Střevní bakterie mohou přispívat k vnímavosti vůči infekci HIV

Výzkum Kalifornské univerzity Los Angeles (UCLA) uvádí, že určitý typ střevních bakterií – včetně jedné, která je nezbytná pro zdravý střevní mikrobiom – se liší u lidí, kteří se nakazí infekcí HIV ve srovnání s těmi, kteří se neinfikují. Výsledky publikované v časopise eBioMedicine uvádí, že střevní mikrobiom může přispívat k riziku infekce HIV, uvedla vedoucí studie Dr. Jennifer Fulcher, odborná asistentka z oddělení infekčních nemocí na Lékařské fakultě Davida Geffena v UCLA.

„Je to důležitá oblast, která potřebuje další výzkum k lepšímu pochopení, jestli a jak mohou tyto bakterie ovlivnit přenos HIV,“ řekla Fulcher. „Léčebné terapie založené na mikrobiomu se stávají žhavou oblastí výzkumu s velkým potenciálem. S dalším výzkumem to může být nový přístup k pomoci v prevenci infekce HIV.“

Je známo, že existuje spojitost mezi chronickou infekcí HIV a změnami střevních bakterií, říká Fulcher. Vědci chtěli lépe pochopit, kdy k těmto změnám po nákaze HIV dochází. Za tímto účelem zkoumali vzorky mikrobiomu 27 mužů, kteří mají sex s muži. Vzorky byly posbírány jak před, tak poté, co byli infikováni. Tyto vzorky poté srovnali se vzorky 28 mužů, kteří měli podobné rizikové faktory infekce, ale neměli HIV.

Výzkumníci zjistili, že během prvního roku byly změny střevních bakterií u infikovaných mužů minimální. Nicméně zjistili, že muži, kteří se nakazili, měli od počátku odlišné střevní bakterie, dokonce dříve, než se nakazili, ve srovnání s jejich neinfikovanými protějšky. Konkrétně měli tito muži ve srovnání s kontrolní skupinou neinfikovaných snížené hladiny rodu Bacteroides, typu bakterií přítomných ve spodní části trávicího traktu, které mají důležitou metabolickou funkci v udržování zdravého střevního prostředí, a zvýšené hladiny bakterií Magasphaera elsdenii, jejichž role v lidském těle není dosud známa.

Výzkumníci také zjistili, že ve srovnání s muži bez infekce, měli muži, kteří se nakazili HIV, již před infekcí zvýšené hladiny cytokinů (pozn. molekuly hrající důležitou roli v imunitních procesech) a bioaktivních lipidů (pozn. látek tukové povahy), které jsou obojí spojené s celkovým zánětem. To naznačuje, že se jejich tělo soustavně bránilo proti infekci či zranění.

Mezi limity studie patří poměrně malý počet zkoumaných osob a zaměření pouze na relativně mladé muže, kteří mají sex s muži, což může oslabovat generalizaci závěrů na ostatní populace.

Zdroj: https://www.sciencedaily.com/releases/2022/09/220930090841.htm

Připravila Veronika

Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 221
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.