Zjišťujeme, proč jsme nepojistitelní na úraz či pracovní neschopnost

Klient uzavřel u pojišťovny Nationale-Nederlanden (NN) v lednu 2016 úrazové pojištění platné do roku 2037 s měsíční platbou 805 Kč. Šikovná poradkyně pojišťovny ho přemluvila k uzavření připojištění pracovní neschopnosti pro pobyt v nemocnici a další vylepšení, která se hodí pro spokojený život zodpovědného občana. Klient však z osobních důvodů zamlčel svou HIV+ diagnózu.

O rok později v listopadu 2017 klient podstoupil operaci odstranění žlučníku. Při pročítání své zdravotnické dokumentace si uvědomil, že by pojistnou smlouvu měl uvést do souladu se svým zdravotním stavem. Vydal se proto do pojišťovny, kde se mu ochotná pracovnice pokusila situaci vyřešit.

Výsledek je klasický, tedy že HIV pacienti jsou v podstatě nepojistitelní „z důvodu vysokého zdravotního rizika“ – jakkoliv, tedy úrazově nevyjímaje. Z pohledu pojišťovny tak může za zlomenou nohu, žlučníkové kameny, utopení v bazénu, pád ze schodů nebo cokoliv jiného virus HIV.

Žádné pojistné plnění za pobyt v nemocnici samozřejmě nebude – platit můžete - kolik chcete, ale v případě pojistné události nedostanete vůbec nic.

Situaci pracovnice pojišťovny NN ještě interně, avšak anonymně, prověřila, s následujícím výsledkem: „Oficiální stanovisko centrály je, že nejsme schopni pojistit klienta s Vaší chorobou, ani na pracovní neschopnost, ani na úrazy, prostě na nic. Nemohu Vám s tímto pomoci, patrně dojdete k názoru, že pojištění zrušíte. Nic bychom Vám neproplatili a v případě doplnění zdravotního dotazníku bychom vypověděli Vaši pojistnou smlouvu. Doporučuji Vám, abyste sám napsal výpověď“. Klient tedy smlouvu vypověděl.

Protože se situace s (ne)pojištěním HIV+ klientů stále opakuje, zaslali jsme těmto poštovnám dopis: NOVIS Poisťovňa a.s., odštěpný závod, MetLife Europe d.a.c. (pobočka pro ČR), BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., AEGON Pojišťovna, a.s., Basler Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft (pobočka pro ČR), NN Životní pojišťovna N.V. (pobočka pro ČR), Česká pojišťovna a.s., ČSOB Pojišťovna, a. s. (člen holdingu ČSOB), Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., Allianz pojišťovna, a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s. (Vienna Insurance Group), Pojišťovna České spořitelny, a.s. (Vienna Insurance Group), UNIQA pojišťovna, a.s., MAXIMA pojišťovna, a.s., ERGO pojišťovna, a.s., AXA životní pojišťovna a.s., Generali Pojišťovna a.s., Komerční pojišťovna, a.s., Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. (Vienna Insurance Group)

Vyjmenovaných pojišťoven jsme se zeptali, zda HIV+ pozitivní klient může u nich uzavřít pojištění osob - tj. konkrétně úrazové pojištění, pojištění na dožití, důchodové pojištění, nemocenské nebo cestovní pojištění. Zatím žádná odpověď nedorazila.

Zpracoval Jirka

Obrázek č. 138

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 155
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.