Starší pacienti s HIV potřebují větší podporu

Autor: Nick Triggle, zpravodaj pro zdraví, Zprávy BBC

"Starší generace lidí s HIV potřebuje větší podporu pro udržení se v dobrém stavu" říkají zdravotní sestry.

Přibližně čtvrtina ze 100.000 lidí s HIV ve Velké Británii je starších 50 let. Dvě třetiny z nich se léčí z jiných dlouhodobých onemocnění – dvojnásobná míra než u celkové populace, jak ukazují data organizace Terrence Higgins Trust. Dobročinný spolek a Královská akademie ošetřovatelství říkají, že tato „tichá generace“ starších HIV pozitivních pacientů potřebuje lépe koordinovanou péči, aby zůstali zdraví. Věc byla diskutována na konferenci Královské akademie ošetřovatelství, která se uskutečnila tento týden v Liverpoolu. Zdravotní sestry informovaly, že vzhledem k lidem žijícím s HIV déle díky pokrokům v léčbě, vídají více pacientů s tímto onemocněním hledajících pomoc při onemocněních spojených se stářím.

„Lepší koordinace“

Jason Warriner, předseda fóra veřejného zdraví RCN říká: „Poprvé zde máme generaci starších lidí žijících s HIV, kteří se vypořádávají s procesem stárnutí. Mají respirační problémy, diabetes a srdeční onemocnění. To se ukazuje být výzvou. Musíte dávat pozor na vzájemné působení léků a další komplikace. Zdravotní setry potřebují větší výcvik, a také musíme zajistit, že pacienti nebudou předáváni od jednoho zdravotního specialisty k jinému. Jejich péče musí být lépe koordinovaná.“

Dr. Rosemary Gillespie, výkonná ředitelka charitativní organizace Terrence Higgins Trust, říká: „Jak budou lidé žijící s HIV v této zemi stárnout, bude mnoho z nich čelit řadě zdravotních záležitostí s tím spojených. Budou hledat zdravotní personál, který bude jejich nemoci léčit rozumně a citlivě. Zdravotní sestry zde hrají hlavní roli, aby zajistily, že lidé žijící s HIV nežijí pouze déle, ale žijí dobře a dostávají péči, kterou si zaslouží.“

Stigma

Maurice Greenham byl diagnostikován s HIV v roce 1984. V relaci BBC Breakfast řekl, že okolo HIV stále existuje stigma. „Lepší se to, protože se o tom mluví“, říká. „Mám štěstí. Cítím se s mou diagnózou pohodlně a vyšel jsem ven s tím, že jsem homosexuální muž žijící s HIV a velmi málo lidí mé generace se cítí příjemně při mluvení o své pozitivitě a samozřejmě ohledně navštěvování podpůrných skupin.“

Dr. Mark Lawton, poradce pro sexuální zdraví Královské liverpoolské nemocnice řekl, že existují data, která naznačují, že někteří lidé, kteří pracovali v pečovatelských domovech, měli negativní přístup, a také zde byl „nesmírný nedostatek znalostí a pochopení.“

„Jsou zde stále problémy – lidé nechodí na testování, protože si myslí, že u nich není riziko nakažení se HIV, ale HIV nedělá rozdíly a my bychom také neměli,“ dodává.

Mluvčí Zdravotního oddělení říká: „Je nepřijatelné, aby lidé diagnostikovaní s HIV čelili jakékoli formě stigmatu, diskriminace nebo předsudků. Starší lidé diagnostikovaní s HIV by měli mít přístup k jakýmkoli dalším službám zdravotní a sociální péče, které potřebují k zajištění nezávislého a uspokojivého života.“

Zdroj: BBC

Obrázek č. 138

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 155
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.