AKTUÁLNĚ

HIV pozitivní zde najdou informace o životě s HIV, důležité kontakty, brožury a další materiály ke stažení. V archivu dvouměsíčníku POZITIVNĚ! je možné si zpravodaj objednat. Již několik let provozujeme fórum pro HIV+, seznamku a on-line poradnu. V sekci služby jsou informace o aktuálních službách a projektech ČSAP pro HIV+ komunitu. Webináře - odvysílané pořady jsou k dispozici v archivu.

INFORMUJEME

Info pro občany z Ukrajiny - інформація для українців, які живуть з ВІЛ

Останнє оновлення: 21 квітня 2022 року


Пропонуємо допомогу всім українським громадянам, які живуть з ВІЛ, що перебувають в Чеській Республіці на будь яких підставах. Пропонуємо доступ до лікування, є і можливість тимчасового прихистку.

Подробиці тут:

Celý článek

Prodloužili jsme průzkum kvality zdravotní péče pro HIV+!!!

Abychom získali co nejvíce kvalitních informací o zdravotní péči o HIV pozitivní klienty v České republice, rozhodli jsme se průzkum prodloužit až do 31. 5. 2022. Věříme, že více času umožní zapojit se i těm, kteří zatím váhali nebo před koncem roku neměli dostatek času se dotazníku věnovat.

Celý článek

Mezinárodní vzpomínkový den na oběti AIDS - 15. květen 2022

Vzpomínáme – Bojujeme – Žijeme navzdory HIV

Každý rok třetí květnovou neděli, letos 15. května, vzpomínáme na oběti nemoci AIDS – International AIDS Candlelight Memorial Day. Celý svět, a také Česká a Slovenská republika, si oběti AIDS připomíná Světlem pro AIDS. V České republice se letos rozsvítí budovy v Praze, Plzni a Ostravě. Červené světlo se opět stane nejenom připomínkou obětí AIDS, ale hlavně upozorněním, že HIV je stále velkým problémem. O to větším, že se v době covidu na ostatní nemoci často zapomínalo, a bohužel také díky válce na Ukrajině, kde dnes lidé žijící s HIV čelí nedostatku léků i péče. Na Slovensku probíhá iniciativa Světlo pro AIDS pod záštitou sdružení Dom svetla Slovensko.

Celý článek

Zřídili jsme sbírkový účet pro pomoc ukrajinským občanům žijícím s HIV

Česká společnost AIDS pomoc odsuzuje agresi probíhající na Ukrajině, která je namířená proti obyčejným lidem. Jako pacientská organizace pomáhající lidem žijícím s HIV jsme připraveni pomoci všem ukrajinským občanům na území ČR, kteří se kvůli válce potýkají s nedostatkem léků a lékařské péče, a proto jsme zřídili transparentní sbírkový účet.

Celý článek

Kouření a HIV 3 - Jak přestat kouřit, kdo mi může pomoci?

V minulých dílech seriálu o HIV a kouření jsme si řekli o zdravotních rizicích kouření u osob žijících s HIV (zejména vznik srdečně-cévních onemocnění) a rozebrali možné motivace, které nás vedou k zanechání kouření (důvody zdravotní, sociální, finanční, ztráta svobody). Protože je člověk tvor společenský, povíme si v dnešním díle o tom, jakou roli mohou v našem záměru přestat kouřit hrát ostatní lidé.

Celý článek

V Nizozemí byla objevena nová vysoce nakažlivá a škodlivá varianta HIV

Jak ukázala probíhající pandemie koronaviru, nové mutace ve virové genetické sekvenci mohou mít významný dopad na infekčnost viru a škody, které způsobuje. Léta panovala obava, že podobná situace může nastat i u viru HIV-1, který ovlivňuje 38 milionů lidí na světě. To se nyní potvrdilo objevením nové vysoce nakažlivé varianty HIV v Nizozemí. Vědci z Big Data institutu Oxfordské univerzity spolu s Holandskou monitorovací nadací zaměřenou na HIV zpracovali na toto téma studii, jejíž výsledky byly publikovány v časopise Science.

