AKTUÁLNĚ

HIV pozitivní zde najdou informace o životě s HIV, důležité kontakty, brožury a další materiály ke stažení. V archivu dvouměsíčníku POZITIVNĚ! je možné si zpravodaj objednat. Již několik let provozujeme fórum pro HIV+, seznamku a on-line poradnu. V sekci služby jsou informace o aktuálních službách a projektech ČSAP pro HIV+ komunitu. Webináře - odvysílané pořady jsou k dispozici v archivu.

INFORMUJEME

Poslouchejte podcast ŽIVOT+

Spustili jsme první díl podcastu ŽIVOT+, který je nejenom o HIV a pro HIV+, ale pro všechny.

Celý článek

Očkování HIV+ na covid-19

V úterý 15.6. končí platnost unikátních kódů k přednostnímu očkování pro HIV+ osoby.

Celý článek

Za letošní duben přibylo v České republice 29 HIV pozitivních případů, v porovnání s dubnem 2020 se jedná o výrazný nárůst o 18 případů

Statistiky Národní referenční laboratoře pro HIV Státního zdravotního ústavu uvádí, že za první měsíc druhého čtvrtletí (04/21) přibylo v České republice již 29 případů HIV pozitivních. V porovnání s dubnem 2020 je to o 18 případů více, tehdy bylo diagnostikováno jen 11 případů. Celkově se do konce dubna 2021 nakazilo 3921 lidí, u 735 z nich se rozvinulo onemocnění AIDS a 338 lidí zemřelo.

Celý článek

Změny váhy a metabolismu po změně léčby z tenofoviru disoproxilu fumarátu na tenofovir alafenamid u osob žijících s HIV

Antiretrovirová léčba (ART) využívající tenofovir se stala léčbou první linie ve většině léčebných doporučení. Ve srovnání s tenofovirem disoproxil fumarátem (TDF) má tenofovir alafenamid (TAF) příznivý a bezpečný profil co se týče ledvin a kostí, ale zůstávají obavy z metabolických komplikací.

Celý článek

Druhý pacient na světě se vyléčil z infekce HIV

Věděli jste, že se vyléčil další pacient nakažený virem HIV?

Celý článek

Vědcům se povedlo prozkoumat nový dílek skládačky infekce HIV

Vědci Evropské laboratoře molekulární biologie (EMBL) Heidelberg a Infektologického centra v Univerzitní nemocnici v Heidelbergu poprvé uspěli ve zobrazení HIV během transportu do jádra napadené buňky.

Celý článek

HIV kriminalizace během roku 2020: pokračují případy kriminalizace, ale objevují se také právní pokroky

HIV Justice Network

Nedávný bulletin HIV Justice Network obsahuje následující shrnutí vývoje během roku 2020.

Celý článek

Nový výzkum ukazuje možné zacílení léků proti HIV

Člověk má ohromný mnohovrstevnatý obranný systém, který nás chrání před virovými infekcemi. Lepší pochopení tohoto obranného systému a triků, které viry užívají k jeho obejití, mohou otevřít nové cesty pro léčbu virových infekcí a dalších možných nemocí.

Celý článek

Čím léčíme v Česku III.

Až na zcela ojedinělé případy, kdy došlo k uzdravení dvou pacientů po transplantaci kostní dřeně kvůli nádorovému onemocnění, považujme infekci HIV za nevyléčitelné onemocnění.

Celý článek

Registrace k přednostnímu očkování prodloužena do 15.června 2021

Upozorňujeme, že byla prodloužena platnost kódů k přednostnímu očkování pro osoby s chronickým onemocněním, včetně HIV infekce, až do 15. června 2021. Do této doby se můžete registrovat v centrálním rezervačním systému s využítím kódu z HIV centra přednostně. Zároveň se od pondělí 17. května 2021 umožňuje registrace pro osoby starší 40 let, ke které žádný kód již není potřeba.

Celý článek

Je třeba udělat další krok ke zrovnoprávnění HIV pozitivních

O projektu ČSAP směřujícímu k odstranění diskriminace lidí s HIV v pojišťovnictví jsme hovořili s Martinem Černým, manažerem projektu, a právníkem Jakubem Tomšejem.

