Vakcína proti COVID-19 od Pfizeru zajišťuje HIV+ dostatečnou bezpečnost i imunitní odezvu

Ke konci srpna byl v časopise Clinical Microbiology and Infection zveřejněn izraelský výzkum, jehož cílem bylo posoudit bezpečnostní profil a imunitní odezvu, která nastává po aplikaci mRNA COVID-19 vakcíny BNT162b2 od společnosti Pfizer- BioNTech, známé pod obchodním názvem Comirnaty.

Bezpečnost a účinnost vakcíny byla testována v mezinárodní studii, která zahrnovala více než 40 000 účastníků. Ačkoli do ní bylo zahrnuto i 196 HIV pozitivní, nebyly prozatím publikovány výsledky týkající se bezpečnosti a imunogenicity (schopnost vyvolat odpověď u imunitního systému) u této skupiny.

Autoři studie provedl analýzu u 143 osob žijících s HIV starších 18 let a 261 imunokompetentních zdravotnických pracovníků. Během výzkumu byly měřeny protilátky třídy IgG a neutralizační protilátky a byly sledovány nežádoucí účinky, virová nálož a počet CD4+ lymfocytů.

Při mediánu (pozn. nejčetnější hodnotě souboru) 18 dní po druhé dávce se u osob žijících s HIV vyvinula protilátková odpověď v třídě IgG v 98 %, u zdravotnických pracovníků pak byly IgG protilátky pozitivní v 98,9 % po 26 dnech od druhé dávky vakcíny. Podobně byly zjištěny neutralizační protilátky po druhé dávce u 97 % HIV+ a 98 % zdravotnických pracovníků. Nežádoucí účinky byly pozorovány u 60 % osob žijících s HIV – zejména bolestivost v místě vpichu, únava a bolesti hlavy. Nežádoucí účinky spojené s AIDS nebyly hlášeny. Virová nálož stoupla u 2 % HIV+ z méně než 40 kopií v 1 ml na méně než 100 kopií v 1 ml krve. Počet CD4+ buněk klesl z geometrického průměru 700 buněk na mikrolitr na 633,8 buněk.

V závěru výzkumníci konstatovali, že se vakcína jeví jako bezpečná a zajišťuje následnou dostatečnou odpověď imunitního systému u léčených osob žijících s HIV s potlačenou virovou náloží.

Zdroj: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1198743X21004237

Obrázek č. 138
Podcast Život plus
Obrázek č. 205
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact DMYTRO, dmytro.skirhiko@aids-pomoc.cz, +420 720 956 544, +420 725 960 300. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с DMYTRO, dmytro.skirhiko@aids-pomoc.cz, +420 720 956 544 чи +420 725 960 300. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.