AKTUÁLNĚ

HIV pozitivní zde najdou informace o životě s HIV, důležité kontakty, brožury a další materiály ke stažení. V archivu dvouměsíčníku POZITIVNĚ! je možné si zpravodaj objednat. Již několik let provozujeme fórum pro HIV+, seznamku a on-line poradnu. V sekci služby jsou informace o aktuálních službách a projektech ČSAP pro HIV+ komunitu. Webináře - odvysílané pořady jsou k dispozici v archivu.

INFORMUJEME

COVID-19 má stejný průběh u HIV+ lidí jako u HIV-. Nepřestávejte užívat HIV léčbu. Léky na HIV zřejmě nejsou účinné proti COVID-19.

Stanovisko EACS (Evropské AIDS klinické společnosti) & BHIVA (Britské asociace pro HIV/AIDS k riziku koronavirové infekce COVID-19 pro lidi infikované HIV (PLWH).

COVID-19 & HIV: Dosud nejsou známa žádná data, která by svědčila pro častější výskyt nebo odlišný průběh infekce COVID-19 u osob žijících s HIV v porovnání s HIV negativními lidmi. Současná data ukazují, že závažnější průběh nemoci je spojen s vyšším věkem, mužským pohlavím, a s některými chronickými chorobami jako je kardiovaskulární onemocnění nebo cukrovka.

Obecně tedy HIV pozitivní, kteří jsou na léčbě, mají normální počty CD4+ buněk, a potlačenou virovou nálož, by neměli být ve zvýšeném riziku nákazy s vážným průběhem. Přesto mnoho lidí, kteří žijí s HIV, má další rizika. Téměř polovina HIV pozitivních v Evropě je starších než 50 let. Častěji trpí některými dalšími chorobami jako kardiovaskulární onemocnění a chronická nemoc plic. Předpokládá se, že závažnější průběh koronavirové infekce by mohl nastat u lidí, kteří nejsou na léčbě nebo jejichž počet CD4+ buněk je nižší než 200 kopií/µl). Zatím nemáme žádné údaje o riziku pro těhotné HIV pozitivní ženy nebo údaje o možném přenosu na jejich plod. Měla by se tedy nadále dodržovat stávající národní doporučení ve vztahu k redukci zdravotních rizik a péči o případné zdravotní potíže HIV pozitivních osob.

COVID-19 & antiretrovirals: Pokračuje diskuse a výzkum, zda některé protivirové léky působící proti HIV nemohou mít aktivitu také proti COVID-19. První randomizovaná výzkumná studie s lopinavirem/ritonavirem neprokázala efekt proti běžné péči u 199 hospitalizovaných dospělých s těžkým průběhem COVID-19. Není žádný důvod očekávat příznivý efekt od jiných antiretrovirů včetně inhibitorů proteáz. Nicméně darunavir v jedné laboratorní analýze prokázal, že má schopnost se vázat na COVID-19 proteázu.

Celý článek

Upozornění pro HIV+ pacienty - návštěva zdravotnických zařízení

s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci týkající se koronaviru COVID 19 v ČR si Vás dovolujeme informovat o režimových opatřeních v HIV centrech v ČR a v lékařských zařízeních v ČR obecně. Obecně platí pravidlo, abyste minimalizovali svůj pobyt ve veřejných prostorách mimo svůj domov. Výrazně tím snížíte riziko nákazy.

Pokud jste objednáni na pravidelnou kontrolu a vyzvednutí léků, minimalizujte svůj pobyt na infekčních odděleních. Je možné, že HIV centra s cílem minimalizovat pobyt pacientů s HIV na odděleních, omezí návštěvu v ambulanci pouze na výdej léků. Situace se v jednotlivých HIV centrech může lišit. Cílem opatření je snížení rizika přenosu jakékoliv infekce na co nejkratší čas.

Pokud nejste objednáni a chcete navštívit lékaře z důvodů akutních zdravotních problémů, kontaktuje předem své HIV centrum a domluvte se na následném postupu. Pokud potřebujete jen předepsat jiné, než centrové léky, kontaktujte svého lékaře nebo HIV centrum telefonicky nebo e-mailem, aby Vám byl vystaven elektronický recept.

Celý článek

Zákon v poslanecké sněmovně - potřebujeme vaši pomoc!

