Za duben přibylo v Česku 29 HIV pozitivních případů, v porovnání s dubnem 2020 se jedná o výrazný nárůst o 18 případů

Statistiky Národní referenční laboratoře pro HIV Státního zdravotního ústavu uvádí, že za první měsíc druhého čtvrtletí (04/21) přibylo v České republice již 29 případů HIV pozitivních. V porovnání s dubnem 2020 je to o 18 případů více, tehdy bylo diagnostikováno jen 11 případů. Celkově se do konce dubna 2021 nakazilo 3921 lidí, u 735 z nich se rozvinulo onemocnění AIDS a 338 lidí zemřelo.

Z dubnových 29 nových případů HIV je pouze 1 pacientka, ostatní jsou všichni muži. Dominantní způsob nákazy u 20 mužů byl určen jako homosexuální nebo bisexuální nechráněný sex. Regionálně připadá 15 případů dohromady na Prahu a střední Čechy, po 4 případech na jižní Moravu a Ústecký kraj a vždy po jednom případu na Vysočinu, Zlínský, Olomoucký, Liberecký, Moravskoslezský a Jihočeský kraj.

„U většiny HIV pacientů, kteří jsou správně léčeni a pravidelně užívají antiretrovirovou léčbu, klesne hladina viru v krvi až na nedetekovatelnou hranici, což znamená, že pacient není infekční – nedetekovatelný = neinfekční. I když se HIV pozitivní pacient zatím nemůže úplně vyléčit (v jeho těle nadále zůstává virus HIV), v případě, že virus v jeho krvi je nedetekovatelný, nemůže nakazit svého sexuálního partnera, nemůže nakazit nikoho svou krví, a naopak může žít normální život a založit rodinu“, říká Jiří Pavlát, ředitel Domu světla České společnosti AIDS pomoc a dodává: „Délka a kvalita života léčených HIV pacientů dnes dosahuje délky života běžné populace.“

V dnešní době je navíc možné se proti viru HIV chránit nejenom klasickým kondomem, ale také tak zvanou pre-expoziční profylaxí (PrEP), tedy preventivním užíváním antiretrovirových léků. Tyto léky zabrání nákaze, a to i v případě, že se virus HIV dostane do lidského těla. Pokud se PrEP používá správně, ochrání uživatele až na 99 %. Tyto léky jsou určené především pro lidi, kteří jsou například díky své práci nebo životnímu stylu ve vyšším riziku nákazy HIV.

Zrovna tak je možné se proti HIV chránit i jednorázově po vysoce rizikové situaci, během které mohlo dojít k nákaze, například znásilnění. Lék, tak zvanou post-expoziční profylaxi (PEP), je ale nutné použít co nejdříve, nejdéle však do 3 dnů od možnosti vystavení se viru.

„Je důležité si uvědomit, že celoživotní léčba HIV pozitivního pacienta vyjde společnost podstatně dráž nežli investice do testování a prevence. Například v Německu je preventivní lék PrEP hrazen státem. Na Ukrajině od 1. 4. 2021 stát plně hradí PrEP i PEP. V Norsku jsou oba tyto léky hrazeny státem a v případě potřeby jsou dostupné přímo na pohotovosti. V České republice na tyto léky pojišťovny zatím bohužel nepřispívají,“ uvádí Jiří Pavlát.

Nárůst počtu HIV případů v ČR za poslední rok je spojený také s pandemii COVID-19. Díky covidu se lidé méně věnovali prevenci (a ne jenom HIV, ale i dalších vážných nemocí), více se báli chodit na testy. I když v současné době zatím nemáme k dispozici lék, který by HIV definitivně vyléčil, pokud bychom velmi důsledně testovali a HIV pozitivní pacienti byli včas a správně léčeni, bylo by možné i se současnými léky HIV postupně vymýtit. Proto jsou testování a prevence i v době covidové pandemie stále velmi důležité.

Obrázek č. 138
Podcast Život plus
Obrázek č. 184
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.