Pracovníci v projektu Sdílna+

Alena Špaková (32 let)

Alena ŠpakováSociální pracovnice, žije a pracuje v Praze. V sociální oblasti se pohybuje od roku 2007 se zaměřením na cílové skupiny zejména v oblasti služeb sociální prevence. V minulosti řadu let působila jako sociální pracovnice v České společnosti AIDS pomoc, z.s.


René Benda (44 let)

René Bendapracuje jako psycholog a kouč. Ve své poradenské praxi těží zejména ze vzdělávání (jednooborová psychologie na FF UK, Praha), probíhajících akreditovaných výcviků (psychoterapeutický výcvik s psychodynamickým základem a výcvik v koučování) a pravidelných odborných supervizí. Příležitostně přednáší na workshopech na FF UK a ČVUT. Ve volném čase se věnuje cestování, dobrovolnické práci s uprchlíky a kreativnímu psaní ( je autorem románu Moje studená válka). Žije v Praze.


PhDr. David Janík (36 let)

David Janíkv rámci projektu Sílna+ působí jako terapeut a konzultant. Vystudoval jednooborovou psychologii, absolvoval komplexní psychoterapeutický výcvik a několik výcviků v koučování. Od studií pracuje jako psycholog, kouč, konzultant, lektor a projektový manažer v poradenských firmách a mezinárodních společnostech. Provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi, svou práci pravidelně reflektuje a zkvalitňuje prostřednictvím odborné supervize. S HIV+ klienty Domu světla psychoterapeuticky pracuje od roku 2007, byl členem předsednictva České společnosti AIDS pomoc, je spoluautorem několik publikací a výzkumů o HIV/AIDS a homosexualitě. Ve volném čase rád cestuje, setkává se s přáteli, objevuje nové chutě a zpívá.


Koordinátorem projektu je Lukáš Rybníček, kontakt: lukas.rybnicek@aids-pomoc.cz


Obrázek č. 138
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 166
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.