RIZIKO SEXUÁLNÍHO PŘENOSU HIV Z OSOBY HIV POZITIVNÍ MAJÍCÍ TESTEM NEZJISTITELNOU VIROVOU NÁLOŽ

Tisková zpráva a dohodnuté prohlášení:

Na základě důkazů je potvrzeno, že riziko přenosu HIV z osoby HIV pozitivní, která je na anti-retrovirové léčbě a má příslušným krevním testem nezjistitelnou virovou nálož (VN) po dobu alespoň 6 měsíců, je zanedbatelné resp. neexistuje.

Jestliže přenos HIV se vždy neuskuteční ani při zjistitelné VN, pak fakt, že partner má VN testem nezjistitelnou představuje jednak ochranu zdraví obou osob, jednak zabraňuje vzniku nových HIV infekcí.

U=U

Následující prohlášení je podpořeno souhlasem těchto osobností a organizací:

 • Dr. Michael Brady – Medical Director of Terrence Higgins Trust and Consultant HIV Physician, London, UK
 • Dr. Myron Cohen – Principal Investigator, HPTN 052; Chief, Division of Infectious Diseases, UNC School of Medicine, North Carolina, USA
 • Dr. Demetre C. Daskalakis, MPH – Assistant Commissioner, Bureau of HIV/AIDS Prevention and Control New York City Department of Health and Mental Hygiene, New York, USA
 • Dr. Andrew Grulich – Principal Investigator, Opposites Attract; Head of HIV Epidemiology and Prevention Program, Kirby Institute, University of New South Wales, Australia
 • Dr. Jens Lundgren – Co-principal Investigator, PARTNER; Professor, Department of Infectious Diseases, Rigshospitalet, University of Copenhagen, Denmark
 • Dr. Julio Montaner - Director of the British Columbia Centre for Excellence in HIV/AIDS; Director of IDC and Physician Program Director for HIV/AIDS PHC, Vancouver BC, Canada
 • Dr. Pietro Vernazza – Executive Committee, PARTNER; Author, Swiss Statement 2008, Update 2016; Chief of the Infectious Disease Division, Cantonal Hospital in St. Gallen, Switzerland

PROHLÁŠENÍ "U=U" podepsali následující organizace:

ABDGN - African and Black Diaspora Global Network on HIV/AIDS (CAN)
ACCM - AIDS Community Care Montreal (CAN)
ACON - (AU)
ACT - AIDS Committee of Toronto (CAN)
ACT UP Dublin (IRL)
AIDES (FR)
AIDS Committee of Durham Region (CAN)
Committee of Ottawa (CAN)
AIDS Community Care Montreal / SIDA Bénévoles Montréal (CAN)
AIDS Foundation of Chicago (USA)
AIDS New Brunswick (CAN)
APLA Health (USA)
Asociatia Romana Anti-SIDA - ARAS (ROU)
Australian Federation of AIDS Organizations (AU)
Canadian HIV/AIDS Legal Network (CAN)
Canadian AIDS Society (CAN)
Canadian Positive People Network - CPPN (CAN)
CARE Center (USA)
CATIE - Canadian AIDS Treatment Information Exchange (CAN)
Civil Society for HIV/AIDS in Nigeria (NG)
CTAC - Canadian Treatment Action Council (CAN)
Czech AIDS Help Society (CZ)
Desiree Alliance (USA)
Desmond Tutu HIV Foundation (ZA)
GMHC (USA)
GMFA - Gay Men's Health Charity (UK)
Hispanic Health Network (USA)
HIV & AIDS Legal Clinic Ontario (CAN)
HIVE (USA)
HIV Disclosure Project (CAN)
HIV Equal (USA)
HIVForum.info (IT)
HIV Ireland (IRL)
HIV Modernization Movement-Indiana (USA)
HIV Scotland (SCT)
HIV Smart (USA)
HIV Vereniging (NL)
ICASO - International Council of AIDS Service Organizations (CAN)
Impac+NYC (USA)
[ imstilljosh ] (USA)
INA - Māori, Indigenous & South Pacific HIV/AIDS Foundation (NZ)
International AIDS Society (IAS) (CH)
Kırmızı Kurdele İstanbul (Red Ribbon Istanbul) (TR)
Latino Commission on AIDS (USA)
Living Positive Victoria (AU)
Mr. Friendly (USA)
MSMGF - the Global Forum on MSM & HIV (USA)
MyFabulousDisease.com (USA)
NAM aidsmap (UK)
National Association of People Living with HIV Australia (AU)
National Black Justice Coalition (USA)
National Native American AIDS Prevention Center (USA)
New York City Department of Health & Mental Hygiene (USA)
Northern Territory AIDS & Hepatitis Council (AU)
PositiveLite.com (CAN)
Positive Moving On (NIR)
Positive Women's Network - USA (USA)
Positive Women Victoria (AUS)
Positive Steps Northwest (UK)
PozitiveHope (USA)
PrEP Facts: Rethinking HIV Prevention & Sex (USA)
Prepster (UK)
Prisoners with HIV/AIDS Support Action Network (CAN)
Queensland AIDS Council (AU)
REL8 Okanagan (CAN)
RiseUpToHIV (USA)
Rural AIDS Action Network (USA)
San Francisco AIDS Foundation (USA)
Sensoa (BE)
Sidaction (FR)
Southern AIDS Coalition (USA)
Terrence Higgins Trust (UK)
TheBody.com (USA)
The Institute of Many (AU)
The Snowy Owl AIDS Foundation (CAN)
Toronto People With AIDS Foundation (CAN)
TransLatin@ Coalition (USA)
Trade Sexual Health (UK)
Waverley Care (SCT)
Whitman-Walker Health (USA)
YouthCo (CAN)


