Pracovně právní poradna

Obrázek č. 10

Nabízíme pomoc právníka

 • Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Poradenská telefonní linka HIV & práce

 • je provozována Českou společností AIDS pomoc, z. s. od pondělí do pátku (od 8:00 do 18:00) a jejím hlavním cílem je podpořit zaměstnávání HIV pozitivních osob a pomoci při odstraňování bariér, které těmto osobám brání v nalezení nebo udržení zaměstnání.
Linka je určena pro:
 • HIV pozitivní osoby
 • zprostředkovatele práce – pracovníky Úřadů práce, personálních agentur, neziskových organizací
 • zaměstnavatele
 • kolegy nebo nadřízené HIV pozitivních osob
Proškolení poradci na lince Vám mohou podat základní informace a poskytnout pomoc týkající se:
 • problematiky HIV/AIDS,
 • pracovního práva,
 • diskriminace a odlišného chování z důvodu HIV pozitivity,
 • možností, jak řešit Vaši situaci v zaměstnání,
 • zaměstnávání HIV pozitivních osob nebo zprostředkování práce HIV pozitivním osobám,
 • situace, kdy se Vás problém HIV pozitivity přímo nedotýká, avšak máte v práci HIV pozitivního kolegu

Pokud Vám konzultant linky nebude moci radu poskytnout ihned, zprostředkuje Vám konkrétní pomoc dalších odborníků, např. právníka či sociálního pracovníka.

Číslo linky je 800 550 540 (zdarma při volání z ČR)

Obrázek č. 138
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 175
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.