On-line poradna

Dotaz na obnovení imunity 9. 5. 2019

Uživatel: kalivoda, Téma: Poradna pro HIV+ a léčba HIV/AIDS

Dobrý den, jestliže počet CD4+ buněk zdravého člověka je individuální a pohybuje se od 500-1000+ buněk.., potom jak víte, zda se imunita hiv+ pozitivního člověka obnovila/obnovuje zdárně? Jestliže tento člověk, ve zdravém stavu, měl například 1100 CD4+ buněk, a jako hiv+ pozitivní a léčený například po roce léčby má 500 buněk. Může se na první pohled zdát, že imunita tohoto člověka je "obnovena" ale vlastně není., takže, z čeho se vlastně vychází, aby lékař mohl konstatovat, zda je či není imunita v rámci probíhající léčby obnovena? Děkuji.

MUDr. Ivo Procházka CSc.

Odpověděl: MUDr. Ivo Procházka CSc., 10. 5. 2019

Před nasazením léčby je provedeno základní (tzv. baseline) vyšetření. Další vyšetření, obvykle po půl roce, by mělo potvrdit nárůst CD4+ buněk a pokles virové nálože (ten je obvykle rychlejší).

Mohou tady ale přece jen být menší problémy.

Pokud by člověk byl diagnostikován krátce po uplynutí akutní fáze, tak by zřejmě měl hodnoty CD4+ buněk hluboce pod svou obvyklou normou (třeba na hodnotě 400kopií/ml) a zároveň velmi vysoké hodnoty virové nálože. Pokud jde o někoho, kdo nikdy nebyl na HIV testu, tak není jednoduché někdy rozhodnout, zda je o hodně čerstvou nebo už o starší infekci, I bez léčby by pak v případě akutní HIV infekce došlo k částečné normalizaci (třeba na hodnotu CD4+ kolem 700 kopií/ml). Podobně mohla hlubší pokles imunity způsobit některá jiná infekce (třeba syfilis, tuberkulóza) a po jejím zvládnutí dojde ke vzestupu CD4+ buněk.

Takže znamená pak hodnota CD4+ kolem 700kopií/ml zlepšení způsobené léčbou nebo ne? Důležité jsou i pak i další laboratorní hodnoty, klinický stav včetně hodnot virové nálože.

Podobný problém může nastat u pozdě diagnostikovaných, kteří mají třeba hodnoty CD4+ buněk kolem 250 kopií/ml. Po půlroční léčbě u nich nemusí nastat žádná změna imunity nebo velmi malá (třeba 260 kopií/ml). To je u těžšího imunodeficitu dosti časté. Opět budou důležité další hodnoty včetně virové nálože, které potvrdí, že léčba zabírá, bohužel poruchy imunity se mohou u těchto pacientů upravovat velmi pomalu.

A samozřejmě vyšetření se po dalších šesti měsících budou opakovat a tím mohou poskytnout jasnější obraz o vývoji HIV infekce u konkrétního jedince. Řada pacientských organizací doporučuje, aby si člověk vedl statistiku svých CD4+ buněk a virové nálože v čase.

Obrázek č. 138

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 155
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.