Kontakt+ nabízí

AMBULANTNÍ PORADENSKO-TERAPEUTICKÉ CENTRUM PRO HIV+ A JEJICH BLÍZKÉ

Cílem ambulantního centra Kontakt+ je poskytovat HIV+ lidem a jejich blízkým dostupnou odbornou podporu a pomoc formou psychosociálního poradenství a podpůrné terapie tak, aby bylo možno předem eliminovat či včasně řešit krizové situace, do nichž se mohou kvůli své diagnóze dostávat. Obecně vzato jde o udržení kvality života našich klientů na společensky běžné úrovni (z jejich hlediska jako před diagnózou), posílení jejich schopnosti čelit rizikům sociálního vyloučení a nejlépe o nastartování nového růstového potenciálu. S tím souvisí i potřeba účinné advokace ve smyslu prevence a řešení stigmatizace a diskriminace.

PSYCHOLOGICKÁ/KRIZOVÁ POMOC

 • Podpora při čekání na HIV test po rizikovém chování, nebo čekání na laboratorní výsledek testu.
 • Podpora po reaktivním testu při čekání na konfirmaci.
 • Psychická krizová pomoc nově diagnostikovanému i dalším HIV+ v psychické krizi (situační, vztahové…).
 • Pomoc při udržení osobních vztahů a sociálních kontaktů po sdělení diagnózy.
 • Pomoc osobám blízkým HIV+ (přijetí diagnózy blízkého, strach ze smrti blízké osoby, obavy z budoucnosti…).

(PSYCHO)TERAPEUTICKÁ PODPORA

 • Dlouhodobější (psycho)terapeutická podpora při řešení vážných psychických, rodinných, vztahových a dalších problémů (přijetí diagnózy, sebepřijetí, stigma, vina, sociální izolace apod.).
 • Dlouhodobější podpora blízkých osobám HIV+, možnost párových a rodinných sezení.
 • Možnost organizování podpůrných skupinových sezení k tématu „život s HIV“ aj.

ZDRAVOTNÍ PORADENSTVÍ

 • Rizika přenosu HIV+, prevence (partneři, rodina).
 • Rizikové chování – testování, PrEP, PEP apod.
 • Informace o HIV/AIDS po sdělení diagnózy lékařem.
 • Informace o léčbě, lékařská péče, život s léky.
 • Pomoc s hledáním zdravotní péče (praktici, zubaři).
 • Informace o zdravotních, společenských a právních omezeních (sporty, cestování atd.).
 • Edukace osob blízkých ohledně zdraví a pomoci.

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

 • Sociální poradenství pro HIV+ lidi v hmotné nouzi.
 • Pracovní poradenství (práce, potravinářský průkaz, vstupní prohlídka x diskrétnost lékařů, co zaměstnavatelé?).
 • Informace o síti sociálních služeb a síti sociální péče.
 • Odkazování a spolupráce s klientem na kontaktování dalších sociálních služeb.
 • Pomoc potřebným HIV+ klientům s umisťováním do zařízení sociální péče, se zprostředkováním domácí péče či asistence – vyjednávání, intervence.

ADIKTOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

 • Problematika chemsexu – informace, poradenství, terapie.
 • Návykové látky a závislosti HIV+ populace obecně (např. únik od diagnózy).
 • Specifický přístup – informace, poradenství, spolupráce při hledání možností závislostní léčby HIV+ friendly apod.

KOMUNITNÍ PODPORA, ZKUŠENOSTI HIV+

 • Předávání informací, poradenství o životě s HIV.
 • Mentoring – práce se změnou v životě diagnostikovaného člověka, minimalizace dopadů.
 • Poradenství, jak komunikovat diagnózu v rodině a okolí.
 • Vytvoření mapy potřeb a možné pomoci s nově diagnostikovaným klientem.
 • Síť „Buddy“ (HIV+ „kamarádů“), dobrovolných komunitních pracovníků – průvodců, kteří poskytnou zkušenosti nebo i doprovod v nepříjemných situacích.

ANTIDISKRIMINAČNÍ A PRÁVNÍ PODPORA

 • Hledání řešení problémů se zaměstnavateli či úřady.
 • Řešení problémů s ošetřením nebo hospitalizací HIV+.
 • Řešení problémů potřebných HIV+ lidí s umisťováním do zařízení sociální péče – vyjednávání, intervence.
 • Právní rady spojené s tématem HIV/AIDS obecně.
 • Procesní zastupování – právní služby v případech zřejmé diskriminace.
 • Advokační práce – zacílení i na systémová řešení, které nejsou jen selháním jednotlivce ve funkčním systému.

KONTAKTUJTE NÁS:

Telefonní linka Kontakt+ - 775 764 414, Po-Pá 9 - 16 hodin

E-mail: kontakt@aids-pomoc.cz

Web: https://www.hiv-komunita.cz/kontakt

19. 11. 2021 ICOS

Obrázek č. 138
Podcast Život plus
Obrázek č. 184
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.