Lékový záznam

Co je lékový záznam?

Od 1. června 2020 je ošetřujícím lékařům umožněn náhled do lékového záznamu pacienta na léky, které mu byly předepsány na recept a vydány na základě receptu v lékárně. Stejně tak mají tyto údaje k nahlédnutí lékárníci v okamžiku, kdy pacientovi v lékárně vydávají lék na recept. A tyto údaje jsou k dispozici také klinickým farmaceutům.

Jestliže neprojevíte žádnou vůli, budou od 1. června 2020 ošetřující lékaři, lékárníci, kliničtí farmaceuti a lékaři zdravotnické záchranné služby nahlížet do Vašeho lékového záznamu ve chvíli, kdy Vám budou poskytovat zdravotní službu. Projev vůle a změnu nastavení ale budete moci udělat i kdykoliv v budoucnu, neomezeně, i po 1. červnu 2020.


Způsoby vyjádření ne/souhlasu s nahlížením do lékového záznamu

Vyjádřit ne/souhlas s nahlížením do lékového záznamu je možné několika způsoby – elektronicky i v listinné podobě. Můžete si vybrat, zda svůj souhlas udělíte všem lékařům, všem lékárníkům nebo všem klinickým farmaceutům. V případě nesouhlasu s nahlížením všech lékařů nebo lékárníků na váš lékový záznam, je možné vybrat konkrétní lékaře či lékárníky, kteří budou moci i tak nahlížet na Váš lékový záznam - tato volba je ale možné pouze při nastavení souhlasů přes Portál veřejné správy, resp. službu epreskripce.

Při všech způsobech vyjádření souhlasu či nesouhlasu je vyžadováno ověření vaší totožnosti (podrobnosti jsou uvedeny vždy u konkrétního způsobu).

Elektronické způsoby vyjádření ne/souhlasu

portál veřejné správy

eidentita

elektronická občanka

erecept
>>PODROBNĚ<<

Prostřednictvím Portálu veřejné správy za pomocí elektronického občanského průkazu s čipem nebo pomocí e-identity

Upozornění: Pro následující postup není možné použití Portálu veřejné správy s přihlášením prostřednictvím datové schránky!

Máte-li elektronický občanský průkaz s aktivovaným čipem nebo disponujete přihlašovacími údaji e-identity ( https://www.eidentita.cz/Home), přihlaste se do Portálu veřejné správy na adrese https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni.

Pokud jste to neudělali již dříve, musíte si po přihlášení do portálu přidat do sekce „moje služby“ službu „elektronický recept“ pomocí panelu se symbolem žlutého „+“ a nápisem „přidat službu“ a následným vybráním služby „epreskripce“ s obrázkem čárového kódu.

Pokud již službu ve svém portálu máte, zvolte ji a vstupte do ní jako pacient. Z nabídky vyberte „Správa souhlasů“ a následně vyberte souhlasy, které chcete poskytnout, nebo odmítnout.

Aplikace navíc umožňuje, oproti jiným variantám, vyslovit souhlas s nahlížením na údaje zobrazující se prostřednictvím lékového záznamu pro konkrétního lékaře nebo lékárníka za předpokladu, že lékař, kterému chce pacient individuální souhlas udělit, již dříve danému pacientovi vystavil erecept, případně lékárník vydal na erecept lék.

Centrové léky, tedy např. léky na HIV, vydávané přímo v HIV centrech, nejsou zatím v lékovém záznamu uvedeny.

Pokud udělíte plošný nesouhlas s nahlížením lékařů do Vašeho lékového záznamu, nemůžete lékaři HIV centra udělit výjimku tak, aby do Vašeho záznamu nahlížet mohl, a to do té doby, dokud Vám tento lékař nepředepíše jakýkoliv jiný-necentrový lék prostřednictvím eReceptu.

Ověření totožnosti je provedeno prostřednictvím elektronického občanského průkazu nebo přihlašovacích údajů e-identity.

Podrobný návod najdete zde.

