Výzkum odhaluje, jak se u HIV vyvíjí rezistence

Mechanismus toho, jak může vir HIV vyvinout rezistenci (schopnost odolávat) na široce užívanou skupinu léků proti HIV, byl odhalen novým výzkumem z Crick a Dana-Farber Cancer Institute. Nové poznatky otevírají dveře k vývoji účinnějších léčebných postupů. Dnes je k dispozici řada léků, které pomáhají kontrolovat infekci HIV, včetně skupiny nazývané inhibitory přenosu řetězce integrázy. V této rodině léků jsou čtyři skupiny léků: raltegravir, elvitegravir, dolutegravir a bictegravir. Všechny pracují s vazbou na jeden z klíčových enzymů HIV, nazývaným integráza – zabrání ve vkládání genetické informace viru HIV do DNA lidských buněk. I když byl tento proces původně vysoce účinný, u HIV se postupem času může vyvinout rezistence na tyto léky.

Studie byla zveřejněná online verzi Science na konci ledna 2020. Je v ní popsán mechanismus, který vir HIV používá k rozvoji rezistence (odolnosti) na jmenovanou skupinu léčiv. Ačkoli jsou léčiva proti HIV obvykle velmi účinná při vazbě a blokování integrázy, virus může tuto vazbu v průběhu času oslabit a tím umožnit jeho klíčovému HIV enzymu znovu fungovat. Vědci z Francis Crick Institute v Londýně to odhalili zkoumáním struktury integrázy z viru, který je velmi podobný předku HIV, pomocí kryo-elektronové mikroskopie. Tato technika používá výkonný mikroskop, který vypaluje elektrony na zmrzlý vzorek komplexu léčivo-enzym. Zaznamenáním interakce elektronů se vzorky vytvořili vědci podrobné obrazy na úrovni téměř jednotlivých atomů.

Vědci takto zjistili, že HIV může jemně změnit chemické prostředí, a jako by pomocí dálkového ovládání snížit sílu vazby na léčivo. To je neočekávaný problém v „brnění“ inhibitorů. Dobrou zprávou je, že se podařilo vizualizovat přesnou strukturu aktivního místa virového enzymu, přesně tam, kde léky působí. To umožní vylepšit inhibitory integrázy a vyvinout úspěšnější a odolnější léčiva.

Zdroj: https://www.news-medical.net/news/20200130/Research-uncovers-how-HIV-develops-resistance-to-key-drugs.aspx

Přeložila Alena, upravil a krátil Jirka

Obrázek č. 138
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 177
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.