Vážené členky, vážení členové, přátelé a podporovatelé,

dovoluji si vás požádat o vyplnění dotazníku k problematice dostupnosti léků v ČR, která není úplně ideální. V poslanecké sněmovně je právě projednáván zákon, který by dal pacientům jistotu, řekněme jakousi "pojistku" v případě, že lék nebude v lékárně dostupný. Zákon navrhuje mnoho opatření, která mají pomoci s dostupností léků pro "spotřebitele" a ačkoliv by měl být pacient (tedy konečný příjemce péče) v centru pozornosti, při projednávání tohoto zákona stojí jaksi mimo...

Celý článek

Projekt: Inovace v oblasti podpory a prevence sociálního vyloučení HIV pozitivní komunity

Česká společnost AIDS pomoc zahájila realizaci projektu zaměřeného na vývoj nových služeb pro osoby z HIV pozitivní komunity a osoby z jejího blízkého okolí, jako jsou rodinní příslušníci, partneři, přátelé, spolupracovníci apod.

Celý článek

Lékový záznam

Od 1. června 2020 je ošetřujícím lékařům umožněn náhled do lékového záznamu pacienta na léky, které mu byly předepsány na recept a vydány na základě receptu v lékárně. Stejně tak mají tyto údaje k nahlédnutí lékárníci v okamžiku, kdy pacientovi v lékárně vydávají lék na recept. A tyto údaje jsou k dispozici také klinickým farmaceutům. Centrové léky, tedy např. léky na HIV, vydávané přímo v HIV centrech, nejsou zatím v lékovém záznamu uvedeny.

Jestliže neprojevíte žádnou vůli, budou od 1. června 2020 ošetřující lékaři, lékárníci, kliničtí farmaceuti a lékaři zdravotnické záchranné služby nahlížet do Vašeho lékového záznamu ve chvíli, kdy Vám budou poskytovat zdravotní službu. Projev vůle a změnu nastavení ale budete moci udělat i kdykoliv v budoucnu, neomezeně, i po 1. červnu 2020.

Celý článek

Pacienti s HIV a nový koronavirus - Covid-19

Informace platné k 27.2.2020 16:45. Budeme dále aktualizovat.

Pro HIV+ osoby s jakýmkoliv stavem imunity platí stejná doporučení jako pro ostatní obyvatele ČR. O průběhu infekce u osob s HIV zatím nejsou dostupné informace.

Celý článek

ROZPOUTALI JSME DISKUZI: STUDIE: 4 dny s léky a 3 dny bez léků?

V čísle časopisu POZITIVNĚ 37 jsme uveřejnili výsledky studie představené na 10. mezinárodní konferenci o AIDS a HIV v Mexiko City (IAS 2019). Výsledky studie uváděly, že HIV léčba užívaná 4 dny v týdny byla stejně účinná jako každodenní léčba u lidí, kteří už měli plně potlačenou virovou nálož. V článku jsme zároveň upozornili, že pacientům je doporučeno užívat léky každý den, a že dlouhodobé dodržování léčebné terapie je velmi důležité.

Podle očekávání článek vzbudil různé diskuze, a proto jsme požádali primáře a vedoucího lékaře HIV centra v Ústí nad Labem, o odpovědi na tři otázky:

Celý článek

Pozor na placené „seriózní“ seznamky

Na podzim se na Českou společnost AIDS pomoc obrátil klient, který narazil na falešnou seznamku www.hivseznamka.cz. Chtěl si objednat seznamovací služby v ceně 182,99 Kč za měsíc. Z účtu mu však odebrali částku na služby za celý rok – celkem 2195,88 Kč. Klient na kontakt seznamky napsal, že platil pouze jeden měsíc ve výši 182,99 Kč a zbytek požadoval navrátit na účet. Neodpověděli. Následně zablokoval platební kartu.

Celý článek

Vědci objevili první nový kmen HIV po téměř dvou dekádách

Po 19 letech objevil tým vědců nový kmen HIV. Za objevem stojí společnost Abbott Laboratories, která provedla výzkum společně s Univerzitou v Missouri. Kmen je součástí skupiny M-verze HIV-1, stejné rodiny virových podtypů, které mohou být zodpovědné za globální pandemii HIV. Výsledky byly zveřejněny v listopadu 2019 v časopisu Journal of Acquired Immune Deficient Syndromes (Noviny syndromů získané imunitní deficience) .