Celý článek

Přístup k životnímu pojištění: Jak HIV ovlivňuje pojistitelnost?

Díky současnému pokroku v antiretrovirové léčbě je předpokládaná délka života osoby žijící s HIV téměř totožná s délkou života osoby HIV negativní. Obdobně tomu je i s kvalitou života. Je však pokrok medicíny zohledňován v praxi českých pojišťoven při poskytování pojišťovacích produktů? Přinášíme Vám shrnutí základních aspektů pojistitelnosti lidí žijících s HIV.

Celý článek

16. květen 2021, mezinárodní vzpomínkový den na oběti AIDS

Vzpomínáme – Bojujeme – Žijeme navzdory HIV

Každoročně třetí květnovou neděli, letos 16. května, vzpomínáme na oběti nemoci AIDS – International AIDS Candlelight Memorial Day. Celý svět, a také Česká a Slovenská republika, si oběti AIDS připomíná Světlem pro AIDS. V České republice se letos rozsvítí budovy v Praze, Brně, Olomouci, Zlíně, Děčíně, Ústí nad Labem, Chrudimi a Plzni, na Slovensku v Bratislavě. Červené světlo se stane nejenom připomínkou obětí AIDS, ale hlavně upozorněním, že HIV je stále velkým problémem, i když jsme na něj v posledním covidovém roce možná zapomněli. Na Slovensku probíhá iniciativa Světlo pro AIDS pod záštitou sdružení Dom svetla Slovensko.

Celý článek

Oxfordská vakcína proti COVID-19 spouští podobnou imunitní odpověď u HIV pozitivních jako u HIV negativních

Koncem dubna 2021 přinesl britský článek první zevrubné výsledky u HIV pozitivních osob týkajících se odpovědi T a B buněk na očkování vakcínou Oxford/AstraZeneca.

Celý článek

Od 12.4. se spouští rezervace přednostního očkování pro všechny chronické pacienty.

Nyní se otvírá možnost očkování pro všechny osoby žijící s HIV. Registrace v centrálním rezervačním systému bude umožněna od 12.4. do 15.5.2021.

Celý článek

Webinář na téma Očkování proti onemocnění covid-19 ve vztahu k chronickým onemocněním.

Oddělení podpory práv pacientů prostřednictvím Pacientského hubu vás zve ke sledování Webináře k aktuálnímu tématu Očkování proti onemocnění covid-19 ve vztahu k chronickým onemocněním.

Celý článek

HIV léky způsobují změny imunitního systému, které mohou zlepšit odolnost vůči virovým infekcím

Současné léky užívané k tomu, aby udržely HIV pod kontrolou, mohou také způsobit změny v imunitním systému, které mohou u lidí umožnit lepší odolnost vůči virovým infekcím – ale mohou také působit škodlivý zánět podle studie publikované v Cell Reports Medicine.liv.

Celý článek

Zjištěna nová příčina zánětu u HIV pozitivních

Zatímco současná antiretrovirová léčba infekce HIV je vysoce účinná, data ukazují, že se u HIV pozitivních objevuje zrychlené stárnutí a mají kratší délku života – o 5 až 10 let – v porovnání s lidmi bez HIV. Tyto výsledky jsou spojené s chronickým zánětem, který může vést k časnějšímu nástupu nemocí souvisejících s věkem jako je kornatění tepen (ateroskleróza), nádorová onemocnění nebo pokles v nervových a poznávacích funkcích. Nová studie vedená výzkumníky v Boston Medical Center zkoumala, jaké faktory mohou přispívat k tomuto zánětu, a identifikovali neschopnost kontrolovat produkci HIV RNA (ribonukleové kyseliny) z existující HIV DNA (deoxyribonukleové kyseliny) jako klíčový spouštěč zánětu. Výsledky publikované v The Journal of Infectious Diseases podtrhují potřebu vyvinout novou léčbu zaměřenou na přetrvávající zánět u osob žijících s HIV, aby se zlepšily výsledky.

