Včasné zaléčení mladých lidí s HIV má vliv na dodržování léčby

Přes podobnou lékařskou péči má americká mládež s HIV mnohem nižší míru virové suprese (potlačení viru HIV v krvi na nezjistitelnou úroveň), než dospělí pacienti. Zjistila to analýza Národního institutu zdraví ve studii, kterou nedávno publikovali v magazínu pro AIDS (Journal of Acquired Immune Deficient Syndrome). Výzkum probíhal u cca 1 000 mladých HIV+ lidí, z nichž většina byla nově zařazena do péče v HIV centrech po celých USA. Nedetekovatelné virové nálože dosáhlo jen 12 % pacientů, což je mnohem méně, než se očekávalo. Důležitou roli hrálo to, zda byla léčba mladých lidí zahájena několik týdnů po diagnóze, anebo později.

Konkrétně z 1 411 mladých lidí ve věku 12 až 24 let, kteří byli doporučeni do léčby, se do léčebného procesu zařadilo 75% pacientů, přičemž z nich jen 34% zůstalo v péči a skutečně začalo léčbu (antiretrovirovou) proti HIV a jen 12% dosáhlo suprese viru po 5 měsících léčby.

Ze zkoumaných dat také vyplynulo, že mládež, která získala léčbu HIV v řádu několika týdnů, měla 2,5krát vyšší pravděpodobnost dosažení nedetekovatelné virové nálože. Skupina zahajující léčbu od 6 týdnů do 3 měsíců měla pravděpodobnost 2krát vyšší. Srovnání probíhalo se skupinou, která zahájila léčbu po 3 a více měsících od diagnózy.

Zjištění naznačují, že jen malá část americké mládeže získá léčbu včas do několika týdnů. Autor studie Bill G. Kapogiannis z toho vyvozuje, že je potřeba lépe přizpůsobit americké intervenční služby potřebám HIV pozitivní mládeže. Doporučuje zaměstnání vyškolených poradců pro udržování častého kontaktu s HIV+ mládeží prostřednictvím textových a sociálních médií. Jejich úkolem by byla motivace mládeže k zahájení včasné léčby a jejího dodržování.

Zdroj: https://www.news-medical.net/news/20200210/Youth-with-HIV-have-lower-rates-of-viral-suppression-than-adults.aspx

Přeložila Alena, upravila Veronika, krátil Jirka.

Obrázek č. 138
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 177
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.