Komunitní centrum

Česká společnost AIDS pomoc pro Vás v březnu 2020 spustila rozšířenou nabídku testování na pohlavně přenosné infekce v gay-friendly prostředí. Poradna je určena klientům s venerologickými potížemi nebo zájemcům o preventivní vyšetření.

V rámci venerologie je zajištěn screening všech pohlavně přenosných infekcí. Z krve se vyšetřuje HIV, syfilis, hepatitidy; ze stěrů se pak vyšetřují chlamydie, kapavka, trichomonáza a případně syfilis stěrem přímo ze vředu. K dispozici je i mikroskop k vyšetření kapavky u klientů s výtokem. Při pozitivním záchytu na kapavku se provádí výtěr s následnou mikrobiologickou kultivací. Zároveň kapavky a chlamydie léčíme přímo v naší ordinaci.

Na provozu se podílí vždy jeden lékař/lékařka a jeden zdravotní bratr/sestra.

Objednávky na venerologii zatím nejsou vedeny samostatně, nicméně budou přes internet podobně jako do PrEP pointu.

Otevírací doba je každé úterý (mimo státní svátky) 13:00 až 18:00.

Výsledky klienti obdrží telefonicky od lékaře na základě předem sjednaného hesla. Některá vyšetření jako PCR a kultivace jsou časově náročnější, avšak výsledky jsou k dispozici v rámci jednoho týdne.

V době koronavirové pandemie se každému klientovi při vstupu měří na recepci teplota a dezinfikuje si ruce při vstupu do budovy. Po celou dobu návštěvy má klient nasazenou roušku přes ústa i nos. Roušku si v ordinaci klient sundává na nezbytně nutnou dobu, např. při výtěru z krku nebo klinickém vyšetření.

Testování probíhá v Domě světla, Malého 3, Praha 8 Karlín.

5. 10. 2020 OQYZ

Obrázek č. 138
Podcast Život plus
Obrázek č. 181
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.