AKTUÁLNĚ

HIV pozitivní zde najdou informace o životě s HIV, důležité kontakty, brožury a další materiály ke stažení. V archivu dvouměsíčníku POZITIVNĚ! je možné si zpravodaj objednat. Již několik let provozujeme fórum pro HIV+, seznamku a on-line poradnu. V sekci služby jsou informace o aktuálních službách a projektech ČSAP pro HIV+ komunitu. Webináře - odvysílané pořady jsou k dispozici v archivu.

INFORMUJEME

Význam virové nálože pro zdraví a (ne)možnost přenosu sexuální cestou

Antiretrovirová léčba změnila zásadně životy lidí žijících s HIV. Lidé s HIV, kteří jsou včas diagnostikováni a léčeni a užívají předepsané léky, mohou nyní žít déle a vést stejně zdravý život jako lidé, kteří jsou HIV negativní. Světová zdravotnická organizace (WHO) letos publikovala odbornou zprávu, která potvrzuje, že u osob žijících s HIV, které si udržují nedetekovatelnou virovou zátěž a užívají předepsanou antiretrovirovou léčbu, je riziko přenosu HIV na sexuálního partnera či partnery nulové a riziko vertikálního přenosu HIV na děti minimální.

Zpráva zároveň přináší důkazy o tom, že riziko přenosu na sexuálního partnera je téměř nulové nebo zanedbatelné i v případech, kdy osoba žijící s HIV má sice detekovatelnou, ale potlačenou virovou nálož ≤ 1.000 kopií/ml.

Vítáme nové vědecké důkazy, které podporují význam včasné léčby pro individuální zdraví každého člověka žijícího s HIV, ale i pro veřejné zdraví. V českém kontextu jsou tyto vědecké důkazy důležité i v rámci kriminalizace HIV, s kterou se občas i dnes v Česku potýkáme.

Celý článek

Info pro občany z Ukrajiny - інформація для українців, які живуть з ВІЛ

Останнє оновлення: 21 квітня 2022 року


Пропонуємо допомогу всім українським громадянам, які живуть з ВІЛ, що перебувають в Чеській Республіці на будь яких підставах. Пропонуємо доступ до лікування, є і можливість тимчасового прихистку.

Подробиці тут:

Celý článek

11 způsobů jak snížit stres

Už jsme si asi zvykli, že žijeme v době, která přináší stres. Stres může být užitečný, žene nás dopředu, může nás motivovat k lepším výkonům. Ale může být také škodlivý a nenápadně ničit naše zdraví. Proto přinášíme 11 jednoduchých tipů, jak můžeme hladinu stresu účinně snižovat.

Celý článek

Světový den boje proti AIDS

Každý rok si 1. prosince svět připomíná Světový den boje proti AIDS. Lidé po celém světě se spojují, aby ukázali podporu lidem žijícím s HIV a aby si vzpomněli na ty, kteří zemřeli na onemocnění související s AIDS.

Celý článek

Chemsex: učíme se od Norů

Ve středu 20. září 2023 proběhl v Domě světla workshop tematicky zaměřený na problematiku chemsexu. Česká společnost AIDS pomoc získala díky projektu z Norských fondů podporu na vzájemné předávání zkušeností s partnerskou organizací HIV Norge.

Celý článek

Střípky ze světa vědy

Zajímá vás, co nového se děje v oblasti léčby HIV? V článku najdete shrnutí zajímavých témat a odkazy na ty správné zdroje.

Celý článek

Pojišťovny a praxe s pozitivními II.

Přístup lidí žijících s HIV k životnímu pojištění, jakož i k dalším pojistným produktům z kategorie pojištění osob, je problematikou, s kterou se jednotlivé pojišťovny na českém pojišťovacím trhu dodnes vypořádávají různě. Zatímco některé pojišťovny stále řadí lidi žijící s HIV na seznam zcela nepojistitelných osob, objevují se první příznivé signály, že by pojistitelnost HIV pozitivních v České republice mohla do budoucna reflektovat medicínský pokrok v antiretrovirové léčbě tohoto chronického a zvládnutelného onemocnění. Zdá se, že alespoň několik prvních českých pojišťoven je v tomto ohledu na správné cestě.

Celý článek

S jakými drogami se dnes můžete setkat ve společnosti? 6.díl: benzodiazepiny

Benzodiazepiny jsou léky, běžně předepisované „na uklidnění“. V Česku jsou benzodiazepiny ve zdravotnictví nadužívány, předepisují se i v situacích, které by bylo možné zvládat i bez psychofarmak (psychoterapie) nebo jinými léky (antidepresiva). Léčba benzodiazepinovými anxiolytiky by neměla přesáhnout 4 týdny.

