Máte zájem o naší službu

Máte zájem o naší službu?

 • Bez řádně vyplněného posudku od lékaře nelze využívání sociální služby započít.
 • Každý zájemce, který "uvažuje", že by chtěl využívat naši sociální službu - azylové domy, je povinen předložit "Posudek registrujícího praktického lékaře o zdravotním stavu" - formulář je možné stáhnout přímo na této stránce, viz. níže, nebo si formulář vyzvedněte v tištěné podobě v sídle organizace v Domě světla. Zájemce o naši službu má samozřejmě možnost se na cokoli o naší službě zeptat.
 • V případě zájmu je možné kontaktovat sociální pracovnici telefonicky, e-mailem nebo osobně.
 • pokud přicházíte poprvé je potřeba se z naší strany věnovat v dostatečné míře samotnému jednání se zájemcem o sociální službu (tzn. příchod nejpozději do 16. 00 hod.)

Denní doba přítomnosti sociální pracovnice je vždy v pracovní dny od 08:00 do 16:30 hod. Osobní návštěvu (konzultaci) se sociální pracovnicí si je možné si dohodnout přímo na místě,
telefonicky na čísle 224 810 713 (kancelář soc. pracovníka). Můžete také zaslat dotaz e-mailem: azylovydum@aids-pomoc.cz

 • Sociální pracovnicí Domu světla je Bc. Alice Urbancová

Průběh jednání se zájemcem

 • je zjišťována aktuální situace zájemce a důvod proč by rád využil naší soc. službu
 • je informován o podmínkách, právech a také povinnostech uživatele a poskytovatele v rámci poskytované sociální služby (s výšší úhrady, smlouvou o poskytování soc. služby., apod.)
 • výsledkem tohoto jednání může být buď přijetí, nebo odmítnutí na základě zákonných důvodů.

Důvody pro odmítnutí zájemce

Zájemce o poskytování sociální služby azylové domy může být odmítnut pouze z těchto důvodů (§ 91 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů):

ze strany poskytovatele

 • neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá, nebo osoba nepatří do definované cílové skupiny uvedené v registru poskytovatelů sociálních služeb (například osoba není HIV pozitivní),
 • nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá, nebo,
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí o sociální služby azylové domy z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy (na tuto sociální službu).

ze zdravotních důvodů

 • zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí naší sociální služby (dle posouzení lékaře) – zdravotními stavy jsou:
 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

Pokud by si zájemce přál, může mu být o odmítnutí vydáno „Vyrozumění o odmítnutí zájemce o sociální službu“. Každé osobě je však vždy poskytnuto základní sociální poradenství.

Přílohy

Obrázek č. 138
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 166
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.