Celý článek

Máme nové fórum a seznamku

Původní diskuzní fórum a seznamka pro HIV+ byly v provozu od roku 2014. Bohužel společnost, která je provozovala, přistoupila k ukončení všech služeb, a tak došlo i ke smazání našeho původního diskuzního fóra a seznamky. Z tohoto důvodu jsme vytvořili nové fórum a seznamku, které věříme, že budou fungovat ještě lépe než ty původní. Pokud budete mít jakékoli nápady nebo připomínky, tak je napište a my se rádi zdokonalíme.

Celý článek

Proč může infekce HIV zvýšit riziko náhlého srdečního selhání?

Úspěch antiretrovirových terapií prodloužil život HIV pozitivních lidí dostatečně dlouho na to, aby se objevily další chronické zdravotní stavy, včetně nedávno zdokumentovaného náhlého úmrtí. Nová studie srovnávala lékařská data zaznamenané prostřednictvím EKG od HIV pozitivních mužů. Vědci a spolupracovníci Johns Hopkins Medicine uvádějí, že našli důvod, proč jsou HIV+ muži ve zvýšeném riziku náhlé srdeční smrti. Vše má souvislost s variabilitou elektrického „resetovacího“ intervalu mezi jednotlivými srdečními ozvami - známým jako QT interval.

Celý článek

Pečovatelské domy v USA pro HIV pozitivní klienty jsou hodnoceny jako méně kvalitní

V USA podíl HIV pozitivních rezidentů v domovech s pečovatelskou službou v posledních letech výrazně vzrostl. Mnoho pečovatelských domů má jen málo zkušeností s péčí o pacienty s HIV. Vědci z Brownovy Univerzity v časopise Americké Geriatrické Společnosti (Journal of American Geriatrics Society) uvádějí, že zařízení, kam jsou tito pacienti umisťováni, bývají horší kvality. Třetina těchto pacientů trpí nějakou formou demence nebo poruchy vnímání. Kromě toho více HIV pozitivních žije ve čtvrtích s nízkými příjmy, jejichž pečovatelské domovy jsou známy tím, že poskytují nižší kvalitu péče.

Celý článek

Nejstarší známý HIV pozitivní člověk zemřel ve věku 100 let

Muž známý jako „Lisabonský pacient“, tedy nejstarší známý HIV pozitivní člověk, zemřel v říjnu 2019 a bylo mu 100 let. Miguel je pseudonym použitý v případové studii. Podle portugalských lékařů „zemřel klidně“ v posteli ve spánku. Jeho případ představuje důležitý precedens pro HIV pozitivní a pro ty, kteří stále považují nemoc za rozsudek smrti, uvedl specialista na HIV Dr. Giovanni Guaraldi, který je spoluautorem případové studie a loni hovořil s CTV News.

Celý článek

Let us talk about Chems, Baby!

Otevřený workshop pro všechny, kdo se chce dozvědět více o chems, harm reduction a sexu nebo prostě sdílet své zkušenosti s chemsexem.

Celý článek

Bezpečnost Dolutegraviru v těhotenství: riziko je nižší, než bylo dosud uváděno

Na základě dlouhodobého pozorování v Botswaně, je léčba Dolutegravirem v době početí, nebo během prvního trimestru spojena s malým zvýšeným rizikem defektů nervové trubice. Výzkum byl představen na 10. mezinárodní konferenci Společnosti AIDS o výzkumu HIV (IAS 2019) v Mexico City. Riziko je nižší, než naznačovaly předběžné výsledky. Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučila, aby byl dolutegravir dostupný pro všechny ženy.

Celý článek

Nový dvousložkový lék je schválený v EU

S přibližně 25 000 nově diagnostikovanými v Evropě každý rok a skutečností, že dnes je onemocnění HIV považováno za chronický stav vyžadující celoživotní antiretrovirovou léčbu, je stále důležitější poskytnout inovativní možnosti léčby. Dosud byly po mnoho let standardem péče o léčené HIV pozitivní pacienty v Evropě třísložkové léky. Nový dvousložkový lék posiluje portfolio inovativních léčebných přístupů pro HIV pozitivní komunitu. Tato léčba umožňuje jedincům užívat dvousložkový lék v jedné pilulce, přičemž vychází z prokázaných účinků. Cílem je snížit množství HIV léků, které pacienti za celý život spolykají.

Celý článek

Domácí HIV testy nejsou tím správným ukazatelem infekčnosti

Organizace provádějící HIV testování v Evropě, USA, ale i Jihoafrické republice uvádějí značný počet HIV pozitivních lidí, u kterých bylo zaznamenáno opakované selhání testování na protilátky HIV. Obdobné zkušenosti s testy má i Česká společnost AIDS pomoc.

