Léčba sexuálně přenosných chorob

Léčba sexuálně přenosných nemocí

V souvislosti s probíhající kauzou kriminalizace HIV pozitivních s diagnostikovanou pohlavní nemocí se množí dotazy, co dělat, když se i u vás objeví příznaky pohlavní nemoci.

Předně, pohlavní nemoci je potřeba odborně léčit, nikoli čekat, zda příznaky odezní, nemoc přecházet nebo se samoléčit!

Kde se nechat otestovat na pohlavní nemoc?

Anonymní test na pohlavní nemoc by vám měl udělat každý dermatovenerolog, ke kterému máte důvěru. Anonymní test ovšem nebude zadarmo – pokud neuvedete své jméno, nemůže lékař žádat o úhradu zdravotní pojišťovnu, takže budete muset za test zaplatit jako každý jiný člověk, který není v ČR pojištěn. Ceny se pohybují kolem 500 Kč za jeden test (plus poplatek za vyšetření u lékaře). Pokud se nebojíte prokázat se kartou pojištěnce, bude vám test samozřejmě proveden zdarma, ovšem pod jménem.

Pokud jste syfilis zatím nikdy neprodělali, anonymní vyšetření rychlotestem na tuto nemoc můžete podstoupit i u nás v Domě světla – doražte během našich testovacích hodin (pondělí 16-19, středa 9-12), našemu poradci sdělte, že jste HIV pozitivní a potřebujete udělat jen rychlotest na syfilis. Nebudeme se vás ptát na nic dalšího, provedeme test a na místě se dozvíte výsledek. Bohužel zatím neumíme dělat testy na další pohlavní nemoci (chlamydie, kapavka, LGV), ani rychlotestem odhalit novou syfilidu u těch, kteří ji již v minulosti prodělali (rychlotest prokáže vždy přítomnost protilátek). V případě reaktivity bude třeba doplnit standardní vyšetření na syfilis (ale to už si můžete vy zvolit, kde ho podstoupíte). V případě negativity se dá říci, že před 2-3 měsíci jste se s velkou pravděpodobností nenakazili.

Co dělat, když výsledek testu je reaktivní (pozitivní)?

Je potřeba se začít léčit. Dermatolog, kterého jste si vybrali (rozhodně se nemusíte léčit pouze na Bulovce), vám předepíše léčbu, kterou si opět můžete uhradit jako samoplátci sami nebo se prokážete kartou pojištěnce a léčbu vám zaplatí vaše pojišťovna.

Ovšem POZOR – každá pohlavní nemoc (s výjimkou chlamydií) podléhá v ČR hlášení hygienické službě, přičemž hlášení není zcela anonymní. Hlásí se sice „jen“ rodné číslo, což ovšem vzhledem k propojení zdravotnických registrů je skoro totéž jako jméno. Nepředpokládáme, že by vám lékař dělal osobní prohlídku a hledal váš občanský průkaz, pokud jste v ambulanci jako samoplátci, ale nějaké rodné číslo uvést budete muset. Součástí hlášení je i dotaz na vaše sexuální kontakty, buďte na něj připraveni. Pokud máte někdo zkušenost s léčbou coby samoplátci, dejte nám vědět!

Někteří z vás se ptali, jak je to s léčbou v zahraničí – oslovili jsme několik spolupracujících organizací v Německu, tady jsou jejich odpovědi:

AIDS HILFE LIPSKO

Webové stránky

Zdravotní ústav Lipsko testuje na pohlavně přenosné nemoci anonymně a bezplatně. Při léčbě je to však jinak. Léčba chlamydií je levná a není nijak komplikovaná – cca 10 EUR na tzv. „Privatrezept“ (recept pouze jako info pro lékárnu, jaký lék je třeba – bez úhrady pojišťovny, celou cenu léku hradí pacient X Kassenrezept – úhrada pojišťovnou – pozn. překl.), totéž platí pro granuloma venereum – zde se náklady na léčbu pohybují okolo 20 EUR.

Léčba kapavky se pohybuje kolem 150 EUR – všechny potřebné léky a pomůcky. Zdravotní ústav ambulantně neléčí syfilidu. U HIV pozitivních je třeba brát vždy v potaz také neurosyfilidu a tu zde není možné léčit.

Zdravotní ústav se zásadně neptá na původ pacienta. Důležité je, aby byla možná domluva, neboť při eventuální léčbě jde také o zákonnou odpovědnost. Pacient musí být ve stavu rozumět léčebnému plánu a souhlasit s ním. Postačí také, když je přítomen tlumočník.

