„To je váš problém!“ Podle Bulovky žádné pochybení

Právní poradna České společnosti AIDS pomoc dostala upozornění na zcela neetické a neprofesionální chování zdravotní sestry z Nemocnice Na Bulovce. Poté, co si pacient stěžoval na to, že z důvodů na straně nemocnice došlo ke zpoždění jím požadovaného vyšetření o přibližně půl roku, byl vystaven arogantnímu a konfrontačnímu chování sestry, které vyvrcholilo tím, že sestra pacientovi v kontextu jeho HIV diagnozy sdělila, že – toto onemocnění, resp. obtíže se získáním zdravotní péče s tím související – je jeho problém.

Vedení nemocnice ke stížnosti pacienta sdělilo, že nezpochybňuje, že výrok „to je Váš problém“ byl vyřčen. Na straně personálu nemocnice však nespatřuje žádné pochybení. Pacient proto v současnosti pracuje na stížnostech k dalším orgánům včetně veřejné ochránkyně práv, a zvažuje i obranu soudní cestou.

„Poznámka, že něco je problém pacienta, implikuje, že pacient by si tento svůj problém měl řešit sám, a neměl by s ním zatěžovat zdravotnický personál. Takový přístup je v příkrém rozporu s tím, proč byla Nemocnice Na Bulovce zřízena a proč klient, spolu s ostatními plátci, její služby prostřednictvím systému veřejného zdravotního pojištění hradí,” uvedl právník České společnosti AIDS pomoc Jakub Tomšej, který pacienta bezplatně zastupuje. Zákon podle něj pacientům garantuje právo na úctu a důstojné zacházení. Porušení těchto práv může být pro pacienty podobně frustrující jako např. odmítnutí lékařské péče nebo neodborné poskytnutí lékařské služby, a poradna České společnosti AIDS pomoc proto nebude váhat v podobných případech ve prospěch HIV pozitivních pacientů využít všechny prostředky právní ochrany.

Obrázek č. 138

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 155
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.