Celý článek

Pro lidi s HIV je časný skrínink rakoviny konečníku spojen s lepšími výsledky léčby

Podle holandské studie může vést skrínink časných známek rakoviny konečníku u osob žijících s HIV k dřívější diagnóze a lepšímu přežití.

Dr. Jan Prins z Amsterodamské univerzity společně s kolegy uvedl, že v Nizozemí byla u mužů žijících s HIV, kteří mají sex s muži (MSM) a kteří absolvovali skrínink, úmrtnost související s rakovinou konečníku 3,7 % ve srovnání s 24 % u těch, kteří skrínink neabsolvovali. V časopise Lancet uvedli, že zatímco u osob s HIV, které prošly skríninkem, bylo zjištěno více případů rakoviny konečníku, nádor se nacházel v příznivějším stádiu.

Celý článek

Kanada, Alberta: Srovnání zdravotních výstupů mezi lidmi žijícími s HIV ve městě a mimo město

Většina HIV klinických studií v Kanadě a dalších zemích s vysokým příjmem zahrnuje osoby žijící ve městech. Není překvapivé, že mnoho osob žijících s HIV žije ve městech, kde jsou umístěny HIV kliniky. Nicméně, někteří lidé s HIV žijí ve venkovských oblastech a mohou čelit unikátním bariérám v přístupu ke službám souvisejícím s HIV.

Celý článek

Pronajměte svůj byt v rámci programu Housing First

V minulém vydání časopisu P!ozitivně jsme Vás informovali o zahájení našeho nového programu Housing First.

Cílem projektu založeného na principech filozofie Housing First je pomoci klientům dostat se ze stavu bytové nouze a nabídnout jim bydlení ve standardních bytech. Prostřednictvím sociální práce je pak podpořit v úsilí udržet si bydlení dlouhodobě a postupem času i svépomocně. Naším návazným cílem je zlepšit celkovou situaci účastníků projektu i v ostatních oblastech života, jako je jejich zdravotní či psychický stav, finanční oblast nebo plnohodnotné zapojení do společnosti a společenského života.

Celý článek

10 tipů pro zdravé stárnutí s HIV

Lidé žijící s HIV dnes mohou prožít stejně plnohodnotný život jako běžná populace a v klidu zestárnout. Jak tedy co nejvíce podpořit své zdraví a předejít zbytečným problémům v průběhu stárnutí? Přinášíme vám 10 základních tipů jak na to.

Celý článek

S jakými drogami se dnes můžete setkat ve společnosti? 5. díl - pervitin

Pervitin (slangově peří, piko, párno, ice, meťák, meth, speed, go, crystal, Tina) patří mezi psychostimulancia, tzv. „uppers“. Je to nejrozšířenější nelegální návyková látka v Česku a absolutní král na české chemsex scéně. Popularita pervitinu je dána především jeho dobrou dostupností a nízkou cenou. Je velmi dobře rozpustný v tucích, proto rychle prochází hematoencefalickou bariérou. Pervitin je možné levně vyrábět v menších lokálních varnách na rozdíl od jiných látek, jako je heroin nebo kokain.

Pervitin bývá typicky užíván v jízdách nebo tazích (opakované užití několik dní po sobě), po kterých následuje období abstinence, kdy uživatel čerpá síly. U některých uživatelů („low intensity user“) se setkáváme také s denním užíváním menších dávek pervitinu.

Celý článek

ČSAP rozjíždí projekt Léky až domů

Česká společnost AIDS pomoc, uzavřela s Fakultní nemocnicí Bulovka (FNB) memorandum o spolupráci v rámci projektu Léky až domů. Smyslem projektu je zajistit pro osoby žijící s HIV vyzvedávání lékařských předpisů na jakákoliv antiretrovirotika, která byla předepsána, jejich vyzvednutí z lékárny a zaslání. Týká se to antiretrovirotik, která jsou plně hrazena veřejným zdravotním pojištěním a která budou předepisovat lékaři HIV centra Kliniky infekčních nemocí FNB.

Celý článek

Sezóna respiračních onemocněních se blíží, očkování vám pomůže připravit se na ni

S nadcházejícím podzimem se očekává nová vlna chřipky a onemocnění COVID-19. Účinnou prevenci těchto onemocnění představuje očkování, které je možné podávat ve stejný den na dvě různá aplikační místa (do svalu na paži). Souběh koronavirové infekce a chřipky může být zvláště nebezpečný pro starší osoby s chronickým onemocněním, zvláště při sníženém počtu CD4 buněk.

