Vendula a Pepa poukazují na mýty o HIV

Svérázným stylem poukazují video-vizitky Venduly Hrubé a Pepy Krátkého na největší mýty a obavy z HIV pozitivních kolegů a zaměstnanců na pracovišti. Vendula drsně nabízí likvidaci bonzáků, například pliváním do jídla, a Pepa si naopak do práce nosí vlastní klávesnici a myš.

Vendula na videu s vážnou tváří odhodlaně říká: „Jako HIV pozitivní vám usnadním proces s eliminací nadpočetných zaměstnanců. Jsem schopná infikovat dotekem. Kde to nefunguje, tam ohlodávám kolegům tužky, olizuji hrnky v kuchyňce nebo osedávám prkýnka na WC. Plivnutím do polévky odstraním, koho jen mi ukážete…“. Naopak Pepa svou video-vizitku pojal velmi přátelsky. Také hledá zaměstnání a ubezpečuje, že určitě nikoho nenakazí, protože si do zaměstnání nosí vlastní klávesnici a myš, kopíruje papíry jen v rukavicích a při poradách zásobuje kolegy pro jistotu kondomy. Obě videa můžete vidět na internetu na Youtube nebo na sociálních sítích, například na Facebooku nebo Google+.

Nejedná se však o realitu, ale o další část informačně-preventivní kampaně České společnosti AIDS pomoc, o.s., kterou můžete zaznamenat nejen v novinách a na internetu, ale zejména také v ulicích a v dopravních prostředích 20 statutárních měst po celé zemi. Brzy se k nim přidají vybraná kina a oblastní TV, které se rozhodly neziskovou organizaci podpořit zdarma vysíláním osvětových spotů. Cílem je upozornit na nesmyslnou diskriminaci HIV pozitivních lidí ve společnosti a zároveň přivést většinu sexuálně aktivní populace na testy na HIV.

Poslední významná celostátní kampaň v oblasti prevence HIV proběhla v 90. letech minulého století. Nyní Česká společnost AIDS pomoc, o.s. připravila kromě video spotů i speciální weby, kde je možnost dozvědět potřebné informace. Na stránkách www.hiv-testovani.cz lze pohromadě najít všechny potřebné informace ohledně testování na HIV a zejména místa, kam lze na test na HIV zajít v regionech. Naopak příběhy HIV pozitivních lidí, které kvůli infekci HIV vyhodili z práce, najdete na webu www.hiv-prace.cz. V kinoautomatu lze zhlédnout nejen příběhy lidí, ale i vyjádření a praktické rady personalistů, lékařů a právníka. K dispozici je tam rovněž databanka informací pro zaměstnavatele i kolegy v práci a údaje o bezplatné telefonní lince 800 550 540 k této problematice.

Obrázek č. 138
Obrázek č. 150

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.