On-line poradna

Benefity antivirotik 31. 12. 2018

Uživatel: korel, Téma: Poradna pro HIV+ a léčba HIV/AIDS

Dobrý den, když mám neléčený HIV čtyři roky a začnu brát léky, prodlouží se mi jenom "potenciálně" život nebo se budu cítit v nějakém směru lépe? Pocítím na sobě nějaká pozitiva nebo pouze případné nežádoucí účinky? Jaká je praktická realita?

MUDr. Ivo Procházka CSc.

Odpověděl: MUDr. Ivo Procházka CSc., 2. 1. 2019

Záleží na stavu Vaší imunity. Jestli je ještě dobrá, tak pořád budou léky nasazeny včas a Vy byste se nikdy AIDS neměl dožít a zároveň po zdravotní stránce žít téměř stejně kvalitní a dlouhý život jako HIV negativní. To téměř se týká častějších zdravotních komplikací, například nádorů, u dlouho neléčených HIV pozitivních, ale většinou souvisí právě se zhoršováním imunity. U osob, které mají dlouhodobě imunitu dobrou, není jejich riziko příliš vysoké.

Pokud už Vaše imunita vykazuje horší kvalitu nebo se dokonce blíží stádiu, které předchází AIDS, je možné několik scénářů. Určitě doporučuji se svým lékařem prodiskutovat hodnoty Vašich CD4+ buněk (které HIV virus napadá a bez léčby snižuje jejich počet) a virové nálože, případně jejich vývoj v čase.

Ani nasazení léků Vás už nemusí před AIDS uchránit a dojde k rozvoji zdravotních komplikací. Ale i kdyby k rozvoji AIDS došlo, tak nasazení léčby pomůže návratu imunity alespoň do stádií, kdy další rozvoj závažných potíží nebude hrozivý.

Další možnost je, že léky budou účinkovat, zastaví se další zhoršování imunity, ale nedojde k jejímu zlepšení, takže dlouhodobě bude Vaše imunita horší (přestože dosáhnete neměřitelné virové nálože). S tím pak mohou souviset i výše zmíněné zdravotní komplikace, které jsou ovlivněny dlouhodobým zánětem. V tomto případě se podstatně zkrátí i průměrná délka Vašeho života (přestože nemusíte zemřít na komplikace spojené s HIV infekcí).

A třetí nejlepší možnost bude ta, že se Vaše imunita zlepší, může se pak zlepšit i Vaše fyzická a mentální kondice (zhoršená imunita často souvisí s depresí). Pak byste se zařadil do skupiny osob, u nichž vlastně nikdy nedošlo k podstatnému zhoršení imunity a jejich prognóza bude dobrá.

Dnešní HIV terapie nabízí více možností, takže lékař se pokusí zvolit takovou, která Vám bude vyhovovat z hlediska Vašeho zdravotního stavu i možností užívání. Nejsou výjimkou ani jednotabletové režimy, kdy všechny léky jsou v jedné tabletě, která se užívá jen jednou denně. Četnost a závažnost vedlejších účinků se neliší od jiných běžně užívaných léků, problémy má jen několik procent pacientů. Podobně jako u jiné léčby výjimku může představovat první měsíc užívání, kdy mohou být vedlejší účinky častější, ale postupně odezní. U protivirové léčby je ale důležité pravidelné užívání ve stejný čas, takže je třeba zvolit takovou dobu, která pro Vás bude nejvhodnější (a jistit to budíkem v mobilu).

Obrázek č. 138

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 159
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.