Celý článek

Nový injekčně podávaný lék může nabídnout dlouhotrvající ochranu před HIV s menšími vedlejšími účinky

Vědci vyvinuli injekční lék, který blokuje vstup HIV do buněk. Říkají, že nový lék potenciálně nabízí dlouhotrvající ochranu před infekcí s menšími vedlejšími účinky. Lék, který byl testován na nehumánních primátech, by případně mohl nahradit nebo doplnit složky „lékového koktejlu“, který v současnosti léčba užívá k prevenci nebo léčbě viru.

Celý článek

Průkopnická metoda odhaluje dynamickou strukturu Gag mřížky u HIV

Viry nahánějí hrůzu. Napadají naše buňky jako neviditelná armády a každý typ přináší vlastní strategii útoku. Zatímco viry devastují komunity lidí i zvířat, vědci dotahují odvracení útoků. Mnoho z nich užívá elektronovou mikroskopii, nástroj, který umožňuje „vidět“, co jednotlivé molekuly virů dělají. Zatím však i ty nejsofistikovanější metody vyžadují, aby byl tento vzorek zmražen a znehybněn, aby se dosáhlo co největšího rozlišení.

Nyní fyzici z University of Utah prozkoumali způsob zobrazování částic velikosti viru v reálném čase při pokojové teplotě s působivým rozlišením. V nové studii tato metoda odhaluje, že mřížka, která tvoří hlavní stavební složku viru HIV, je dynamická. Tento objev rozptylující se mřížky z proteinů Gag a GagPol, dlouho považovaných za statický, otevírá potenciál k nové léčbě.

Celý článek

Mozkové buňky mohou uchovávat a šířit HIV do těla

Výzkumníci zjistili, že astocyty, typ mozkovuých buněk, mohou uchovávat a poté šířit virus do buněk imunitního systému, který buňky převádí z mozku do jiných orgánů. HIV se přesunuje z mozku touto cestou, i když je virus potlačen kombinovanou antiretrovirovou terapií (cART), standtarní léčbou HIV. Studie vedená výzkumníky z Rush University Medical Center v Chicagu a publikovaná v PLOS Pathogens, byla finančně podpořena Státním zdravotním ústavem (National Institutes of Health).

Celý článek

Léky na roztroušenou sklerózu dávají příslib prevenci a léčbě infekce HIV

Nová studie publikovaná v PLOS Pathogens ukazuje slibnou alternativu pro ty, kteří v současnosti užívají dostupnou antiretrovirovou terapii (ART), která kontroluje virovou nálož HIV. Výzkumníci v George Washington Univerzity ve Washingtonu a jejich kolegové objevili, že lék nazývaný fingolimod, který byl schválen pro léčbu roztroušené sklerózy, také blokuje přenos a infikování lidských buněk HIV.

Celý článek

Dobrovolnická stáž ve Švédském království

Největší švédská pacientská organizace se zaměřením na osoby žijící s HIV, Posithiva Gruppen, hledá zájemce o devíti měsíční stáž ve Švédsku z řad mladých lidí žijících s HIV (18–30 let).

Celý článek

Jste HIV+ a užíváte léky na HIV?

Potom můžete pomoci zapojením se do průzkumu THE EUROPEAN AIDS TREATMENT GROUP (EATG).

Celý článek

Hrstka HIV pacientů se silným imunitním systémem se může přirozeně zbavit infekce HIV

Podle nového výzkumu může malé procento HIV pacientů přirozeně dosáhnout „funkčního vyléčení“ tím, že izolují virus do částí lidského genomu tak vzdálených, že není schopný se rozmnožovat. Jediná jiná známá léčba nabízející dlouhodobý ústup (tzv. remisi) infekce HIV byla výsledkem transplantace kostní dřeně u dvou osob. Nicméně transplantace jsou rizikové, drahé a nepředstavují reálnou možnost pro celosvětově odhadovaných 38 milionů osob s infekcí HIV.

Celý článek

Obrázek č. 138
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 177
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.