Proč může infekce HIV zvýšit riziko náhlého srdečního selhání?

Úspěch antiretrovirových terapií prodloužil život HIV pozitivních lidí dostatečně dlouho na to, aby se objevily další chronické zdravotní stavy, včetně nedávno zdokumentovaného náhlého úmrtí. Nová studie srovnávala lékařská data zaznamenané prostřednictvím EKG od HIV pozitivních mužů. Vědci a spolupracovníci Johns Hopkins Medicine uvádějí, že našli důvod, proč jsou HIV+ muži ve zvýšeném riziku náhlé srdeční smrti. Vše má souvislost s variabilitou elektrického „resetovacího“ intervalu mezi jednotlivými srdečními ozvami - známým jako QT interval.

Zpráva o tomto zjištění byla zveřejněna online 11. listopadu v časopise Circulation a představena 17. listopadu na výročním zasedání Americké Kardio Asociace Vědeckých Společností ve Philadelphii v Pensylvánii.

Zdravý životní styl je důležitý

„Zpráva pacientům a zdravotníkům v této chvíli je taková, že je stále nejdůležitější léčba infekce HIV pomocí antiretrovirových terapií. Je nutné dodržovat léčbu a pokračovat v monitorování hladin virů. Lidé by také měli usilovat o snížení tradičních rizikových faktorů kardiovaskulárních chorob dodržováním zdravé výživy, udržováním kondice, absencí kouření a léčbou diabetu, aby kompenzovali případnou další zátěž, jež by HIV na srdce mohlo mít. “ uvedl Amir Heravi, hlavní autor studie na Lékařské fakultě Johns Hopkins University

Vědci říkají, že pokud další studie potvrdí a rozšíří tato zjištění, lékaři mohou nakonec být schopni použít opatření při nevyzpytatelné elektrické aktivitě srdce k přesnějšímu posouzení rizika jednotlivce pro náhlou srdeční smrt. Budou moci identifikovat způsoby, jak zasáhnout a riziko omezit nebo úplně odvrátit.

Podle Heraviho byl nárůst náhlé srdeční smrti u HIV pozitivních poprvé dokumentován v roce 2012 na HIV klinice v oblasti San Francisco Bay, biologické kořeny tohoto nárůstu však zůstaly nejasné. Ve snaze dozvědět se více, vědci z univerzity Johns Hopkins použili data shromážděná z Národního Institutu Zdraví ve studii MACS. Tato již 30 let probíhající studie, sleduje zdraví homosexuálů a bisexuálů ze čtyř amerických měst. Konkrétně se vědci zaměřili na lékařské informace shromážděné od 534 mužů bez infekce HIV a 589 mužů s HIV, z nichž 83% mělo v krvi nedetekovatelnou hladinu viru v důsledku antiretrovirové terapie. Asi 61% mužů se identifikovalo jako běloši, 25% jako afroameričané a 14% jako hispánci nebo „jiný“. Průměrný věk účastníků byl 57 let a pacienti s HIV byli léčeni pro tuto nemoc přibližně 13 let.

Každý účastník nosil přenosné elektrokardiogramové (EKG) zařízení pro nepřetržité měření srdečních rytmů. Vědci analyzovali 3-4 dny dat o intervalech mezi údery, kdy elektrické signály, které pohánějí tlukot srdce vynechaly. Tato fáze elektrické pauzy, během níž se srdce připravuje k vyslání dalšího impulzu pro nový úder, se nazývá QT interval. Rozdíly v délce intervalu QT mezi každým srdečním rytmem u každé osoby jsou dobře zdokumentovány a je známo, že větší variace zvyšují riziko abnormálních a někdy fatálních srdečních rytmů.

Nedetekovatelný HIV = zdravější srdce

Vědci použili výpočet, který vezme v úvahu srdeční frekvenci a QT interval nakonec pro výpočet variability QT intervalu. Přestože univerzální práh mezi zdravými a nezdravými hladinami nebyl dosud stanoven, obecně se uznává, že vyšší hodnoty znamenají více srdečních chorob a vyšší riziko. Zjistili, že ve srovnání s muži bez HIV měli muži s HIV variabilnější QT interval, 0,077 vyšší, než by se očekávalo pro jejich variabilitu srdeční frekvence. Kromě toho zjistili, že tato variabilita byla také spojena s množstvím viru, který každý nesl, měřeno krevním testem. HIV pozitivní muži, ale s nezjistitelným virem HIV, měli průměrnou variabilitu QT intervalu pouhých 0,064 vyšší než muži bez HIV, zatímco muži s vyššími hladinami viru měli v průměru o 0,150 větší variabilitu QT intervalu.

Dále tým porovnával způsoby, které by mohly ukázat, jak silně HIV ovlivňuje změnu intervalu QT ve srovnání s jinými rizikovými faktory pro kardiovaskulární onemocnění, jako je vysoký krevní tlak, užívání opiátů, vysoká hladina cholesterolu, obezita, kouření a diabetes. Celkově údaje naznačují, že rozsah abnormální změny elektrické přestávky v srdci HIV pozitivních mužů byl srovnatelný s rozsahem 8 let stárnutí u lidí s nedetekovatelným virem v krvi a téměř 20 let stárnutí u těch s detekovatelným virem.

„Život s detekovatelnou hladinou HIV byl spojen s větším vlivem na změnu intervalu QT než u jakéhokoli jiného rizikového faktoru kardiovaskulárního onemocnění zahrnutého do studie, s výjimkou diabetu,“ říká Wendy Post, vedoucí dílčí studie a profesorka medicíny na lékařské fakultě Johns Hopkins University.

HIV má vliv na srdeční arytmie

Samostatně vědci odebrali vzorky krve od účastníků a analyzovali je na známé zánětlivé molekuly. Zjistili, že muži s HIV měli o 14% více zánětlivého markeru IL-6 a o 22% více sCD163 ve srovnání s muži, kteří neměli HIV. Zjistili, že tyto vyšší úrovně zánětu byly také spojeny s větší variabilitou QT a rizikem arytmie. Jak je známo, HIV pozitivní muži mají vyšší úroveň zánětu, vědci tvrdí, že toto zjištění by mohlo vysvětlit, jak může být spojena infekce HIV a elektrická srdeční aktivita.

„HIV způsobuje chronicky zvýšený zánět, a to by mohlo být hlavním důvodem, proč je srdce náchylné k arytmiím,“ říká Heravi. „Zánět by však vysvětlil naše zjištění pouze částečně. Infekce HIV byla spojena s vyšší variabilitou QT, myslíme si, že to může být kombinace viru a reakce těla na virus prostřednictvím zánětu, což nakonec přispívá ke zvýšenému riziku náhlé srdeční smrti. “

Podle amerických center pro kontrolu a prevenci nemocí mělo USA v roce 2019 HIV infekci přibližně 1,1 milionu lidí.

Přeložila Alena, upravil Jirka.
Zdroj: www.news-medical.net

Obrázek č. 235
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.