Skončil projekt mapující historii a aktivismus kolem HIV

V září 2019 se konala v Berlíně závěrečná konference projektu Europach. Projekt se zabýval zmapováním historie HIV infekce a AIDS včetně politického aktivismu. Na jeho řešení se podílely Británie, Německo, Polsko a Turecko. Podařilo se založit Evropský HIV/AIDS archiv, který je digitalizovaný, tedy měl by být přístupný on-line a na jeho tvorbě se podílela většina evropských zemí. Obsahuje jak záznamy orální historie, tak i různé artefakty (plakáty, fotografie)

Nebyly však mezi nimi skandinávské země, země bývalé Jugoslávie (kromě Slovinska), Rumunsko, Bulharsko, Španělsko, Irsko, Island, Česko a Slovensko. I když v polském projektu, který zpracovával především Karol Radziszewski se česká stopa (ale spíše gay historie než HIV historie) objevuje (v muzeu například může zájemce vyslechnout rozhovor s Janou Kociánovou).

Autoři upozorňovali na to, že již mnoho materiálů je nenávratně ztraceno, a že i to, co bylo uchováno je hodně selektivní. Prakticky nic se například nedochovalo z evropské historie dětí žijících s HIV (přitom to byl svého času obrovský problém v Rumunsku). Řada historiků toto téma přehlížela, HIV bylo a stále je zatíženo stigmatem. I když politický aktivismus v oblasti HIV/AIDS byl jedním z hlavních společenských hybatelů 80.-90. let minulého století a přispěl k formování občanské společnosti v některých zemích (více tam, kde nějaké její základy již v té době existovaly, tedy v západních zemích). I samotné konference se účastnili jak společensko-vědní odborníci, tak samotní aktivisté. EATG tam prezentovalo svou „historickou“ publikaci, která shrnuje 25 let jejich činnosti.

Na konferenci navázala vernisáž výstavy HIVstories: Living Politics v berlínském Schwules museum, která trvala do listopadu 2019.

Ivo

Obrázek č. 138
Obrázek č. 153

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.