Celý článek

Anglie a Wales - nové pokyny pro prokurátory zohledňují U:U

Pokyny Korunní prokurátorské služby v případech domnělého přenosu HIV nově uznávají U=U (česky N=N; nezjistitelný = neinfekční), tj. že nedetekovatelná virová nálož zabraňuje přenosu HIV. Dřívější pokyny uváděly, že nezjistitelná virová nálož snižuje riziko přenosu, avšak jasně neprohlašovaly, že riziko je nulové.

Celý článek

Prague Pride 2023 - nezpomínejte na své zdraví!

Přijďte se otestovat na HIV a navštivte naši venerologickou poradnu!

Chystáte se na Prague Pride? Tak se stavte také na testy na HIV a pobavit se s našimi odborníky nejenom o HIV, ale také o dalších pohlavně přenosných nemocech a mpox. Na Střeleckém ostrově, v Pride Village, Vám bude k dispozici testovací stan a mobilní venerologická ordinace s PrEP poradnou České společnosti AIDS pomoc. Kromě běžných testů na HIV, syfilis a žloutenku B a C budeme schopni do hodiny vyšetřit také další pohlavně přenosné nemoci (kapavka, chlamydie).
Také letos budeme testovat během průvodu Prague Pride na Letenské pláni, kde bude možné kromě testování využít i mobilní venerologickou ordinaci. Testování je bezplatné a anonymní.

Celý článek

WHO vydává nové doporučení: Vliv potlačení virové nálože na zdraví a přenos HIV

Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala během 12. konference Mezinárodní AIDS společnosti (IAS) – Konference o HIV vědě nové Doporučené postupy k HIV prevenci, testování, léčbě, poskytování služeb a monitoringu.

Celý článek

S jakými drogami se dnes můžete setkat ve společnosti? 4. díl - GHB/GBL

GBL (gamabutyrolacton) a GHB (gamahydroxybutyrát) známe také jako tekutou extázi (i když s MDMA nemá vůbec nic společného), Ginu nebo G. GBL je silnější než GHB. Jde o tlumivě působící látky (tzv. downers), jejich sedativní a euforizující účinek se podobá účinku alkoholu. Ve vyšších dávkách působí jako anestetikum.

Celý článek

Bydlení pro osoby žijící s HIV - koncept Housing First

Nové možnosti řešení problému s bydlením nabídne od července Česká společnost AIDS pomoc svým klientům žijícím s HIV, kteří se ocitli v bytové nouzi a nemají bez pomoci možnost svou situaci řešit.

Celý článek

„Byli jsme překvapení, že můžeme mít normálně děti,“ přiznává HIV pozitivní tatínek. Nečekaná diagnóza mu ale v životě pomohla

Že je HIV pozitivní, se Jonáš (35) dozvěděl náhodou, když šel darovat krev. Ačkoliv měl jako zdravotník o nemoci docela dobré povědomí, stejně se obával, že ho bude v životě limitovat. Dnes ale vede normální život a má se svou ženou dvě zdravé dětí. Sám říká, že mu HIV vlastně pomohlo.

Celý článek

9 tipů jak užívat léky ve správný čas

Adherence k léčbě znamená užívání správné dávky léků pokaždé přesně tak, jak je předepsáno vaším lékařem. Je důležité užívat léky včas, aby se zajistilo potlačení virové nálože. Ale pro některé lidi může představovat adherence problém. Přinášíme několik tipů, které vám pomůžou užívat léky včas.

Celý článek

Je tu 60. vydání časopisu Pozitivně! Seznamte se s redakcí

Právě čtete 60. číslo časopisu Pozitivně! Časopis, dříve stručný zpravodaj, vychází od 1. července 2013. Tedy už 10 let. A kromě připomenutí, proč jsme Pozitivně začali vydávat a proč ho stále dál vydáváme, se můžete v článku seznámit také s jeho redakcí.

Celý článek

Intenzivní edukačně rekondiční pobyt 2023 - Red Ribbon

Neváhejte a také letos vyražte na intenzivní edukačně rekondiční pobyt s Red Ribbon.

Kde: v Rekreačním středisku Vápenky

Kdy: 30. 7.- 6. 8. 2023

Celý článek

Národní asociace pacientských organizací (NAPO)

Česká společnost AIDS pomoc stála u zrodu Národní asociace pacientských organizací, která byla formálně založena v lednu 2022.

Celý článek

Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 221
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.