TEXT PROHLÁŠENÍ:

Osoby žijící s HIV, které užívají anti-retrovirové léky a mají testem nezjistitelnou virovou nálož ve své krvi, představují zanedbatelné riziko přenosu HIV sexuálním stykem. V závislosti na užívaných lécích potrvá zhruba 6 měsíců, než se dostane virová nálož pod zjistitelnou hranici. Pokračující a spolehlivá redukce výskytu viru v krvi vyžaduje volbu náležitých účinných látek a přesné dodržování léčebného režimu. Potlačení obsahu HIV v krvi pod zjistitelnou úroveň je potřeba pravidelně kontrolovat, aby bylo ochráněno jak zdraví sledované osoby, tak aby to mělo přínos i pro veřejné zdraví.

POZNÁMKA: nezjistitelná virová nálož zabraňuje pouze přenosu HIV na sexuální partnery. Rovněž užití kondomů napomáhá prevenci přenosu HIV, ale také brání přenosu sexuálních chorob a poskytuje ochranu před otěhotněním. Volba metody prevence HIV může být různá a závisí na osobních sexuálních praktikách, konkrétních okolnostech a typu vztahů. Např. má-li jedinec sexuální styky s více partnery, nebo když nemá monogamní vztah, je ke zvážení použití kondomu pro prevenci sexuálně přenosných infekcí.

„ZANEDBATELNÝ“ = natolik malá či nevýznamná hodnota, že nestojí za to, aby byla brána v úvahu.

DOPLŇUJÍCÍ CITACE EXPERTŮ, PRAMENY A VYSVĚTLENÍ:

