AKTUÁLNĚ

HIV pozitivní zde najdou informace o životě s HIV, důležité kontakty, brožury a další materiály ke stažení. V archivu dvouměsíčníku POZITIVNĚ! je možné si zpravodaj objednat. Již několik let provozujeme fórum pro HIV+, seznamku a on-line poradnu. V sekci služby jsou informace o aktuálních službách a projektech ČSAP pro HIV+ komunitu. Webináře - odvysílané pořady jsou k dispozici v archivu.

INFORMUJEME

Je třeba udělat další krok ke zrovnoprávnění HIV pozitivních

O projektu ČSAP směřujícímu k odstranění diskriminace lidí s HIV v pojišťovnictví jsme hovořili s Martinem Černým, manažerem projektu, a právníkem Jakubem Tomšejem.

Celý článek

Přístup k životnímu pojištění: Jak HIV ovlivňuje pojistitelnost?

Díky současnému pokroku v antiretrovirové léčbě je předpokládaná délka života osoby žijící s HIV téměř totožná s délkou života osoby HIV negativní. Obdobně tomu je i s kvalitou života. Je však pokrok medicíny zohledňován v praxi českých pojišťoven při poskytování pojišťovacích produktů? Přinášíme Vám shrnutí základních aspektů pojistitelnosti lidí žijících s HIV.

Celý článek

16. květen 2021, mezinárodní vzpomínkový den na oběti AIDS

Vzpomínáme – Bojujeme – Žijeme navzdory HIV

Každoročně třetí květnovou neděli, letos 16. května, vzpomínáme na oběti nemoci AIDS – International AIDS Candlelight Memorial Day. Celý svět, a také Česká a Slovenská republika, si oběti AIDS připomíná Světlem pro AIDS. V České republice se letos rozsvítí budovy v Praze, Brně, Olomouci, Zlíně, Děčíně, Ústí nad Labem, Chrudimi a Plzni, na Slovensku v Bratislavě. Červené světlo se stane nejenom připomínkou obětí AIDS, ale hlavně upozorněním, že HIV je stále velkým problémem, i když jsme na něj v posledním covidovém roce možná zapomněli. Na Slovensku probíhá iniciativa Světlo pro AIDS pod záštitou sdružení Dom svetla Slovensko.

Celý článek

Oxfordská vakcína proti COVID-19 spouští podobnou imunitní odpověď u HIV pozitivních jako u HIV negativních

Koncem dubna 2021 přinesl britský článek první zevrubné výsledky u HIV pozitivních osob týkajících se odpovědi T a B buněk na očkování vakcínou Oxford/AstraZeneca.

Celý článek

Od 12.4. se spouští rezervace přednostního očkování pro všechny chronické pacienty.

Nyní se otvírá možnost očkování pro všechny osoby žijící s HIV. Registrace v centrálním rezervačním systému bude umožněna od 12.4. do 15.5.2021.

Celý článek

Webinář na téma Očkování proti onemocnění covid-19 ve vztahu k chronickým onemocněním.

Oddělení podpory práv pacientů prostřednictvím Pacientského hubu vás zve ke sledování Webináře k aktuálnímu tématu Očkování proti onemocnění covid-19 ve vztahu k chronickým onemocněním.

Celý článek

HIV léky způsobují změny imunitního systému, které mohou zlepšit odolnost vůči virovým infekcím

Současné léky užívané k tomu, aby udržely HIV pod kontrolou, mohou také způsobit změny v imunitním systému, které mohou u lidí umožnit lepší odolnost vůči virovým infekcím – ale mohou také působit škodlivý zánět podle studie publikované v Cell Reports Medicine.liv.

