Zvyšování dlouhodobé pohody HIV+ osob

Od doby, kdy byla zavedena antiretrovirová terapie (ART) v roce 1996, významně klesla úmrtnost a nemocnost související s AIDS. Lidé žijící s HIV dnes žijí téměř stejně dlouho jako osoby bez HIV. Přes tyto pokroky lidé žijící s HIV uvádějí nízkou pohodu a kvalitu života související s jejich zdravím.

S cílem nasměrovat zainteresované strany v oblasti zlepšení reakcí zdravotního systému k dosažení nejlepších možných dlouhodobých zdravotních výsledků pro lidi žijící s HIV připravila světová multidisciplinární skupina HIV expertů vedená Jeffreym Lazarusem, Denisem Nashem a Dianou Romero společné prohlášení. Dokument identifikuje klíčové problémy zdravotního systému, které musí být vyřešeny, aby mohlo dojít k poskytnutí integrované zdravotní péče pro osoby žijící s HIV. Zatím co do současné doby byl kladen důraz především na potlačení virové nálože.

Na základě pečlivého, vícestupňového procesu založil výzkumný tým panel expertů se zkušenostmi z různých oblastí zaměřených na dlouhodobé zdravotní potřeby osob žijících s HIV. S cílem identifikovat klíčové oblasti pro začlenění do společného prohlášení, odborníci prošli literaturu týkající vícečetné nemocnosti, stigmatu a diskriminace.

„Důležitou silnou stránkou tohoto prohlášení je, že bylo vytvořeno na základě pečlivého procesu, který zahrnuje kvantitativní a kvalitativní data expertů z více než 20 zemí,“ uvedl Dr. Romero.

Panel zjistil, že hlavními problémy pro osoby žijící s HIV jsou i nadále vícečetná onemocnění, kvalita života související se zdravím, stigma a diskriminace. A to včetně pacientů, kteří dosáhli potlačení virové nálože, a především lidí z okrajové části společnosti.

„Tyto faktory mohou vést k depresi, sociální izolaci a překážkám v přístupu ke zdravotním a podpůrným službám,“ uvedl Dr. Lazarus, který je také docentem v Barcelonském institutu globálního zdraví. „Mnoho z těchto problémů se v současnosti v rámci HIV monitoringu, ve strategiích nebo doporučených postupech neřeší.“

„Je dostatek důkazů, že řešení problémů jako je duševní zdraví, snížení stigmatu, kvalita života, a v mnoha případech zajištění bydlení a jídla, zlepší také dodržování antiretrovirové léčby a tím i potlačení virové nálože,“ uvedl Dr. Nash. „Uvedení vědy do praxe může hrát klíčovou roli v posouzení dopadu strategií začleněných do služeb poskytovaných v oblasti HIV za účelem zmírnění těchto problémů.“

Světová zdravotnická organizace (WHO) a UNAIDS by měly vytvořit nový monitorovací proces HIV a nové směrnice. Členské státy by se měly zavázat k hlášení ukazatelů a uvedení opatření a směrnic do praxe. Cílem je zlepšit výkon zdravotnického systému a zajistit dlouhodobou pohodu milionům lidí žijících s HIV po celém světě, poznamenali autoři.

Zdroj: https://www.sciencedaily.com/releases/2021/07/210721120648.htm
Připravila: Veronika

Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 213
Obrázek č. 169
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.