Dlouhodobá psychoterapeutická skupina

Pro koho

Skupina je určená pro lidi, kteří

  • zažívají potíže ve vztazích a chtějí dosáhnout zlepšení,
  • chtějí se učit lépe zacházet sami se sebou v kontaktu s druhými,
  • cítí potřebu změny, i když ještě přesně nevědí, co přesně ve svém životě chtějí změnit,
  • kteří měli v minulosti potíže s návykovými látkami nebo návykovým chováním, ale v současné době stabilně abstinují,
  • pro lidi, které trápí úzkost (může se to projevovat jako fobie, panické ataky nebo neustálá přítomnost lehké úzkosti).

Kde a kdy

Skupina začne v první polovině roku 2019 jednou týdně, v pondělí od 18:00 v prostorách Psychoterapeutické a psychosomatické kliniky ESET.

Jak

Skupinová terapie probíhá formou volného rozhovoru. Velikost skupiny je 8 - 10 členů. Povede ji psycholožka Mgr. Xenie Uholyeva, Ph.D.

Cena

Skupina je pro členy zdarma (je plně hrazená ze zdravotního pojištění).

Je to pro mě vhodné?

Skupina není určena jen pro HIV+ osoby, spektrum klientů a jejich důvodů k účasti ve skupině je různorodé.
Před vstupem do skupiny si dohodneme minimálně dvě individuální konzultace, které slouží k indikaci skupinové terapie.

Kontakt: Mgr. Xenie Uholyeva, Ph. D., tel. 732 522 568 nebo xenie.uholyeva@aids-pomoc.cz

Obrázek č. 138
Obrázek č. 153

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.