Zvyšování dlouhodobé pohody HIV+ osob

Od doby, kdy byla zavedena antiretrovirová terapie (ART) v roce 1996, významně klesla úmrtnost a nemocnost související s AIDS. Lidé žijící s HIV dnes žijí téměř stejně dlouho jako osoby bez HIV. Přes tyto pokroky lidé žijící s HIV uvádějí nízkou pohodu a kvalitu života související s jejich zdravím.

S cílem nasměrovat zainteresované strany v oblasti zlepšení reakcí zdravotního systému k dosažení nejlepších možných dlouhodobých zdravotních výsledků pro lidi žijící s HIV připravila světová multidisciplinární skupina HIV expertů vedená Jeffreym Lazarusem, Denisem Nashem a Dianou Romero společné prohlášení. Dokument identifikuje klíčové problémy zdravotního systému, které musí být vyřešeny, aby mohlo dojít k poskytnutí integrované zdravotní péče pro osoby žijící s HIV. Zatím co do současné doby byl kladen důraz především na potlačení virové nálože.

Na základě pečlivého, vícestupňového procesu založil výzkumný tým panel expertů se zkušenostmi z různých oblastí zaměřených na dlouhodobé zdravotní potřeby osob žijících s HIV. S cílem identifikovat klíčové oblasti pro začlenění do společného prohlášení, odborníci prošli literaturu týkající vícečetné nemocnosti, stigmatu a diskriminace.

„Důležitou silnou stránkou tohoto prohlášení je, že bylo vytvořeno na základě pečlivého procesu, který zahrnuje kvantitativní a kvalitativní data expertů z více než 20 zemí,“ uvedl Dr. Romero.

Panel zjistil, že hlavními problémy pro osoby žijící s HIV jsou i nadále vícečetná onemocnění, kvalita života související se zdravím, stigma a diskriminace. A to včetně pacientů, kteří dosáhli potlačení virové nálože, a především lidí z okrajové části společnosti.

„Tyto faktory mohou vést k depresi, sociální izolaci a překážkám v přístupu ke zdravotním a podpůrným službám,“ uvedl Dr. Lazarus, který je také docentem v Barcelonském institutu globálního zdraví. „Mnoho z těchto problémů se v současnosti v rámci HIV monitoringu, ve strategiích nebo doporučených postupech neřeší.“

„Je dostatek důkazů, že řešení problémů jako je duševní zdraví, snížení stigmatu, kvalita života, a v mnoha případech zajištění bydlení a jídla, zlepší také dodržování antiretrovirové léčby a tím i potlačení virové nálože,“ uvedl Dr. Nash. „Uvedení vědy do praxe může hrát klíčovou roli v posouzení dopadu strategií začleněných do služeb poskytovaných v oblasti HIV za účelem zmírnění těchto problémů.“

Světová zdravotnická organizace (WHO) a UNAIDS by měly vytvořit nový monitorovací proces HIV a nové směrnice. Členské státy by se měly zavázat k hlášení ukazatelů a uvedení opatření a směrnic do praxe. Cílem je zlepšit výkon zdravotnického systému a zajistit dlouhodobou pohodu milionům lidí žijících s HIV po celém světě, poznamenali autoři.

Zdroj: https://www.sciencedaily.com/releases/2021/07/210721120648.htm
Připravila: Veronika

Obrázek č. 200
Obrázek č. 138
Podcast Život plus
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.