 • 1.„Jestliže jste dlouhodobě virologicky pod kontrolou, nedojde k přenosu viru na vašeho partnera….říkám to znovu - ten, kdo žije v diskordantním vztahu (jeden HIV+, druhý HIV-) jako HIV pozitivní a je virologicky pod kontrolou – dlouhodobě – tj. nebyl v krvi zjištěn HIV po dobu několika měsíců – riziko infekce HIV od takové osoby se rovná NULE. Vysvětleme to: NULA – jestliže tento jedinec přestane brát anti-retrovirové léky na 2 týdny a dojde k nárůstu virové nálože, riziko přenosu infekce se zvyšuje. Proto hovoříme o dlouhodobém pozastavení virové aktivity. Přitom platí, že jedinec je virologicky pod hranicí zjistitelnosti, pokud je řádně dodržován jeho režim léčby.“ Dr. Carl Dieffenbach , Director of the Division of AIDS, NIH. NIH Video interview (November 11, 2016)
 • 2.„Když HIV pozitivní jedinec začne se svou první ARV léčbou, bude trvat několik měsíců, než bude nárůst virové aktivity úplně pozastavený. Během tohoto krátkého období by měli partneři používat kondomy. Jako alternativu by mohl HIV negativní partner preventivně užít anti-retrovirový lék (PrEP = před-expoziční profylaxe).“ Dr. Myron Cohen Chief, Division of Infectious Diseases, UNC School of Medicine, North Carolina, USA; Principal Investigator, HPTN 052. POZ magazine (September 26, 2016)
 • 3.„Potlačení virové nálože u HIV pozitivních osob na nezjistitelné hodnoty nejen chrání jejich životy, ale také zabraňuje infikování jiných osob. Takže čím vyšší bude procento lidí s patřičnou léčbou a zdravotní péčí a s virovou náloží testem nezjistitelnou, tím více se doslova přiblížíme konci této epidemie.“ Dr. Anthony Fauci , Director of NAID, NIH. NIH Video Interview (August, 2016)
 • 4.„Jakmile začneš s ARV léčbou a budeš ji dodržovat, pak s plně redukovanou virovou náloží (testem nezjistitelnou) chráníš nejen sebe před působením HIV…ale také nejsi sto přenést HIV na svého sexuálního partnera. Při úspěšné anti-retrovirové léčbě takový jedinec již není infekční. Dr. Carl Dieffenbach, Director of the Division of AIDS, National Institutes of Health. NIH Video interview (August, 2016)
 • 5.Nyní můžeme s přesvědčením konstatovat, že když bereš léky náležitě podle předpisu a máš nezjistitelnou virovou nálož více než 6 měsíců, nemůžeš přenést HIV na jiného, ať už s kondomem, či bez něj. Dr. Michael Brady, Medical Director, Terrence Higgins Trust , London, England (July, 2016)
 • 6.„Důkazní síla zkušeností jak z reálného života, tak z klinických studií potvrzuje, že jedinci s nezjistitelnou virovou náloží představují zanedbatelné riziko přenosu HIV. Anti-retrovirové léčba HIV pozitivních působící jako prevence, zavedení před- expoziční profylaxe pro HIV negativní (PrEP) a tradiční prostředky prevence jako kondomy vytvářejí soubor prostředků prevence HIV, na nichž je založeno snižování poškození zdraví u aktivních uživatelů drog (harm-reduction), což umožňuje těmto jedincům přijmout osobní a informované rozhodnutí jak k ochraně svého zdraví, tak k zabránění přenosu HIV a sexuálních chorob.“ Dr. Demetre C Daskalakis, MPH - Assistant Commissioner, Bureau of HIV/AIDS Prevention and Control New York City Department of Health and Mental Hygiene (July, 2016)
 • 7.„Funguje toto dlouhodobě u lidí, kteří se opravdu snaží být virologicky pod kontrolou, mít nezjistitelnou VN? Odpověď je – rozhodně ano, máme nyní 10 000 osob ročně (bez nutnosti následného lékařského sledování) s nulovou hodnotou přenosu od lidí, kteří jsou léčeni a jsou testem nezjistitelní na HIV. Dr. Myron Cohen . Medpage; NEJM. (July, 2016)
 • 8.„Ve skupině heterosexuálních a mužských homosexuálních párů, kde jeden z partnerů byl HIV +, užíval úspěšně anti-retrovirovou terapii, měl nezjistitelnou hodnotou virové nálože a páry nepoužívali při sexuálním styku kondomy….nebyly zaznamenány žádné případy přenosu HIV mezi partnery – a to v případě 58 000 sexuálních styků bez kondomu.“ Zpráva ze studie PARTNER, Dr. Alison Rodger, et al. JAMA. (July, 2016).
 • 9.„Tyto výsledky jsou jednoduché na pochopení – žádné přenosy u více než 58 000 individuálních sexuálních aktů uskutečněných bez kondomu…studie PARTNER poskytuje nejvýznamnější odhad skutečného rizika přenosu HIV, kdy HIV pozitivní jedinec má nedetekovatelnou virovou nálož – a tak je riziko přenosu fakticky nulové.“ Simon Collins, Steering Committee, PARTNER, i-BASE (July 2016).
 • 10.„Švýcarské prohlášení bylo prvním uveřejněným stanoviskem, které se týkalo infekčnosti HIV pozitivní osoby v případě virologického poklesu pod hranici zjistitelnosti po dobu alespoň 6 měsíců při užívání ART. Švýcarská federální komise pro záležitosti spojené s AIDS vycházející z expertního vyhodnocení rizika přenosu HIV osobami na anti-retrovirové terapii pokládala toto riziko přenosu za zanedbatelné.“Dr. Pietro Vernazza, chief of the Infectious Disease Division, Cantonal Hospital in St. Gallen, Switzerland; Executive Committee, PARTNER Swiss Medical Weekly (Jan., 2016, confirming the original 2008 Swiss statement)'
 • 11.„Studie HPTN 062 zaznamenala případy přenosu při ARV léčbě, které ovšem nastaly pouze krátce (v řádu dnů) po nasazení léčby. Jestliže se budou brát v úvahu pouze případy přenosů nastalé po 6 měsících od započetí ART (jak to stanoví švýcarské prohlášení), pak účinnost by byla 100% a riziko přenosu by se rovnalo nule.“ Dr. Pietro Vernazza , Swiss Medical Weekly (Jan., 2016)
 • 12.„Máme….jasně potvrzeno, že anti-retrovirová léčba zabraňuje šíření HIV a zlepšuje zdravotní stav lidí infikovaných HIV.“ Dr.Thomas R. Frieden, Center for Disease Control Director, USA New England Journal of Medicine sourcing HPTN 052 & PARTNER studies (Dec., 2015)
 • 13.„Jestliže osoby s HIV berou léky odpovědně a užívají je už po nějaký čas, pak pravděpodobnost přenosu v této studii je prakticky nulová.“ Dr. Myron Cohen, Chief, Division of Infectious Diseases, UNC School of Medicine, North Carolina, USA; Principal Investigator, HPTN 052 Interview with plus (August, 2015)
 • 14.„Lidé s HIV nepřenesou infekci na své partnery, pakliže je virus nezjistitelný (krevním testem)….“ Professor David Cooper - Director of the Kirby Institute for Infection and Immunity in Society. University of NSW, Australia; ABC AU interview (May, 2015)
 • 15.Na dotaz, co vyplývá ze studie ohledně možnosti přenosu HIV osobou, která má nezjistitelnou virovou nálož, odpověděla při presentaci studie Alison Rodger: „Náš maximální odhad je nula.“ Zpráva o studii PARTNER – průběžné výsledky. Dr. Alison Rodger, University College London, United Kingdom; Lead Author PARTNER, NAM -AIDSMap (March, 2014)
 • 16.Lidé žijící s HIV „vedou normální život, který je běžný co do kvality i délky. Při účinné léčbě nejsou infekční.“ „Zdravotní pracovníci, kteří jsou úspěšně léčeni na HIV, jsou „zcela bezpeční.“ Professor Dame Sally Davies, Chief Medical Officer, England. The Telegraph (Aug., 2013)
 • 17.„Hodně lidí chce znát svůj status ohledně HIV, protože chtějí prokázat, že nejsou nakažliví, protože věří, že mohou vést normální život. Vyslechl jsem spoustu příběhů od lidí, kteří za mnou přišli se slovy: „Chci se dát otestovat, protože jestli jsem infikovaný, nechci být zdrojem nákazy. To je povzbudivé.“ Dr. Myron Cohen, Chief, Division of Infectious Diseases, UNC School of Medicine, North Carolina, USA; Principal Investigator, HPTN 052; MEDPAGE Today (Jan., 2013)
 • 18.„Jestliže lidi léky berou a dodržují léčebný režim, stávají se velmi málo nakažlivými.“ Dr. Myron Cohen , Chief, Division of Infectious Diseases, UNC School of Medicine, North Carolina, USA; Principal Investigator, HPTN 052; HIV Treatment is Prevention MEDPAGE Today (Dec., 2011)
 • 19.„Ve skutečnosti platí, že dáme-li terapii možnost řádně působit, nebudeme mít žádné přenosy HIV.“ Dr. Julio Montaner , Director of the British Columbia Centre for Excellence in HIV/AIDS; Director of IDC and Physician Program Director for HIV/AIDS PHC: TED Talk referring to HPTN 052 (Nov., 2011).