Celý článek

S injekční HIV léčbou jsou prý pacienti spokojení

Pacienti, kteří dostávali kombinaci dvou dlouhodobě působících injekčních antiretrovirotik jednou měsíčně, vyjádřili velkou spokojenost s formou této léčby a téměř všichni uvedli, že tento způsob preferují před polykáním prášků. Vyplanulo to ze dvou studií předložených v IAS 2019.

Celý článek

Pozitivní sportovec pokořil Mount Everest

HIV aktivismus se opět objevil na vrcholu, tentokrát v oblasti horolezectví. Nepálec Gopal Shrestha se setal prvním HIV pozitivním člověkem, jež pokořil nejvyšší vrchol světa - Mount Everest.

Celý článek

Skončil projekt mapující historii a aktivismus kolem HIV

V září 2019 se konala v Berlíně závěrečná konference projektu Europach. Projekt se zabýval zmapováním historie HIV infekce a AIDS včetně politického aktivismu. Na jeho řešení se podílely Británie, Německo, Polsko a Turecko. Podařilo se založit Evropský HIV/AIDS archiv, který je digitalizovaný, tedy měl by být přístupný on-line a na jeho tvorbě se podílela většina evropských zemí. Obsahuje jak záznamy orální historie, tak i různé artefakty (plakáty, fotografie)

Celý článek

Pražská hygiena znovu pokutuje šíření pohlavních nemocí

Možná I vám dorazila pozvánka, abyste se dostavili k projednání epidemiologického šetření na pražskou hygienickou stanici. Podle informací účastníků tam na vás bude čekat zřejmě přesila, několika pracovnic hygieny. Tyto dámy Vám budou hrozit různými postihy a vyšetřováním, a také vám předloží “blokovou pokutu k zaplacení na místě”. Je to obdoba blokové pokuty za dopravní přestupek, tzn. že když ji přijmete, tak se přiznáváte ke všemu a už s tím nejde nic jiného dělat, než zaplatit.

Celý článek

HIV AND YOUR BODY 2019

Ve dnech 25 a 26. září 2019 se v Amsterdamu konala konference HIV AND YOUR BODY 2019, které se zúčastnili i 2 zástupci ČSAP a 2 zástupci slovenské organizace Dom svetla Slovensko.

Celý článek

Nová injekční léčba HIV. Místo každodenních prášků jen 12 injekcí za rok

První výsledky nové klinické studie prezentované v březnu letošního roku na Konferenci o retrovirech a oportunních infekcích (CROI 2019) v americkém Seattlu ukazují, že měsíční injekce obsahující kombinaci léků proti HIV je stejně účinná jako standardní denní perorální léčba (podání léku ústy). Injekční aplikace jednou za měsíc je zároveň preferovaná volba užívání léku u 90% dotazovaných pacientů.

Celý článek

HIV stigma zabíjí a zastaralé zákony ničí životy mnoha lidí

Docentka sociologie na Indianské Univerzitě v Indianapolis Carrie Foote žije s HIV od roku 1988. Je jednou ze zakládajících členů kampaně U=U. Jejím novým poselstvím je , že ‚Stigma nás zabíjí‘. ‚Stigma HIV vyvolává u veřejnosti paniku a U=U je okamžitá a účinná reakce pro odbourání stigmatu‘.

Celý článek

Otázky a odpovědi: PROČ SE NĚKOMU NEDAŘÍ DOSÁHNOUT NEDETEKOVATELNÉ VIROVÉ NÁLOŽE

Velkou výzvou pro lékaře jsou HIV pacienti, u nichž i přes úspěšnou léčbu přetrvává nízká hladina viru v krvi, i když by měl být virus nedetekovatelný. Doporučení jak tuto situaci řešit zatím mnoho není.

Jaké jsou příčiny přetrvávající nízké úrovně viru v krvi?

To je komplikované téma. U pacientů s nízkou virovou hladinou existuje řada rizikových faktorů. Jedním z nich je, že zřejmě měli ještě před začátkem léčby velké virové zatížení. Obvykle se jedná o lidi, kteří měli infekci roky předtím, než se začali léčit. Pravděpodobně to je jedna z hlavních příčin.

Celý článek

Obrázek č. 138
Obrázek č. 153

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.