Celý článek

„Jsem životní optimista,“ říká Jiří Pavlát

V předminulém a minulém čísle Pozitivně jsme si povídali s Milošem Štefančíkem, dnes již bývalým zástupcem ředitele Domu světla, a Gabrielou Fellingerovou, která Miloše vystřídala. Dnes jsme se na plány v pracovním, a trochu i osobním, životě zeptali Jiřího Pavláta, ředitele Domu světla České společnosti AIDS pomoc.

Celý článek

Zdá se, že vakcína proti COVID-19 nesnižuje šanci na početí

Podle studie financované americkými Státními zdravotními ústavy, která proběhla mezi více než 2000 páry, očkování proti COVID-19 neovlivňuje šanci na početí dítěte. Ve srovnání s neočkovanými páry vědci nenašli žádný rozdíl v šanci na početí, když byl mužský nebo ženský protějšek naočkován. Nicméně páry měly mírně nižší šanci počít, když byl mužský protějšek infikován SARS-CoV-2 během 60 dní před menstruačním cyklem, což naznačuje, že by COVID-19 mohl dočasně snižovat mužskou plodnost. Studie byla provedena Dr. Amelií K. Wesselink z Bostonské univerzity a jejími kolegy a objevila se v časopise American Journal of Epidemiology.

Celý článek

Pozvánka na členskou schůzi spolku 22. 4. 2022

Letošní členská schůze je pro fungování spolku důležitá, protože bude volit nové předsednictvo, kterému letos v dubnu končí jeho mandát. Děkuji Vám za účast na jednání členské schůze – svou přítomností a hlasováním máte přímou možnost ovlivnit práci naší pacientské organizace na další období.

Celý článek

Vysoký počet buněk CD4 rovná se dlouhověkost, s výjimkou onemocnění srdce

Dlouhověkosti lidí žijících s HIV je dosaženou především díky HIV léčbě, která úspěšně potlačuje virus, zvyšuje počet CD4 buněk a umožňuje imunitnímu systému prospívat. Nová analýza publikovaná v časopise International Journal of Environmental Research and Public Health ale odhalila, že silný imunitní systém není ochranou před úmrtností související s onemocněním srdce.

Celý článek

Hledáme dobrovolníky pro doprovod ukrajinských pacientů do HIV center

Hledáme dobrovolníky z řad pacientů, kteří by nám mohli pomoci doprovázet naše nové ukrajinské pacienty do HIV center.

Celý článek

Hepatitida B může u osob žijících s HIV zvýšit riziko rakoviny

Velká evropská studie zjistila, že lidé žijící s HIV a zároveň hepatitidou B (HBV) mají větší riziko vzniku jiné než jaterní rakoviny ve srovnání s ostatními osobami žijícími s HIV. Autoři studie, kteří publikovali svá zjištění v časopise HIV Medicine, uvádějí, že lidé infikovaní současně HIV a hepatitidou B mohou potřebovat rozšířené testování pro některé z běžných rakovin. Studie zjistila, že frekvence výskytu jiné, než jaterní rakoviny, byla o 23 % vyšší u osob žijících současně s HIV a hepatitidou B než u osob žijících pouze s HIV.

Celý článek

Řešení záhady vzácných rakovin přímo způsobených HIV

Téměř dekádu vědci vědí, že se HIV začleňuje do genetické výbavy buněk, které mají potenciál vyvolat rakovinu. Když k něčemu takovému dojde u zvířat s ostatními retroviry, objeví se u nich často rakovina. Ale kupodivu, a hlavně naštěstí, k tomu běžně nedochází u lidí žijících s HIV.

