Výsledky dotazníkového šetření na téma: Má zkušenost s péčí o HIV+ pacienty

Představujeme výsledky dotazníkového šetření Má zkušenost s péčí o HIV+ pacienty, které se uskutečnilo pod záštitou České společnosti AIDS pomoc. Autorem šetření je Benedikt Straňák. Šetření je podstatné v tom, že ukazuje, co HIV pozitivní osoby v oblasti zdravotní péče trápí, a co by si ve zdravotnictví představovali jinak.

Dotazník byl realizován v elektronické podobě, odkaz na něj mohli HIV pozitivní najít na komunitním webu www.hiv-komunita.cz v období od května do července 2016.

Základní údaje k šetřené populace:

  • Státní zdravotní ústav (dále jen “SZÚ”) uvádí, že ke konci června 2016 v České republice žilo 2432 lidí, kteří jsou HIV pozitivní a vědí o tom. Šetření se zúčastnilo více než 5,2 % všech lidí, kteří dlouhodobě žijí v České republice s HIV a znají svůj status.
  • Celkem 124 ze 127 dotazovaných jsou muži (necelých 98 %). Obecně v České republice muži tvoří 85,2 % lidí žijících s HIV (SZÚ, červen 2016), v průzkumu jsou tedy majoritní skupinou respondentů. Odpovědi 3 žen, které se zapojily, jsou spíše kritické, nikterak se ale ostatním nevymykají.
  • Polovina respondentů je ve věku 35–44 let. SZÚ neuvádí věkovou strukturu lidí žijících s HIV v České republice, pouze věk tzv. první diagnózy HIV+. Nejčastěji se v České republice jedná o osoby ve věku 25–34 let.
  • Necelých 85 % (konkrétně 84,3 %) účastníků průzkumu má střední vzdělání s maturitou. Jedná se o nadprůměrnou hodnotu, porovná-li se průměrné zastoupení v České republice, které činí 42,7 % obyvatel (Český statistický úřad, 2011). Nadprůměrnou hodnotu zastupuje i skupina vysokoškolsky vzdělaných osob. Šetření se zúčastnilo 43,3 % absolventů vysokých škol (12,5 % obyvatel České republiky ČSÚ, 2011).

Graficky zpracované výsledky dotazníkového šetření naleznete ZDE (pracujeme na odstranění závady)

Obrázek č. 138

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 155
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.