Smutný rekord Česka: kriminalizujeme HIV pacienty víc než jinde na světě

Na serveru HIV JUSTICE NETWORK byla včera zveřejněna zpráva o kriminalizaci HIV ve světě. Zpráva se zabývá obdobím od 1. října 2015 do 31. prosince 2018. ČR si dle zjištění tohoto portálu nevede vůbec dobře a hned za Běloruskem obsadila druhou příčku v kategorii míst se zvýšeným výskytem kriminalizace HIV na světě. Za sebou zanechala třeba i Rusko, Ukrajinu a Kazachstán…!

Zpráva se mj. zabývá místy zvýšeného výskytu (tzv. hotspoty) kriminalizace HIV. „Pro zjištění hlavních lokalit, kde se trestní právo zdá být nepřiměřeně aplikováno, jsme analyzovali počet nedávných známých případů padajících do období, kterého se dotýká tato zpráva, v souvislosti s odhadovaným počtem diagnostikovaných osob žijících s HIV (PLHIV) v dané zemi. Našli jsme celkem 15 zemí, kde počet případů byl roven nebo větší než 0,5 na 10 000 diagnostikovaných.“, uvádí se ve zprávě. Česká republika vykazuje 5,5 případu na 1 000 diagnostikovaných.

Celou původní zprávu, která má 76 stran a je v angličtině, lze stáhnout zde: https://1url.cz/KMDGL. Čtyřstránkové shrnutí v PDF, rovněž v angličtině, si můžete přečíst na adrese: https://1url.cz/6MDp7.

HIV JUSTICE NETWORK je celosvětové informační centrum hájící jednotlivce a organizace, které usilují o zastavení nepřiměřené aplikace trestního práva k trestání lidí žijících s HIV.

Obrázek č. 138
Obrázek č. 153

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.