V Nizozemí byla objevena nová vysoce nakažlivá a škodlivá varianta HIV

Jak ukázala probíhající pandemie koronaviru, nové mutace ve virové genetické sekvenci mohou mít významný dopad na infekčnost viru a škody, které způsobuje. Léta panovala obava, že podobná situace může nastat i u viru HIV-1, který ovlivňuje 38 milionů lidí na světě. To se nyní potvrdilo objevením nové vysoce nakažlivé varianty HIV v Nizozemí. Vědci z Big Data institutu Oxfordské univerzity spolu s Holandskou monitorovací nadací zaměřenou na HIV zpracovali na toto téma studii, jejíž výsledky byly publikovány v časopise Science.

Před zahájením antiretrovirové léčby vykazují jedinci nakažení novou VB variantou (Virulentním subtypem B) ve srovnání s jedinci nakaženými jinými variantami HIV významné rozdíly:

  • jedinci s variantou VB mají virovou nálož 3,5 až 5,5 x vyšší,
  • navíc pokles CD4 buněk se u jedinců s variantou VB objevuje dvakrát rychleji, což je staví do vyššího rizika rychlejšího rozvoje AIDS,
  • u jedinců s variantou VB je také zvýšené riziko přenosu viru na ostatní.

Naštěstí po zahájení léčby mají lidé s variantou VB podobné zotavení imunitního systému a přežití jako jedinci s ostatními variantami HIV. Vědci ale zdůrazňují, že kvůli rychlejšímu poklesu síly imunitního systému u varianty VB, je kritické, aby pacienti byli včas diagnostikování a léčbu zahájili co nejdříve.

Další výzkum zaměřený na pochopení mechanismu, který způsobuje, že varianta VB je nakažlivější a škodlivější pro imunitní systém, může odhalit nové cíle pro antiretrovirovou léčbu nové generace. VB varianta je typická velkým množstvím mutací šířících se genomem, což znamená, že jedna genetická příčina v tomto stádiu zatím nemůže být určena.

Vedoucí autor Dr. Chris Wymant z Oxfordské univerzity prohlásil: „Před touto studií bylo známo, že genetika HIV je důležitá pro jeho nakažlivost, což naznačovalo, že vývoj další varianty viru může změnit jeho dopad na zdraví. Objev varianty VB to předvedl poskytnutím výjimečného příkladu rizika reprezentovaného vývojem virové nakažlivosti.“

Profesor Christophe Fraser z Oxfordské univerzity dodal: „Naše zjištění zdůrazňují důležitost doporučení Světové zdravotnické organizace, aby osoby s rizikem nákazy HIV měly přístup k pravidelnému testování umožňujícímu včasnou diagnózu následovanou bezprostřední léčbou. To omezuje čas, po který může HIV poškozovat imunitní systém a ohrozit jejich zdraví. Také to zajišťuje, že HIV je co nejrychleji potlačen, což zabraňuje přenosu na další jedince.“

Varianta VB byla poprvé identifikována u 17 HIV pozitivních jedinců z projektu BEEHIVE, probíhající studie, která sbírá vzorky napříč Evropou a v Ugandě. Protože 15 z těchto osob pocházelo z Nizozemí, výzkumníci analyzovali data ze skupiny více než 6 700 HIV pozitivních jedinců v Nizozemí. Tak našli dalších 92 lidí s touto variantou, čímž celkově identifikovali 109 osob ze všech regionů Nizozemí.

Zkoumáním vzorů genetických odchylek ve vzorcích výzkumníci odhadují, že první VB varianta vznikla mezi pozdními 80. léty a 90. léty v Nizozemí. Od roku 2000 se šířila rychleji než ostatní varianty, ale kolem roku 2010 její šíření pokleslo. Vědci věří, že k vývoji této varianty došlo navzdory rozšířené léčbě v Nizozemsku, nikoliv však díky ní, protože efektivní léčba zabraňuje přenosu.

Jedinci s variantou VB vykazují typické charakteristiky osob žijících s HIV v Nizozemí, včetně věku, pohlaví a domnělého způsobu přenosu. To naznačuje, že zvýšená přenositelnost varianty VB je způsobena vlastním virem spíš než charakteristikami osob s virem.

Zkráceno a přeloženo zhttps://www.eatg.org/hiv-news/new-highly-virulent-and-damaging-hiv-variant-discovered-in-the-netherlands/

Připravila Veronika

Obrázek č. 138
Podcast Život plus
Obrázek č. 203
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.