Vysoký počet buněk CD4 rovná se dlouhověkost, s výjimkou onemocnění srdce

Dlouhověkosti lidí žijících s HIV je dosaženou především díky HIV léčbě, která úspěšně potlačuje virus, zvyšuje počet CD4 buněk a umožňuje imunitnímu systému prospívat. Nová analýza publikovaná v časopise International Journal of Environmental Research and Public Health ale odhalila, že silný imunitní systém není ochranou před úmrtností související s onemocněním srdce.

Dr. Gisela Leier z Lékařské univerzity Innsbruck v Rakousku a kolegové z rakouské HIV výzkumné skupiny analyzovali úroveň úmrtnosti podle příčin a počtu CD4 buněk u 6 484 osob žijících s HIV od roku 1997 do 2014. Všichni účastníci měli alespoň jednu klinickou návštěvu během této doby a byli sledováni alespoň šest měsíců po své nejaktuálnější návštěvě nebo dokud nezemřeli.

Celkově 1 192 osob ve skupině zemřelo mezi rokem 1997 a 2014, jedna třetina kvůli onemocněním souvisejícím s AIDS, jeden z deseti na jaterní onemocnění, 12 % na rakovinu nesouvisející s HIV, a dalších 9 % na infekci nesouvisející s AIDS. Navíc 7 % zemřelo na onemocnění srdce a cév. Ale velká skupina lidí, přibližně jedna třetina, zemřela z příčin, které lékaři nemohli identifikovat.

Byly zde také velké rozdíly v tom, kdo obdržel péči. Například 15 % účastníků vstoupilo do léčby s klinickým ukazatelem AIDS, jako je počet CD4 buněk pod 200. A 13 % nebyly nikdy předepsány antiretrovirové léky. Byli to lidé s nejvyšší úrovní úmrtnosti. Lidé, kteří zemřeli byli mírně starší (medián 40 let versus 35 let), měli vůbec nejnižší počet CD4 buněk a ti, kteří byli léčeni, byli v léčbě po kratší dobu.

Dobrou zprávou je to, že 1 192 úmrtí značí pokles v úmrtnosti od roku 1997 do 2014. Nicméně úroveň se liší u lidí s různou zkušeností s virem. Například u lidí, kteří zahájili léčbu ve věku 30–39 let, poklesla úroveň úmrtnosti o 75 % během dekád. Úmrtí na nemoci související s AIDS klesla pětkrát. Úmrtí v souvislosti s jaterním onemocněním poklesla o polovinu. Počet rakovin nesouvisející s AIDS klesl přibližně o dvě třetiny. Ale počty úmrtí související s užíváním drog zůstávají stále stejné. U osob, které se nakazily HIV sdílením během injekčního užívání drog, byla také vyšší pravděpodobnost, že zemřou na jakoukoli příčinu než u osob, které se nakazily prostřednictvím gay sexu.

Mnoho z těchto úmrtí bylo vysvětleno počtem CD4 buněk. Ale nebylo tomu tak v případě srdečně-cévních onemocnění. Zatímco celková úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění poklesla přibližně o polovinu za 17 let studie, když výzkumníci zohlednili počet CD4 buněk vůči úmrtnosti, úroveň přežití nevzrostla. Pro jiná úmrtí než na kardiovaskulární onemocnění, byly CD4 buňky v počtu 50, 200 a 350 spojeny s vyšším rizikem úmrtí ve srovnání s vyššími hladinami.

„Ve většině příčin úmrtní byla zjištěna souvislost mezi nízkým počtem buněk CD4 a zvýšenou úmrtností,“ napsala Leierer a kolegové. „Nicméně jsme nenalezli důkazy pro vyšší úmrtnost na srdečně-cévní onemocnění u osob s nízkým počtem CD4 buněk.“

Zkráceno a přeloženo z https://www.eatg.org/hiv-news/high-cd4-counts-equal-longevity-except-for-heart-disease/
Připravila Veronika

Obrázek č. 138
Podcast Život plus
Obrázek č. 201
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.