Zvýšení výskyt žloutenky typu C v USA

Vedle přenosu HIV ukázal nedávný výzkum ve Spojených státech extrémní nárůst (až čtyřnásobný proti roku 2012) přenosu hepatitidy typu C mezi HIV pozitivními gayi. Ta je sice léčitelná, ale její léčba je velmi nákladná. Navíc se ukázalo, že lidé, kteří z ní byli vyléčení, jsou náchylnější k opětovné nákaze.

y, které známe z dosavadních antiretrovirových terapií (poškození ledvin a jater, poruchy spánku, bolesti hlavy apod.). Momentálně by však taková terapie byla podstatně dražší než ty dosavadní.

Největší (až 29 krát vyšší) pravděpodobnost takové nákazy je u mužů při análním sexu na metamfetaminu, který sice snižuje bolestivost styku pro pasivního partnera, ale tím také dochází k menším zábranám z jeho strany, častějším poškozením rekta a tudíž vyššímu nebezpečí přenosu nejen hepatitidy C.

Jiný výzkum mezi americkými teenagery (pomocí Facebooku) ukázal, že jen 30 procent sexuálně aktivních mezi 14 a 18 lety věku, kteří se označili za gaye, bisexuály či „queer“, bylo testováno. K důvodům tak nízkého počtu patří neznalost míst, kde se lze nechat testovat, strach se na takovém místě ukázat (aby je někdo neviděl) a samozřejmě také to, že nechtěli žádat rodiče, aby je vzali k lékaři na HIV test (což ale ve většině Spojených států není třeba). Proto na Feinberg School of Medicine v Northwestern University vyvinuli kromě webových stránek AIDS.gov určených k hledání testovacích míst také aplikaci, která dokáže najít takové místo podle aktuální lokality. Na to zaznamenali obrovský nárust testování. Některé školy dokonce samy poskytují testování, což je výborný způsob nejen proto, že dává možnost promluvit si se zdravotní sestrou, ale také to odstraňuje stigma z takového testování. Výzkum ale zároveň ukázal zájem zkoumané věkové skupiny o preexpoziční profylaxi a informace o ní. V jiném výzkumu se pak ukázalo, že ještě mnohem méně se na HIV testují senioři (50-65 letí), přičemž jsou často sexuálně aktivní, ač si to neradi připouštíme, i do 80 a více let.

Obrázek č. 138

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 155
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.