Prostřednictvím datové schránky bez i se zaručeným elektronickým podpisem

datové schránky

Pokud máte datovou schránku zřízenou na vás, jako fyzickou osobu (nemůže jít o datovou schránku zaměstnavatele apod.), vyplňte formulář " Vyjádření souhlasu / nesouhlasu s nahlížením zdravotnických pracovníků do lékového záznamu pacienta", který je umístěn také na konci této stránky, převeďte (nebo naskenujte) ho nejlépe do souboru s koncovkou PDF a odešlete prostřednictvím své datové schránky do datové schránky Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) – ID schránky „qwfai2m“.

Pokud disponujete kvalifikovaným certifikátem pro zaručený elektronický podpis, můžete před odeslánímPDF dokument tímto zaručeným elektronickým podpisem opatřit. Návod na podepsání dokumentu pdf v programu Adobe Acrobat Reader najdete např. zde.

Pokud si nejste jisti, jestli váš certifikát, resp. elektronický podpis splňuje podmínky pro to, aby byl úřadem uznán, můžete si dokument opatřený elektronickým podpisem ověřit na stránkách CzechPoint Home zde. Kvalifikovaný certifikát může být dle platných právních předpisů vydán také v jiném členském státě EU, ve státě Dohody o evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci. V případě odeslání dokumentu datovou schránkou ale není potřeba dokument elektronickým podpisem opatřovat.

Ověření totožnosti bude primárně provedeno prostřednictvím informačního systému datových schránek.

Pomocí zaručeného elektronického podpisu (kvalifikovaného certifikátu) prostřednictvím elektronické podatelny SÚKL

elektronický podpis

Pokud disponujete kvalifikovaným certifikátem pro zaručený elektronický podpis, můžete svou totožnost ověřit pomocí tohoto elektronického podpisu. Vyplňte formulář " Vyjádření souhlasu / nesouhlasu s nahlížením zdravotnických pracovníků do lékového záznamu pacienta", který je umístěn také na konci této stránky, převeďte ho do podoby PDF a před odesláním ho opatřete zaručeným elektronickým podpisem. Návod na podepsání dokumentu PDF v programu Adobe Acrobat Reader najdete např. zde.

Pokud si nejste jisti, jestli váš certifikát, resp. elektronický podpis splňuje podmínky pro to, aby byl úřadem uznán, můžete si dokument opatřený elektronickým podpisem ověřit na stránkách CzechPoint Home zde. Kvalifikovaný certifikát může být dle platných právních předpisů vydán také v jiném členském státě EU, ve státě Dohody o evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci. Vyplněný a elektronicky podepsaný formulář odešlete e-mailem na e-mailovou adresu elektronické podatelny Státní ústavu pro kontrolu léčiv, která je: posta@sukl.cz.

V listinné podobě s úředně ověřeným podpisem - zaslání doporučeným dopisem

Obrázek č. 76notář

Vytiskněte a vyplňte formulář " Vyjádření souhlasu / nesouhlasu s nahlížením zdravotnických pracovníků do lékového záznamu pacienta", který je umístěn také na konci této stránky. Dokument opatřete svým úředně ověřeným podpisem.

Za úředně ověřený podpis se považuje podpis ověřený na pracovištích CzechPoint (pošty), na obecních, městských, krajských a obdobných úřadech (na úřadech městských částí a obvodů), u notářů nebo na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.

Formulář následně odešlete (nejlépe doporučeně) na adresu Státní ústav pro kontrolu léčiv, Oddělení eRecept, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10.


Ve všech případech, pokud neobdržíte odpověď od Státního ústavu pro kontrolu léčiv do 30 dnů od přijetí Vašeho požadavku, můžete Vaši žádost o nastavení přístupů ke sdílenému lékovému záznamu považovat za vyřízenou.


Poznámka:
Přestože je jistě v zájmu každého pacienta, aby jeho ošetřující lékaři a lékárníci využili všechny dostupné prostředky k zajištění úspěšné a bezpečné léčby, i tak má každý občan právo, aby svobodně vyjádřil nesouhlas s tím, aby těmto zdravotnickým pracovníkům byl náhled umožněn. Udělení nesouhlasu s nahlížením do lékového záznamu zejména u lékařů znemožní lékařům nahlížet do lékového záznamu a to zcela bez ohledu na situaci, ve které se nacházíte!


Obrázek č. 237
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.