Celý článek

Počet odhalených případů HIV za loňský rok klesl o 7 procent

Podle statistik Národní referenční laboratoře pro HIV Státního zdravotního ústavu přibylo za dvanáct měsíců roku 2021 v České republice celkem 233 lidí žijících s HIV. Jenom za prosinec 2021 přibylo 21 nových případů. V porovnání s rokem 2020 (251 nových případů) bylo odhaleno o 18 případů méně. Je to tedy pokles o 7 procent. V Česku tak k dnešnímu dni žije 4074 lidí s HIV (občané ČR a rezidenti).

Celý článek

Kouření a HIV 2 - Jak přestat kouřit

Klíčovou roli v boji proti závislosti na tabáku hraje motivace. Bez správné motivace se vám podaří jen stěží přestat kouřit. Jak ji najít? Jedním ze způsobů je sednout si s papírem po ruce a zamyslet se nad tím, co vám kouření přináší a co naopak bere. Papír rozpůlíte jednou svislou čarou a na jednu stranu si napíšete plusy a na druhou mínusy. Seznam pro a proti přitom nemusí být příliš dlouhý.

Celý článek

„Vše je o lidech,“ říká Gabriela Fellingerová

Zástupkyně ředitele Domu světla České společnosti AIDS pomoc.

Gabriela Fellingerová je absolventka Univerzity Palackého v Olomouci, Cyrilometodějské teologické fakulty, studijního programu Sociální politika a sociální práce a současně Vyšší odborné školy sociální Caritas v Olomouci, studijního programu charitativní a sociální práce. Dále studovala na Univerzitě J. A. Komenského v Praze magisterský studijní program Andragogika, vzdělávání dospělých. Manažerské studium absolvovala ve Společnosti pro management a leadership v Pardubicích. Gabriela se pravidelně věnuje lektorské činnosti v akreditovaných programech zaměřených na zvyšování odborných kompetencí vedoucích pracovníků v sociálních službách. Patří k jedněm ze zakladatelů společnosti pro pomoc a rozvoj Girasole.

Celý článek

První dlouhodobá injekční léčba HIV má v Anglii a Walesu zelenou

Lidé žijící s HIV v Anglii a Walesu budou mít možnost přejít na novou dlouhodobě působící injekční léčbu a ukončit tak každodenní užívání tablet. Léčba je vhodná pro pacienty, kteří díky užívání antiretrovirotik v tabletách již dosáhli nedetekovatelné hladiny viru v krvi. Závěrečný schvalovací dokument Národního institutu pro zdraví a péči (NICE) doporučuje injekční léčbu pro dospělé pacienty s infekcí HIV-1, kteří mají počet kopií RNA pod 50 v 1 mL a jsou na stabilním retrovirovém režimu. Přechod na tento druh léčby se týká přibližně 13 000 osob.

Celý článek

Co přinesl rok 2021 v léčbě HIV

Dlouhodobě působící léčba a prevence středem pozornosti

Rok cabotegraviru

Rok 2021 začal schválením léku Cabenuva (cabotegravir-rilpivirin), první dlouhodobě působící injekční antiretrovirovou léčbou (ART). Lék, který může být podáván měsíčně, byl schválen pro osoby žijící s HIV s potlačenou virovou náloží se stabilními ART režimy bez předchozích selhání léčby. Americká FDA také schválila ústní verzi cabotegraviru (Vocabria) k podání s ústní verzí rilpivirinu (Edurant) na měsíční užití před zahájením injekční léčby, aby se ujistila o dobré toleranci léčiv.

Injekčně podávaný cabotegravir našel uplatnění také jako pre-expoziční profylaxe (PrEP), kdy se osvědčil lépe než kombinace orálně užívané Truvady (kombinace tenofovir disoproxil fumarátu s emtricitabinem – TDF/FTC) u mužů majících sex s muži (MSM) a transgender žen ve druhé a třetí fázi studie HPTN-083. Data od prosince 2016 do května 2020 ze zaslepené fáze studie odhalila 13 případů infekce HIV ve skupině užívající cabotegravir v porovnání s 39 případy u skupiny užívající TDF/FTC.

