Dlouhodobá psychoterapeutická skupina

Pro koho

Skupina je určená pro lidi, kteří

  • zažívají potíže ve vztazích a chtějí dosáhnout zlepšení,
  • chtějí se učit lépe zacházet sami se sebou v kontaktu s druhými,
  • cítí potřebu změny, i když ještě přesně nevědí, co přesně ve svém životě chtějí změnit,
  • kteří měli v minulosti potíže s návykovými látkami nebo návykovým chováním, ale v současné době stabilně abstinují,
  • pro lidi, které trápí úzkost (může se to projevovat jako fobie, panické ataky nebo neustálá přítomnost lehké úzkosti).

Kde a kdy

Skupina začne v první polovině roku 2019 jednou týdně, v pondělí od 18:00 v prostorách Psychoterapeutické a psychosomatické kliniky ESET.

Jak

Skupinová terapie probíhá formou volného rozhovoru. Velikost skupiny je 8 - 10 členů. Povede ji psycholožka Mgr. Xenie Uholyeva, Ph.D.

Cena

Skupina je pro členy zdarma (je plně hrazená ze zdravotního pojištění).

Je to pro mě vhodné?

Skupina není určena jen pro HIV+ osoby, spektrum klientů a jejich důvodů k účasti ve skupině je různorodé.
Před vstupem do skupiny si dohodneme minimálně dvě individuální konzultace, které slouží k indikaci skupinové terapie.

Kontakt: Mgr. Xenie Uholyeva, Ph. D., tel. 732 522 568 nebo xenie.uholyeva@aids-pomoc.cz

Obrázek č. 138
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 166
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.