Vliv věku a HIV na potřebu užívání běžných léků: výsledky studie POPPY

Starší výstupy britského výzkumu POPPY obsahují informace o dopadech využívání lékařské péče a užívání běžných léků (resp. léků, které nejsou určeny k léčbě HIV) mezi HIV pozitivními lidmi staršími 50 let. Výzkum byl realizován na dvou skupinách osob: HIV pozitivní 50+ a HIV negativní 50+, přičemž složení obou skupin bylo stejné co do rasy, pohlaví, sexuální orientace a regionu původu.

Výzkum POPPY je dlouhodobě realizovaná longitudinální studie sledující vztah mezi věkem a HIV v určitých kohortách (kohorta je pojem označující určitou skupinu osob vymezenou určitým solečným znakem, jako např. datum narození, bydliště, apod.), resp. sledující vliv HIV na proces stárnutí.

Alan Winston z Imperial College představil výstupy jedné části studie, které se zúčastnilo 540 osob, z toho 306 HIV+ starších 50 let, 136 HIV+ mladších 50 let a 98 HIV negativních starších 50 let. Celkově má studie v plánu zahrnout 2000 účastníků.

Starší skupina HIV pozitivních účastníků podle studie vykazuje vyšší spotřebu „běžných“ léků (v porovnání s ostatními skupinami je to 38% vs 21% vs 24%) a také vyšší spotřebu analgetik (porovnání s ostatními skupinami je to 8.8% vs 5.9% vs 2.0%).

Využívání lékařských služeb pak bylo obecně vysoké mezi všemi pozorovanými skupinami. Více než 70% z každé skupiny navštívilo svého praktického lékaře alespoň jedenkrát v uplynulém roce. Zajímavým poznatkem studie je, že u nejstarší sledované kohorty HIV+ lze očekávat vyšší pravděpodobnost hospitalizace ve zdravotnickém zařízení (28% vs 13% vs 12%), u mladší věkové kohorty je naopak vyšší pravděpodobnost výskytu potřeby psychiatrické konzultace (16% vs 24% vs 11%).

Zdroj: thebody.com

Obrázek č. 138

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 155
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.