Srdeční choroby u HIV pozitivních

Proč jsou srdeční choroby častější u osob žijících s HIV? Ve Spojených státech je délka života lidí žijících s HIV podstatně delší díky velkému úspěchu antiretrovirální (ARV) terapie. Nicméně, u HIV pozitivních lidí probíhá jakási tichá epidemie srdečních chorob. Tito lidé nemají příznaky a tudíž o riziku mrtvice či srdečního infarktu vůbec netuší. Data ukazují, že riziko srdečních onemocnění je mezi lidmi s virem HIV zvýšeno o 50 - 100%.

Toto zvýšené riziko můžeme dokonce vidět i u mladších HIV pozitivních lidí, včetně čtyřicátníků a padesátníků. Navíc ženy, které jsou v celkové populaci srdečními chorobami typicky ohroženy méně, jsou v populaci HIV pozitivních mnohem náchylnější. Ve skutečnosti jsou srdeční choroby hlavní příčinou úmrtí HIV pozitivních lidí.

Proč se riziko srdečních onemocnění zvyšuje u lidí, kteří žijí s HIV virem, a můžeme udělat něco pro jejich prevenci?

S největší pravděpodobností se na zvýšeném riziku srdečních onemocnění u HIV pozitivních podílí mnoho faktorů, včetně těch klasických - například kouření, vysoký cholesterol a ostatní včetně rodinné anamnézy. Nedávná data navíc poukazují na vliv faktorů jako je imunitní aktivace či zánětu.

Tyto faktory zvyšují riziko aterosklerózy, kdy zanesené artérie mohou být právě u HIV pozitivních lidí výrazně náchylnější k ruptuře. Nízká avšak perzistující imunitní aktivace je stále považována za hlavní problém mezi HIV pozitivními, který může vést k mnoha nemocem, které nezpůsobuje nemoc AIDS - srdeční choroby nevyjímaje.

Lidé žijící s virem HIV by měli být nábádáni k udržování zdravého životního stylu, včetně přerušení kouření, dobrým dietním zvykům a pravidelnému cvičení. Užívání léků může být oprávněné. U HIV negativních lidí, jistá skupina léků zvaná statiny, dokáže efektivně léčit některá srdeční onemocnění a v některých vybraných populacích dokonce fungovala jako prevence. Stejně tak mezi HIV pozitivními lidmi můžou tyto látky být užitečné v prevenci srdečních chorob, jelikož statiny snižují cholesterol a redukují imunitní aktivaci. Předběžné výsledky poukazují na to, že léky jsou všeobecně dobře snášeny, efektivně snižují cholesterol a redukují usazený plak v srdečních artériích u HIV pozitivních lidí.

Mohou všichni lidé s HIV virem užívat statiny?

Odpovědí je, že ačkoliv to aktuální data slibují, potřebujeme to dokázat výsledky z větší studie, abychom prokázali, že tyto léky jsou efektivní a budou dobře snášeny HIV pozitivní populací i při dlouhodobém užívání. Pro zodpovězení této kritické otázky pro HIV populaci NIH (National Institute sof Health) nedávno finančně podpořila největší preventivní kardiologickou studii pro HIV, jmenuje se REPRIEVE - Randomized Trial to Prevent Vascular Events in HIV.

REPRIEVE je navržena tak, aby byla pro pacienty velmi jednoduchá, a klade si za cíl zaměstnat 6 500 lidí převážně ze Spojených Států a některých mezinárodních webů. Bude využívat ACTG (AIDS Clinical Trial Group) web, stejně jako mnoho dalších stránek napříč USA, Kanadou a Thajskem. Je zde přibližně 90 - 100 webů, které se mají v plánu na REPRIEVE podílet. Léky, vybrané pro REPRIEVE, jsou pro HIV pozitivní lidi považovány za obzvláště slibné, jelikož není známa žádná významná interakce s ARV terapií. Mnoho účastníků též absolvuje virtuální koronární angiogram, pro zjištění případných koronárních lézí a reakci na léčbu statiny.

Proč je rozhodující účast v REPRIEVE? Podíl na klinických studiích HIV populace pomůže vytvořit efektivní ARV terapii a urychlí vývoj silné, dobře snášené, život zachraňující terapie. Bez výsledků ze studií tento pokrok nebude možné realizovat. Jsme v kritickém bodě, co se srdečních chorob týká.

Víme, že se četnost srdečních chorob zvyšuje a potřebujeme vynalézt efektivní léčbu pro vznikající výskyt několika chorob současně. Pitavastatin je slibný lék a výsledky z velké klinické studie nám řeknou, zda je i efektivní. Lidé, kteří se chtějí dočíst více ohledně REPRIEVE mohou navštívit stránky www.reprievetrial.org a najít tak i stránku, kde se mohou zapsat. Zeptej se svého lékaře na REPRIEVE, může ti to zachránit život.

Steven Grinspoon, MD, hlavní vyšetřovatel pro REPRIEVE

Aaron Laxton, komunitní poradenský zástupce reprezentující REPRIEVE

Obrázek č. 138

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 155
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.