Upozornění pro HIV+ pacienty - návštěva zdravotnických zařízení

s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci týkající se koronaviru COVID 19 v ČR si Vás dovolujeme informovat o režimových opatřeních v HIV centrech v ČR a v lékařských zařízeních v ČR obecně. Obecně platí pravidlo, abyste minimalizovali svůj pobyt ve veřejných prostorách mimo svůj domov. Výrazně tím snížíte riziko nákazy.

Pokud jste objednáni na pravidelnou kontrolu a vyzvednutí léků, minimalizujte svůj pobyt na infekčních odděleních. Je možné, že HIV centra s cílem minimalizovat pobyt pacientů s HIV na odděleních, omezí návštěvu v ambulanci pouze na výdej léků. Situace se v jednotlivých HIV centrech může lišit. Cílem opatření je snížení rizika přenosu jakékoliv infekce na co nejkratší čas.

Pokud nejste objednáni a chcete navštívit lékaře z důvodů akutních zdravotních problémů, kontaktuje předem své HIV centrum a domluvte se na následném postupu. Pokud potřebujete jen předepsat jiné, než centrové léky, kontaktujte svého lékaře nebo HIV centrum telefonicky nebo e-mailem, aby Vám byl vystaven elektronický recept.

Pokud se u Vás objevily příznaky infekce horních dýcháncích cest (horečka, rýma, kašel, dušnost), konzultujte svůj stav telefonicky nejdříve u svého lékaře (praktického nebo lékaře HIV centra) nebo kontaktujte hygienickou stanici v místě Vašeho pobytu.

Současně platí nařízení ministra zdravotnictví ČR, aby osoby, které se od 7. 3. 2020 vrátily ze zahraničí, bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému lékaři, který rozhodne o jejich karanténě.

Obecně v tomto období věnujte větší pozornost svému zdraví, ve zvýšené míře si myjte ruce, vyhýbejte se, pokud to není nezbytně nutné, zdravotnickým zařízením. Uvědomte si, že v tomto období není nutné navštěvovat lékaře za účelem změření krevního tlaku apod.

Důrazně Vás také žádáme, abyste se v současné době vyhnuli cestování do zahraničí.

Česká společnost AIDS pomoc, za HIV centra MUDr. Pavel Dlouhý, MUDr. Svatava Snopková a MUDr. Milan Zlámal

Obrázek č. 138
Obrázek č. 153

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.