Změny váhy a metabolismu po změně léčby z tenofoviru disoproxilu fumarátu na tenofovir alafenamid u osob žijících s HIV

Antiretrovirová léčba (ART) využívající tenofovir se stala léčbou první linie ve většině léčebných doporučení. Ve srovnání s tenofovirem disoproxil fumarátem (TDF) má tenofovir alafenamid (TAF) příznivý a bezpečný profil co se týče ledvin a kostí, ale zůstávají obavy z metabolických komplikací.

V tomto příspěvku přiblížíme studii, která měla za cíl posoudit změny váhy, rozvoj nadváhy/obezity a změny v hladinách lipidů po 18 měsících od nahrazení TDF novějším TAF. Studie financovaná Swiss National Science Foundation proběhla v 5 univerzitních nemocnicích, přidružených nemocnicích a u soukromých lékařů ve Švýcarsku. Celkově bylo do studie zapojeno 4 375 dospělých žijících s HIV, kteří byli na ART s TDF alespoň 6 měsíců nebo déle v období mezi 1. 1. 2016 a 31. 7. 2019.

U 4 375 osob byl medián věku 50 let (pozn. jedná se o nejčastěji zastoupenou hodnotu), ženy byly zastoupeny v 25,9 % a 51,7 % mělo normální body mass index (BMI); 3 484 osob (79,6 %) změnilo léčbu z TDF na TAF a 891 (20,4 %) pokračovalo s TDF. Po 18 měsících byl přechod na TAF spojen s průměrným váhovým přírůstkem 1,7 kg v porovnání s 0,7 kg u těch, kteří pokračovali dále s TDF. U osob s normálním BMI se 13,8 % z těch, co přešli na TAF, stalo obézními nebo měli nadváhu ve srovnání s 8,4 % z těch, kteří pokračovali s TDF. Přechod na TAF vedl k nárůstu celkového cholesterolu o 0,25 mmol/L, HDL cholesterolu („kladného cholesterolu“) o 0,05 mmol/L, LDL cholesterolu („zlého cholesterolu“) o 0,12 mmol/L a triglyceridů o 0,18 mmol/L po 18 měsících. Mezi hlavní limity studie patří relativně krátká doba sledování a malé podskupiny k analýzám.

Závěrem můžeme říct, že studie zjistila, že náhrada TAF za TDF je spojena s metabolickými změnami, které zahrnují zvýšení váhy, rozvoj obezity a zhoršení obrazu krevních lipidů.

Zdroj: https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-4853

Připravila Veronika

Obrázek č. 138
Podcast Život plus
Obrázek č. 184
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.