 • I.Hodně současných informací o prevenci HIV se týká právě tohoto tématu tj. léčby HIV jako metody prevence. Od doby sepsání této tiskové zprávy nejsou hlášeny žádné potvrzené případy přenosu HIV od osoby s nezjistitelnou virovou náloží ze žádné studie. Oficiální mez pro nezjistitelnou virovou nálož, jak je stanovena WHO, je méně než 50 kopií/ml pro ekonomicky vyspělé země a méně než 1 000 kopií/ml pro země ekonomicky méně vyspělé. Pro účely tohoto prohlášení je nezjistitelná virová nálož definována hranicí pod 200 kopií/ml, což je také hodnota určující míru potlačení virové aktivity (suprese).
 • II.Velká studie provedená v USA uvádí, že pouze malá část HIV pozitivních se považovala za neinfekční po absolvování až 3 leté ARV léčby a třetina účastníků pokládala možnost infikovat partnera jako stále „vysoké“, ačkoli jen 10% účastníků měli virovou nálož testem zjistitelnou. NAMAIDSMap (2016)
 • III.Poděkování: vedle pracovního týmu PAC´s Founding, Prof. Carrie Foote (Indiana University – Indianopolis) a Edwin Bernard (HIV Justice Network) za recenzi a cenné připomínky k tiskové zprávě.
Obrázek č. 209
Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact DMYTRO, dmytro.skirhiko@aids-pomoc.cz, +420 720 956 544, +420 725 960 300. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с DMYTRO, dmytro.skirhiko@aids-pomoc.cz, +420 720 956 544 чи +420 725 960 300. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.