Celý článek

Zjištěna nová příčina zánětu u HIV pozitivních

Zatímco současná antiretrovirová léčba infekce HIV je vysoce účinná, data ukazují, že se u HIV pozitivních objevuje zrychlené stárnutí a mají kratší délku života – o 5 až 10 let – v porovnání s lidmi bez HIV. Tyto výsledky jsou spojené s chronickým zánětem, který může vést k časnějšímu nástupu nemocí souvisejících s věkem jako je kornatění tepen (ateroskleróza), nádorová onemocnění nebo pokles v nervových a poznávacích funkcích. Nová studie vedená výzkumníky v Boston Medical Center zkoumala, jaké faktory mohou přispívat k tomuto zánětu, a identifikovali neschopnost kontrolovat produkci HIV RNA (ribonukleové kyseliny) z existující HIV DNA (deoxyribonukleové kyseliny) jako klíčový spouštěč zánětu. Výsledky publikované v The Journal of Infectious Diseases podtrhují potřebu vyvinout novou léčbu zaměřenou na přetrvávající zánět u osob žijících s HIV, aby se zlepšily výsledky.

Celý článek

Nový injekčně podávaný lék může nabídnout dlouhotrvající ochranu před HIV s menšími vedlejšími účinky

Vědci vyvinuli injekční lék, který blokuje vstup HIV do buněk. Říkají, že nový lék potenciálně nabízí dlouhotrvající ochranu před infekcí s menšími vedlejšími účinky. Lék, který byl testován na nehumánních primátech, by případně mohl nahradit nebo doplnit složky „lékového koktejlu“, který v současnosti léčba užívá k prevenci nebo léčbě viru.

Celý článek

Průkopnická metoda odhaluje dynamickou strukturu Gag mřížky u HIV

Viry nahánějí hrůzu. Napadají naše buňky jako neviditelná armády a každý typ přináší vlastní strategii útoku. Zatímco viry devastují komunity lidí i zvířat, vědci dotahují odvracení útoků. Mnoho z nich užívá elektronovou mikroskopii, nástroj, který umožňuje „vidět“, co jednotlivé molekuly virů dělají. Zatím však i ty nejsofistikovanější metody vyžadují, aby byl tento vzorek zmražen a znehybněn, aby se dosáhlo co největšího rozlišení.

Nyní fyzici z University of Utah prozkoumali způsob zobrazování částic velikosti viru v reálném čase při pokojové teplotě s působivým rozlišením. V nové studii tato metoda odhaluje, že mřížka, která tvoří hlavní stavební složku viru HIV, je dynamická. Tento objev rozptylující se mřížky z proteinů Gag a GagPol, dlouho považovaných za statický, otevírá potenciál k nové léčbě.

Celý článek

Mozkové buňky mohou uchovávat a šířit HIV do těla

Výzkumníci zjistili, že astocyty, typ mozkovuých buněk, mohou uchovávat a poté šířit virus do buněk imunitního systému, který buňky převádí z mozku do jiných orgánů. HIV se přesunuje z mozku touto cestou, i když je virus potlačen kombinovanou antiretrovirovou terapií (cART), standtarní léčbou HIV. Studie vedená výzkumníky z Rush University Medical Center v Chicagu a publikovaná v PLOS Pathogens, byla finančně podpořena Státním zdravotním ústavem (National Institutes of Health).

Celý článek

Léky na roztroušenou sklerózu dávají příslib prevenci a léčbě infekce HIV

Nová studie publikovaná v PLOS Pathogens ukazuje slibnou alternativu pro ty, kteří v současnosti užívají dostupnou antiretrovirovou terapii (ART), která kontroluje virovou nálož HIV. Výzkumníci v George Washington Univerzity ve Washingtonu a jejich kolegové objevili, že lék nazývaný fingolimod, který byl schválen pro léčbu roztroušené sklerózy, také blokuje přenos a infikování lidských buněk HIV.

Celý článek

Dobrovolnická stáž ve Švédském království

Největší švédská pacientská organizace se zaměřením na osoby žijící s HIV, Posithiva Gruppen, hledá zájemce o devíti měsíční stáž ve Švédsku z řad mladých lidí žijících s HIV (18–30 let).

Celý článek

Jste HIV+ a užíváte léky na HIV?

