k široké veřejnosti základní stanovisko. Dnes zejména HIV+ občanům sdělujeme následující informace a rady.

HIV pozitivní osoby mohou mít nechráněný pohlavní styk bez právních důsledků s jinou HIV pozitivní osobou. Je jim sice doporučováno, aby i při takovém styku použili kondom (zejména právě proto, aby se vyhnuli nákaze jinou pohlavní nemocí, případně přenosu resistence na antiretrovirové léky), ale nemůže se v případě nechráněného styku dvou pozitivních osob jednat o trestný čin ohrožení infekční nemocí.

Jiné pohlavně přenosné nemoci jsou obvykle infekčnější než HIV infekce a k jejich přenosu může dojít i při dodržení zásad bezpečnějšího sexu. Například kapavku lze poměrně snadno přenést i při vzájemné onanii, kde riziko přenosu HIV by nemělo hrozit snad ani podle českých zákonů ani podle českých epidemiologů.

Častou příčinou přenosu jiné pohlavně přenosné nemoci je orální sex bez kondomu. Z hlediska rizika přenosu HIV je běžně ve světě toto riziko považováno za velmi nízké a takové chování je považováno z hlediska HIV rizika za bezpečnější sex. Kondom je tedy běžně při orálním sexu jako ochrana před HIV používán zřídka. Nicméně HIV pozitivní v České republice byli poučeni, že i při orálním sexu mají používat kondom. Nelze tedy vyloučit, že orální sex bez kondomu, který má HIV pozitivní osoba s osobou negativní nebo osobou neznámého HIV stavu, bude při právním posouzení považováno za takové chování, které splňuje kritéria pro vznesení obvinění z šíření lidské nakažlivé nemoci.

Protivirová léčba a následná neměřitelná virová nálož podstatně snižují riziko přenosu HIV na jiné osoby při sexuálním riziku. Za určitých okolností někteří odborníci tuto možnost považují za vysoce nepravděpodobnou i při nechráněném pohlavním styku (zejména do pochvy). Pokud je však u léčené HIV pozitivní osoby přítomna jiná pohlavní nemoc (zejména pak syfilis), může dojít ke zvýšení hodnoty virové nálože, a tedy i její infekčnosti. Zároveň HIV negativní osoba, která je zdrojem infekce jinou pohlavní nemocí pro osoby HIV pozitivní, je souběžně více ohrožena přenosem viru HIV. Je dost dobře možné, že epidemiolog napíše, že jeho infekčnost byla sice snížena, ale nikoli vyloučena. Jde o rozdíly v lékařském a právnickém vyjadřování, které mohou mít významné důsledky (podle této logiky by nemohl být z léčebny propuštěn na svobodu ani jeden schizofrenik).

Vzhledem k tomu, že naše legislativa za určitých podmínek umožňuje, aby český občan využíval zdravotní služby v jiných členských státech Evropské unie, pokusíme se od našich kolegů z bratrských organizací AIDS-Hilfe zjistit, za jakých podmínek je možné léčit se s pohlavně přenosnými nemocemi v saském, bavorském a rakouském pohraničí. Informace, které získáme, zveřejníme na našich webových stránkách.

Osobám, které byly předvolány k podání vysvětlení ve výše uvedené věci nebo proti nim bylo zahájeno trestní stíhání, doporučujeme kontaktovat naši právní poradnu prostřednictvím e-mailu pravnik@aids-pomoc.cz.

MUDr. Ivo Procházka, CSc., lékař
JUDr. Jakub Tomšej, právník

Obrázek č. 138

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 155
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.