Celý článek

Zemřel David Stuart, průkopník rozvoje služeb pro uživatele chemsexu

Zemřel David Stuart, průkopník rozvoje služeb pro uživatele chemsexu. Byl to neúnavný aktivista, skvělý řečník, inspirativní učitel a laskavý kolega.

David je autorem několika harm reduction materiálů pro české uživatele chemsexu.Dokázal podpořit jako kolega a mentor i z opačného konce světa. Je pro nás čest, že jsme s ním mohli spolupracovat.

R.I.P. David Stuart

https://bit.ly/Zemrel_David_Stuart

Celý článek

České verze komunitních zpráv ze studie EMIS-2017

Přinášíme vám český překlad tří komunitních zpráv z mezinárodní studie EMIS-2017. EMIS-2017 je největší mezinárodní a vícejazyčné studie o gayích, bisexuálech a mužích majících sex s muži (MSM), na níž jste se možná podíleli svými odpověďmi a za což vám patří velký dík!

Celý článek

První pilulka proti covidu-19 je v ČR

Do České republiky (ČR) dorazily první dodávky léku molnupiravir, který v těle brzdí množení viru, jenž způsobuje nemoc covid-19. Jedná se o první antivirotikum v tabletce, které mohou pacienti užívat doma. Pacienti si jej mohou na doporučení lékaře vyzvedávat v nemocnicích po celém Česku.

Celý článek

Úplné vyléčení HIV je novou prioritou Mezinárodní společnosti pro AIDS (IAS)

Svou novou strategii IAS představila při příležitosti světového dne boje proti AIDS 2021. Pokroky ve výzkumu viru a nové terapeutické možnosti v uplynulých letech dávají podle ní naději, že úplné vyléčení infekce HIV začíná být dosažitelné. [1]

Mezinárodní společnost pro AIDS shrnula vědecký pokrok posledních pěti let v odborné zprávě, kterou zveřejnil prestižní lékařský časopis Nature Medicine. Stanovila v ní také globální vědeckou strategii na příštích pět let.

Úplné vyléčení HIV je problém, který se zatím nikomu nepodařilo vyřešit hlavně kvůli tomu, že se vir v těle dokáže schovat a úspěšně se tak vyhýbat účinkům současných léků. Po letech výzkumu už ale vědci začínají mít dost informací, aby se mohli pokusit o nové přístupy, které by virus našly a odstranily i v jeho skrýších.

Celý článek

Aktuální informace o očkování proti covid-19 a podávání monoklonálních protilátek

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo nové informace týkající se očkování proti covid-19 a užití monoklonálních protilátek. Veškeré detaily naleznete v článku níže. Informace získáte také na stránce pacientskeorganizace.mzcr.cz.

Celý článek

Nová kombinovaná terapie může prodloužit potlačení virové nálože

Podle studie publikované v Science Translational Medicine může nová kombinovaná terapie zvýšit schopnost monoklonálních protilátek kontrolovat virovou infekci u pacientů s HIV.

Neutralizační protilátky, klíčové složky imunitní odpovědi těla v boji proti virům a ostatním patogenům, se váží na povrch infikovaných buněk a zabraňují jim v další interakci a infikování zdravých hostitelských buněk. Dřívější výzkum ukázal, že tyto široce neutralizační protilátky mohou zlepšit imunitní odpověď těla, konkrétně nárůstem T-buněk a protilátkové odpovědi u pacientů s HIV.

Celý článek

Musel jsem si vytvořit vlastní pojistky před vyhořením, říká Miloš Štefančík

Na pozici zástupce ředitele Domu světla dochází ke změně. Miloše Štefančíka po letech vystřídá Gabriela Fellingerová. V tomto čísle zpravodaje Vám přinášíme rozhovor právě s Milošem.

Celý článek

Obrázek č. 200
Obrázek č. 138
Podcast Život plus
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.