Střípky z Prague Pride 2020

43% nárůst v testování na HIV. Česká společnost AIDS pomoc (ČSAP) v letošním roce nabízela testování v rámci festivalu Prague Pride. Testovalo se od pondělí do soboty v Pride Village na Střeleckém ostrově, od pondělí do pátku v Pride Cinema v Kasárnách v Karlíně a v sobotu ve Žlutých lázních. V letošním roce se nechalo během týdne Prague Pride otestovat zatím nejvíce lidí na HIV, syfilis a žloutenku typu B a C za historii tohoto festivalu. V Praze navštívilo testovací místa celkem 1233 lidí (v roce 2019 to bylo 861). Na testovacích místech bylo provedeno 1232 testů na HIV, 993 na syfilis a 428 na žloutenku typu B a 958 na žloutenku typu C. Celkem terénní laboratoře vyhodnotily 3611 testů. A to přesto, že se nekonal průvod Prahou, ani následný festivalový program na Letné.

Do laboratoří bylo z terénního testování na potvrzení výsledků odesláno celkem 17 vzorků k ověření diagnózy, z toho 3 vzorky na HIV a 10 případů na syfilis a 4 případy na žloutenku typu C. Výsledky laboratorních testů checkpointu v Domě světla v Praze ještě nejsou známé, takže se počet potvrzených diagnóz může ještě změnit. „Oproti předchozímu Prague Pride bylo během festivalového týdne otestováno o 43 % lidí více. Tak velký zájem o testování v době pandemie koronaviru jsme neočekávali. Děkujeme Nemocnici na Bulovce a Rozkoši bez rizika za rychlé doplnění zásob materiálu a testů. I přesto nám během večerů na Střeleckém ostrově některé druhy testů docházely,“ uvádí Jiří Pavlát, ředitel Domu světla.

Doprovodné akce

Novinky v léčbě

Ve středu 5. 8. 2020 se v Divadle U Valšů konala diskuze HIV a medicína: jaké jsou žhavé novinky v léčbě? Hlavním hostem diskuze byl MUDr. Milan Zlámal, lékař HIV centra Ústřední vojenské nemocnice, diskuzi moderoval Mgr. Petr Kalla. Vzhledem k tomu, že je dnes HIV podstatně jiným onemocněním, než tomu bylo v 80. letech 20. století, došlo díky novým znalostem o tomto viru k výraznému posunu v oblasti léčby a prevence. Tyto informace byly přínosné nejen pro samotné HIV pozitivní lidi, ale pro všechny, kdo se zajímají o současný stav světa. Diskuze nabídla ucelenější pohled na problematiku HIV. Během večera se mluvilo o historii onemocnění HIV, jeho léčbě a budoucnosti a také o prevenci. Zásadním problém představuje stigmatizace, při které dochází například k odmítání poskytnutí lékařské péče např. ze strany stomatologů a chirurgů. Dála byla zmíněna nedostatečná míra prevence HIV a jiných pohlavně přenosných infekcí. Dr. Zlámal také hovořil o tom, že v ideálním případě by měla být pre-expoziční profylaxe aplikována v nízkoprahovém režimu např. v Domě světla, aby se HIV centra mohla věnovat léčbě pacientů.

Chemsex bezpečně
Ve čtvrtek 6. 8. 2020 byl na programu workshop Chemsex – jak si užít a přitom přežít, který proběhl na Bazénu v Kasárnách Karlín pod taktovkou ČSAP a Sester Věčné Radosti. Hlavními protagonisty besedy spojené s komunitním workshopem byli Xenie Uholyeva – psycholožka a psychoterapeutka, která pracuje v psychologické ambulanci a věnuje se i poradenství pro uživatele chemsexu, a Michael Jettmar z projektu Saferchems, který nabízí pohled na fenomén chemsexu jak ze strany odborníka, tak z pohledu bývalého uživatele. Na workshopu bylo plno, což udělalo nejen pořadatelům velkou radost. Zazněly dobře známé informace i novinky od teorie co je chemsex (pozn. jedná se sexualizované užívání drog, které pomáhají lépe si užít sex, ale jehož konce mohou nabýt zdrcujících rozměrů), kdo jej vyhledává, až po první pomoc při předávkování. Jak pořadatelé avizovali – zazněly věci, které se dějí, proto se o nich nebojíme mluvit. Naráželi tak na fakt, že nechtějí před něčím zavírat oči, ale chtějí mluvit o tom, jak to dělat s co nejmenším rizikem.

Právo v HIV zaostává za realitou

Další čtvrteční akci představovala diskuze HIV a právo: jsme u nás sto let za opicemi? I tato akce se konala v Divadle U Valšů, tentokrát 6. 8. 2020. Diskuzi moderoval Mgr. Petr Kalla, advokát a člen spolku Prague Pride, který se zaměřuje také na problematiku HIV/AIDS. Hosty diskuze byli JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D., spolupracující s ČSAP, a Mgr. Karel Suda, právník Kanceláře Veřejného ochránce práv věnující se problematice diskriminace. Debatovalo se o právních povinnostech lidí s HIV a o tom, jak je to s diskriminací HIV ve společnosti.

Medvědí beseda o stigma

Poslední akcí byla diskuze s názvem HIV stigmatizace a LGBT+ komunita, která se konala 7. 8. 2020 v bezbariérovém klubu Kotelna. Akci organizoval spolek Prague Bears, který sdružuje osoby mužského pohlaví se zájmem o tzv. „Bear“ (medvědí) hnutí. Hosty diskuze byli Michael Jettmar, HIV+ aktivista, předseda českého spolku Sestry věčné radosti, a tři aktivisté za zahraničí – Balasz Menzat, Mr. Bear Hungary 2019, Rainer Reisebär, podporovatel LGBT+ z Německa, a Rafał Nowak, polský aktivista. Diskuzi v angličtině moderoval David Věžník aka Badyš Pouštěč, DJ, moderátor a lídr spolku Moravskoslezští medvědi v Ostravě. Během diskuze Jettmar zmínil, že chybí HIV negativní partneři, kteří by vystupovali a snažili se tím snižovat stigma, ale i další lidé se zkušeností, kteří nemusí být nutně pozitivní. V debatě zaznělo kromě již známých informací i porovnání se zahraničím, informace o dostupnosti PrEP, výsledky testování na HIV online, nebo informace o PEP – zde zmínil Michael Jettmar krtitiku vysoké ceny a dostupnosti léku. “Ano, díky antiretrovirové léčbě můžeme žít dlouhý a kvalitní život, nicméně vždy je přece lepší být zdravej – ať už se jedná o jakoukoliv nemoc” uzavřel Jettmar.

Zdroj včetně foto: www.praguepride.cz, Česká společnost AIDS pomoc, JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D., MUDr. Milan Zlámal a Michael Jettmar.

Obrázek č. 138
Podcast Život plus
Obrázek č. 184
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.