Potom můžete pomoci zapojením se do průzkumu THE EUROPEAN AIDS TREATMENT GROUP (EATG).

Celý článek

Hrstka HIV pacientů se silným imunitním systémem se může přirozeně zbavit infekce HIV

Podle nového výzkumu může malé procento HIV pacientů přirozeně dosáhnout „funkčního vyléčení“ tím, že izolují virus do částí lidského genomu tak vzdálených, že není schopný se rozmnožovat. Jediná jiná známá léčba nabízející dlouhodobý ústup (tzv. remisi) infekce HIV byla výsledkem transplantace kostní dřeně u dvou osob. Nicméně transplantace jsou rizikové, drahé a nepředstavují reálnou možnost pro celosvětově odhadovaných 38 milionů osob s infekcí HIV.

Celý článek

AIDS a koronakrize: Strach z obou infekcí je překvapivě stejný

Fóbie, hypochondrie, paranoia: rovněž v 80. letech měla pandemie AIDS za následek psychické poruchy. Psychoanalytik Hans-Jürgen Wirth během současné koronakrize rozpoznává stejné vzorce chování v populaci.

Na infekci zemřelo podle odhadů kolem 770.000 osob, zhruba 1,7 milionů se nově infikovalo, vir má celkem 37,9 milionů lidí. To jsou čísla za rok 2018 a samozřejmě není řeč o koronaviru, ale o HIV a nemoci AIDS. Ta se rozšířila v 80. letech a zpočátku představovala téměř rozsudek smrti.

Celý článek

Zázračné Zappery mají zářením léčit tělo a zabíjet viry. Šarlatáni za pochybné přístroje chtějí desetitisíce korun

Šarlatáni znovu spustili na sociálních sítích reklamy na zázračný přístroj Zapper, který vás má ochránit před koronavirem i HIV. Jediné, co však můžete očekávat, je odlehčení vaší peněžence o 19 500 Kč.

Sponzorovaná reklama společnosti ZAPPER CENTRUM ČR láká na přístroj Elzapp, který údajně „dokáže za velmi krátkou dobu zničit bakterie a viry“. Konkrétně má navíc jít přímo o viry ve vašem těle. Pochybná nabídka na tzv. Zapper je však jen snahou vydělat na důvěřivých lidech, jak potvrzuje i Česká obchodní inspekce.

Celý článek

Konopí pomáhá při neurologických poruchách souvisejících s HIV

Cílem výzkumu kalifornských vědců ze San Diega bylo zjistit, zda lze pomocí konopí zmírnit záněty související s nákazou virem HIV. Zaměřili se proto na účinky užívání konopí na cytokiny v mozkomíšním moku (CSF) a krevní plazmě u osob s HIV.

Během výzkumu měřili přítomnost zánětlivých cytokinů (interleukin [IL]-16, C-reaktivní protein [CRP], IL-6, protein interferon gamma [IP]-10, rozpustný CD14 a rozpustný typ II receptor faktorů nádorové nekrózy [sTNFRII]) v CSF a krevní plazmě u pacientů s HIV, kteří buď užívali, nebo neužívali konopí v různé míře.

Celý článek

Jaká léčba HIV nás čeká v blízké budoucnosti?

Doktor Rajesh Gandhi ze Všeobecné nemocnice Massachusetts v Bostonu prezentoval v rámci konference CROI (Conference on Retroviruses anad Opportinistic Infections) nové přístupy v léčbě infekce HIV, které zahrnují léky s novým mechanismem účinku, dlouhotrvající působení a nové způsoby podání léku.

V současnosti máme v léčbě infekce HIV přes 30 schválených antiretrovirotik, osoby s HIV žijí déle a lépe než kdykoli předtím. Přesto zde přetrvává pár omezení. Jedním z nich jsou vedlejší účinky léků jako je přírůstek na váze a některé další, které se doposud nepodařilo odstranit. Dalším limitem jsou lékové interakce, i když jich výrazně ubylo. Pro některé HIV pozitivní osoby představuje největší zátěž každodenní užívání s potížemi dodržovat tento režim. A v neposlední řadě řešíme vysokou cenu léků.

