Vědci už asi ví, jak vyhnat spící HIV z buněk. Výzkum na lidech se předpokládá v roce 2021.

Na celém světě je infikováno virem HIV přibližně 38 milionů lidí, ve Spojených státech asi 1,1 milionu lidí. V současné době lidé s HIV užívají antiretrovirovou terapii (ART), která může potlačit HIV na nedetekovatelné hladiny v krvi, ale virus přetrvává v celém těle v latentně infikovaných klidových CD4 + T buňkách. Imunitní systém nemůže tyto buňky rozeznat a žádná současná terapie je nemůže eliminovat. Když se ART terapie zastaví, virová nálož v krvi stoupá. To je důvod, proč lidé s HIV musí brát ART nepřetržitě a tento latentní rezervoár je považován za největší překážku léčby.

Vědci již několik let zkoušejí různé látky pro probuzení HIV tak, aby se pro imunitní systém stalo viditelným, což by umožňilo antivirové imunitní reakci zabíjet buňky infikované virem. Někteří se zaměřili na aktivaci kanonické dráhy NF-kB v CD4 + T buňkách, aby vytlačili infikované buňky z latence. Ale spuštění této cesty zahrnovalo mnoho stovek genů, takže takový agresivní přístup byl příliš toxický a nebezpečný.

Vědci z University of North Carolina v Chapel Hill a Emory University použili sloučeninu nazvanou AZD5582 a klíčový výzkum proběhl u myší s potlačeným ART a s plně fungujícími lidskými imunitními buňkami, které jsou u lidí obvykle infikovány HIV. Důležité je, že tento výzkum byl poté úspěšně opakován u makaků s potlačeným ART infikovaných virem Simian Immunodeficiency Virus (SIV). Výzkum byl úspěšný. Podařilo se překonat latenci HIV (indukci HIV v CD4 + T buňkách, které leží spící v celém těle). Je to významný krok k vytvoření finálního léku na HIV. Vědci poprvé ukázali, že nový přístup může vystavit latentní HIV útoku ve dvou různých zvířecích modelových systémech s malou nebo žádnou toxicitou.

Látka AZD5582 byla pozoruhodná ve své schopnosti reaktivovat u makaků latentní SIV z klidových CD4 + T buněk a vyvolat pokračující produkci virů v krvi, když opice stále dostávaly denní antiretrovirovou terapii. Je to vědecký úspěch a důležitý krok k tomu, aby jednoho dne došlo k probuzení a vyléčení viru u lidí žijících s HIV.

Výzkum pokračoval dokumentováním, jak látka AZD5582 probouzí spící HIV v různých druzích tkání, včetně lymfatických uzlin, brzlíku, kostní dřeně, jater, plicích a mozku. V některých případech byl nárůst virové RNA více než 20krát.

Ve stejném vydání časopisu Nature publikovali vědci Emory pod vedením Guida Silvestriho, MD a Chahroudiho ve spolupráci s vědci UNC jiný výzkum, kde také dosáhli zvrácení latence (probuzení HIV), ale jiným způsobem. Injektovali protilátku do nehumánních primátů s ART-potlačenou SIV infekcí a cílem bylo „vyčerpat“ CD8 + T buňky. Pak vědci použili pozměněnou verzi cytokinu IL-15. Tím dokázali, že uvedená kombinace tlačí virovou RNA k odhalení v krvi a tkáni, kde dříve nebyla vidět. Garcia a UNC potvrdili tyto výsledky pro HIV na stejném typu myší, na kterých byla testována látka AZD5582. I když zatím není jasné, zda by strategie vyčerpání buněk CD8 mohla být převedena na člověka, tento výsledek otevírá další nové způsoby, jak pochopit, jak HIV regulovat. Tato zjištění společně dokládají sílu vědy prováděnou v týmech, napříč institucemi a mezi průmyslem a akademickými partnery.

Obě studie v Nature ukazují, že HIV může být vytlačen z úkrytu. Potvrdilo se to napříč různými modelovými systémy. Otevírá se tak několik možností pro vývoj nových terapií, které by jednoho dne mohly vést k finální léčbě HIV. Společnost Qura Therapeutics v současné době usiluje o vytvoření sloučeniny podobné AZD5582 a předpokládá zahájení prvních studií bezpečnosti léčebné látky u lidí v roce 2021.

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/01/200122134912.htm

Přeložila Alena, krátil Jirka

Obrázek č. 138
Podcast Život plus
Obrázek č. 181
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.