Výsledky průzkumu kvality zdravotní péče pro lidi žijící s HIV v ČR

V tomto čísle přinášíme srovnání předběžných výsledků průzkumu, který v roce 2021 a 2022 probíhal mezi lidmi žijícími s HIV v ČR. Průzkum navázal na podobnou studii, která proběhla v ČR v roce 2017. Výzkum realizovala Česká společnost AIDS pomoc ve spolupráci s agenturou SC&C. Do aktuální studie se zapojilo 190 respondentů, zatímco před pěti lety to bylo 127 lidí žijících s HIV. Procentuální podíl mužů byl v nové studii o něco menší než v předchozí studii (92 % vs. 97,6 %).

V nové studii v porovnání se studií z roku 2017 došlo ke změně počtu respondentů z Prahy a ostatních regionů. Zatímco v roce 2017 v Praze bylo léčeno 78,4 % respondentů, drtivá většina z nich byla léčena v Nemocnici na Bulovce (NNB, celkem 77,6 % všech pacientů) a za Ústřední vojenskou nemocnici (ÚVN) se zapojil tehdy pouze jeden pacient. Nyní bylo v Praze léčeno 58 % všech HIV pozitivních respondentů (z toho 39 % v NNB a 18 % v ÚVN).

Pozitivní zlepšení můžeme pozorovat v hodnocení celkových zkušeností s HIV centrem, kde v roce 2017 zkušenost hodnotilo jako dobrou nebo velmi dobrou 72 % respondentů a v roce 2021/2022 84 %. Dříve bylo navíc 52 % dotazovaných osob přesvědčeno, že je v zahraničí (v západní Evropě) pacientům poskytovaná lepší péče. Nyní si to myslelo 29 % respondentů.

Co se týče citlivosti na odkrytí pacientovy identity, upřednostňovalo by v letošním průzkumu vedení pod číslem 39 % oproti 54 % z roku 2017. Osobní zóny, kam by neměli přístup ostatní pacienti, by uvítalo 57 % respondentů oproti 62 % z předchozího průzkumu.

S ohledem na vedení zdravotnické dokumentace 35 % respondentů v současnosti neví, zda je jejich dokumentace dostupná i pro lékaře z jiných oddělení a pokud by byla, vadilo by jim to. V minulosti by to vadilo 46,4 % respondentům. V rámci HIV centra došlo někdy k ohrožení soukromí nebo sdělení citlivých údajů třetí straně ve 13 % v nové studii versus 26,4 % v dřívějším období.

Celkovou spokojenost v HIV centru hodnotilo nyní kladně 87 % pacientů, oproti 82,4 % v minulosti. Svému lékaři v HIV centru důvěřuje přibližně 90 % pacientů dříve to bylo 88,8 %.

S odmítnutím ošetření kvůli diagnóze HIV se u praktického lékaře setkalo 17 % respondentů nové studie, v minulosti to bylo 15 %. Více než ošetřujícímu lékaři v HIV centru důvěřuje svému praktickému lékaři nyní 10 % dotazovaných, v minulosti to bylo výrazně více, 25 %.

Když se podíváme na péči ostatních specialistů, tak k venerologovi nechodí vůbec 35 % účastníků novější studie ve srovnání s 44,1 % v dřívější studii. Kdyby bylo vyšetření u venerologa anonymní, chodilo by na ně častěji 59 % nyní dotazovaných v porovnání s 56,7 % dotazovanými v minulosti. A u zubaře se setkalo s odmítnutím ošetření kvůli HIV pozitivitě 32 % v nové studii, což je výrazně méně než zkušenost 54 % respondentů minulé studie.

Celkově můžeme shrnout, že se zlepšila celková zkušenost s HIV centrem, výrazně méně pacientů by si přálo být vedeno pod číslem, méně by uvítalo osobní zóny v HIV centrech a také méně pacientů neví, zda je jejich dokumentace dostupná (a kdyby byla, tak by jim to vadilo).

Je potěšující vidět výrazný pokles v ohrožení anonymity či sdílení citlivých údajů. Celková spokojenost s péči v HIV centru vzrostla. Co však pokulhává je důvěra k praktickému lékaři, která se celkově propadla o 15 %. Počet respondentů, kteří vůbec nechodí k venerologovi, také poklesl, což je žádoucí, a výrazně méně pacientů se setkalo s odmítnutím ošetření u zubaře.

Děkujeme všem, kteří se do výzkumu zapojili a pomohli nám zjistit, jaké potřeby a zkušenosti mají lidé žijící s HIV. Výsledky studie nám poskytují ucelený materiál pro jednání se zástupci lékařů. Naším cílem je další zlepšování podmínek léčby a zdravotní péče o HIV+ komunitu.

Připravila: Veronika

Obrázek č. 210
Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact DMYTRO, dmytro.skirhiko@aids-pomoc.cz, +420 720 956 544, +420 725 960 300. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с DMYTRO, dmytro.skirhiko@aids-pomoc.cz, +420 720 956 544 чи +420 725 960 300. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.