Celý článek

Nová duální CAR T buněčná imunoterapie: Léčba cílí na skrytá místa s HIV (rezervoáry)

Nedávná studie publikovaná v časopise Nature Medicine, vedená profesorem Allenem z Harvard Medical School (HMS) a skupinou vedoucích z Ragon Institutu z MGH, MIT a Harvardu společně s profesorem Jimem Rileym z University of Pensylvania, popisuje novou duální CAR T imunoterapii, která může pomoci v boji s infekcí HIV. Prvními autory článku jsou Colby Maldini, absolvent University of Pensylvania, a Daniel Cleirborne, Ph.D., výzkumný pracovník z Ragon Institutu.

"Tato studie zdůrazňuje, jak relativně přímočará změna způsobu, kterým jsou T buňky připraveny, může vést k dramatickým změnám v jejich síle a trvanlivosti,“ řekl Riley. „Tento objev má významné dopady pro užívání upravených T buněk v boji proti HIV i rakovině.“

Celý článek

První člověk, který se vyléčil z HIV, zemřel na rakovinu

Byl prvním člověkem, který dal světu naději, že nemoc HIV může být léčitelná. Když před dvanácti lety Američan Timothy Ray Brown podstoupil kvůli leukémii transplantaci kostní dřeně, zbavil se tak nejen rakoviny, ale i nemoci AIDS. Bohužel rakovina se mu nedávno vrátila a on svůj boj s ní tento týden prohrál.

Celý článek

Péče o HIV+ pacienty během epidemie covid-19 HIV centra Nemocnice Na Bulovce

S ohledem na probíhající epidemii infekce covid-19 navrhlo HIV centrum Nemocnice Na Bulovce dočasně upravit provozní režim HIV centra tak, aby se snížil osobní kontakt pacientů s personálem i mezi pacienty při návštěvě centra.

Celý článek

Vyhněte se tabáku, očkujte se proti chřipce a pneumokokům - Aktualizované informace o COVID19 a HIV

Začátkem srpna vydalo několik významných organizací činných v oblasti HIV/AIDS (BHIVA, DAIG, EACS, GESIDA a Polská odborná AIDS společnost) vyjádření, ve kterém shrnují současné poznatky o průběhu onemocnění COVID-19 u HIV pozitivních. Přibývá případů, kdy osoby žijící s HIV (PLWH) onemocní infekcí COVID-19. Nová data jsou hlášena z Číny, Španělska, Německa, Itálie, USA zatím s nejasnými důkazy o tom, že by byl výskyt infekce nebo její průběh rozdílný mezi HIV pozitivními a HIV negativními. Většina případů hospitalizace u HIV pozitivních se vyskytuje u osob v mladším věku ve srovnání s HIV negativními, avšak při srovnatelné míře dalších přidružených onemocnění.

Celý článek

V Kanadě schválili injekční léčbu infekce HIV

Léčba infekce HIV vstoupila do nové éry schválením přípravku Cabenuva (cabotegravir/rilpivirin). Lék působí dlouhodobě a aplikuje se jednou měsíčně injekčně do svalu. Jedná se tak o první kompletně beztabletový režim antiretrovirové léčby.

Celý článek

Muž s HIV mění pravidla v letectví, stal se historicky prvním HIV+ pilotem. „Uspět může každý,“ vzkazuje dalším nemocným

Virus HIV byl dlouhé roky považován za rozsudek smrti. Postupem času se stal sice "na uzdě udržitelným", ale limitujícím zdravotním problémem. A dnes se zdá, že většina HIV pozitivních má šanci nejen na plnohodnotný život, ale může se věnovat i činnostem, které by jim jinak onemocnění znemožňovalo. Důkazem toho je James Bushe, který se po dlouhém boji s administrativou stal prvním HIV+ pilotem na evropských komerčních linkách…

Celý článek

Obrázek č. 138
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 177
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.