Setkání pro nově diagnostikované

Každé tři měsíce pořádáme Setkání pro nově diagnostikované. Cílem programu je pomoci HIV+ osobám akceptovat diagnózu, zodpovědět otázky týkající se života s HIV a nabídnout podporu jiného HIV+ vrstevníka, který se již se svou diagnózou smířil.

Setkání probíhají formou svépomocné skupiny, kterou vede psycholog společně s HIV pozitivním mentorem z naši organizace.

  • Dozvěděl/a jsi se nedávno diagnózu HIV+ a nevíš si rady
  • Chceš se seznámit s lidmi, kteří mají podobný problém?
  • Potřebuješ znát odpověď na některé otázky ohledně života s HIV?

Pokud odpovídáte na některou z těchto otázek ano, je setkání určeno právě pro vás.

Nebojte se přijít - místo setkání je anonymním a bezpečným prostorem pro sdílení zkušeností.

Pokud se chceš dozvědět podrobnosti, nebo se na setkání rovnou přihlásit, napiš nám na mail: muj.buddy@gmail.com, nebo si na iBoys vyhledej profil: buddy_HIV


Termíny setkání v roce 2020

termíny připravujeme

(pokud dojde ke změně termínu, místa, nebo času, budeme o tom informovat)

Obrázek č. 138
Obrázek č. 153

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.