Rekreační drogy a HIV pozitivní homosexuálové

Byly zveřejněny výsledky z rozsáhlé studie zabývající se rekreačním užívání drog a sexuálním rizikem u HIV-pozitivních homosexuálů. Do studie se zapojilo přes 2200 mužů z klinik v Londýně, Brightonu a Manchesteru. Tito muži byli v průměru diagnostikováni s HIV po dobu 10 let a většina z nich podstupovala léčbu HIV.

Polovina mužů během posledních tří měsíců užila rekreačně drogu. Nejčastěji užívanými drogami byla marihuana a poprs (z anglického poppers, jeden z alkylnitritů, pozn. překladatele), muži, kteří užili více různých drog uváděli širokou škálu látek včetně kokainu, Viagry, ketaminu, extáze, GHB/GBL (slang. Blue Nitro nebo Firewater, pozn. překladatele), krystalického metamfetaminu (slang. perník, pozn. překladatele), mefedronu. Čtvrtina účastníků užila tři a více látek.

Muži, požívající drogy, se častěji angažovali ve více různých sexuálních chování těchto typů: sex neproběhl, sex bez kondomu, skupinový sex, deset a více sexuálních partnerů v poslední době, zjištění nákazy sexuálně přenosné infekce (STI).

Příkladem vlivu drog je stoupající procento mužů, kteří během sexu nepoužili kondom. Sexu bez kondomu se oddávalo 24 % mužů, kteří rekreační drogu nepožili, 33 %, kteří požili jednu, 53 %, kteří požili tři a 78 % těch, kteří požili pět a více drog.

Ve studii byla použita obezřetná definice velmi rizikového sexu, t.j. s vysokým rizikem přenosu HIV jako je sex bez kondomu, sex s partnerem, o kterém se nevědělo, že má HIV, který buď nebral léky na HIV, měl zjistitelnou virovou nálož anebo některou z STI. Vysoce rizikovému sexuálnímu chování se oddávalo jen minimum mužů, počet nicméně rostl při použití drog – ze 4 % u těch, kteří drogy nepožili, na 7 % u těch, kteří požili jednu drogu, 11 % u těch, kteří požili drogy tři a až na 16 % u těch, kteří rekreačně požili pět a více drog.

Muži, kteří brali krystal metamfetamin hlásili sex s rizikem přenosu HIV třikrát častěji než ti, kteří drogově abstinovali. V porovnání s dalšími drogami právě tato napomáhá bořit zábrany.

Výzkumníci tvrdí, že by drogová centra a HIV kliniky měly poskytovat větší pomoc mužům, kteří mají problémy s užíváním drog. Specializované služby jako Antidote, klinika CODE na 56 Dean Street, klinika sexuálního zdraví na Burrell Street a dobročinná organizace duševního zdraví PACE jsou k dispozici, často se v problematice vyzná i personál mnoha klinik HIV, který může lidi s podobnými problémy podpořit.

Obrázek č. 138
Obrázek č. 150

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.