Bohužel nemáme prověřený kontakt na žádného místního venerologa. Každopádně je zde pak třeba počítat s dalšími náklady na léčbu, náklady na diagnostiku a za pohovor s lékařem. Mohou to být i stovky eur.¨


AIDS HILFE CHEMNITZ

Webové stránky

partneři organizace:

1. Praxe Dr. Heuchela – Carolastraße 1 – 09111 Chemnitz

Dr. Heuchel je zároveň specialistou na HIV a na hepatitidu. Může provádět testy i na další STI a předepisovat odpovídající léky. Po telefonu mi však nebyl schopen říci, kolik by všechno stálo. Dal mi však ještě tip, že si pojištěnci českých zdravotních pojišťoven mohou vyúčtovat lékařské úkony a léčbu prostřednictvím Evropské karty zdravotního pojištění (EHIC). Už ale nevím, do jaké míry se pak tyto informace dostanou českým úřadům. S Dr. Heuchelem jsme dosud měli jen samé pozitivní zkušenosti.

2. Zdravotní ústav Chemnitz – poradna pro pohlavně přenosné nemoci a HIV/AIDS – Am Rathaus 8 – 09111 Chemnitz

Zaměstnankyně Zdravotního ústavu jsou všechny také velmi milé a orientují se v problematice HIV. Lékařka v poradně je veneroložka. Vyšetření a diagnostika HIV a ostatních STI jsou zdarma, léčba pohlavních chorob (kromě syfilidy) je pro zvláštní skupiny nepojištěných, např. ilegálních osob, také bezplatná. Kolik by léčba stála, kdyby si ji pacient musel/chtěl zaplatit, mi však pracovnice také nebyla schopná sdělit.


ZDRAVOTNÍ PORADNA HIV/AIDS DRESDEN

Webové stránky

V poradně je možné se nechat anonymně a bezplatně otestovat v Út a Čt 8-12 hod. a 14-18 hod.. Nezáleží o jakého občana jde a s jakým pojištěním. Před vyšetřením je potřeba minimálně dvě hodiny nemočit. Momentálně má lékař v březnu a dubnu hodně práce a tak je testování možné jen od 15 hodin. Nejlepší je se objednat předem po telefonu.

Informace o úhradě léčby STD se řeší až na místě. (Pravděpodobně pokud lékař zhodnotí situaci jako akutní, bude hrazena ze standardního evropského zdravotního pojištění).


Pokud vám bude v zahraničí v některé z EU zemí vystaven lékařský recept, bude vám lék bez problémů vydán v kterékoli české lékárně (info ze sítě lékáren Dr.Max). Lék budete ovšem opět hradit ze svého.

Věděli jste, že v HIV centrech vás na pohlavní nemoci testují pravidelně?

Pravidelný screeningový test na syfilis (a možná i další pohlavní nemoci) je alespoň jednou do roka součástí vašich krevních odběrů v HIV centrech. Jde o dobrou medicínskou praxi, která pomáhá včas diagnostikovat a léčit pohlavní nemoci, o nichž pacient při bezpříznakovém průběhu nemusí ani vědět. Pokud by ovšem i do budoucna měla diagnóza pohlavní nemoci u HIV pozitivních být spojena s rizikem trestního stíhání, zvažte sami, jakým způsobem se chcete nechat testovat.

Pokud chcete mít odpovědnost za své zdraví ve svých rukou a nechcete pouze spoléhat na lékaře, máte právo screeningový test odmítnout. V takovém případě je dobré o vašem rozhodnutí informovat sestru před odběrem krve nebo lékaře při pravidelné návštěvě a o odmítnutí screeningového testu na pohlavní nemoci nechat udělat písemný záznam ve vaší zdravotní dokumentaci. Každé vyšetření by mělo být se souhlasem pacienta a ne provedeno automaticky!

Jaké kroky podnikla ČSAP?

Díky naší iniciativě byl pozměněn text „Informace pro člověka infikovaného virem lidského imunodeficitu“, které každý z nás podepisoval při první návštěvě lékaře. Jeho obsah již dávno neodpovídal současným vědeckým poznatkům.

Dále se nám podařilo otevřít v prostorách Domu světla komunitní centrum zdraví, které poskytuje dermatovenerologickou péči gay a HIV+ komunitě.

Na žádost profesora MUDr. Petra Pazdiory, CSc. (člena ČSAP) uvádíme, že s výše uvedeným textem nesouhlasí.

Obrázek č. 138

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 160
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.