Sdílna

Obrázek č. 46

Poradna rodinám a osobám blízkým HIV pozitivních

Dozvěděli jste se, že je váš blízký HIV pozitivní?
Nevíte si v takové situaci rady? Máte otázky, ale chybí Vám odpověď?

ČSAP si uvědomuje, že proces smíření se s HIV pozitivitou se týká jak člověka samotného, tak i jeho blízkého okolí (rodina, partner, přátelé).
Rozhodli jsme se reagovat na tuto skutečnost a vytvořit bezpečný prostor, kde si budou moci lidé, kteří takovou životní situaci právě prožívají, vzájemně poskytnout podporu a pomoc.

V rámci projektu SDÍLNA+ můžete využít:

  • Poradenství (setkání s odborníkem psychologem/sociálním pracovníkem nad vašimi tématy, získáte informace o HIV, léčbě a službách Domu světla)
  • Skupinové poradenství a terapie (otevřená skupina osob, jejichž blízcí jsou HIV+, každé setkání trvá 90 minut; při skupinovém setkání můžete sdílet svůj příběh, hledat inspiraci, získat odpovědi na Vaše otázky; skupinu vede psycholog)
  • Individuální terapie a konzultace s psychologem

Vše probíhá v důvěrném prostředí se zárukou anonymity(nebudete muset uvádět své jméno a další osobní údaje). Všechny služby jsou poskytovány bezplatně.

V případě zájmu nás kontaktujte:

E-mail: sdilna@aids-pomoc.cz

Tým projektu Sdílna+ najdete zde

Obrázek č. 138
Obrázek č. 153

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.