Máte zájem o naši službu

Máte zájem o naši službu?

Sociální službu nelze využít bez doložení posudku lékaře o zdravotním stavu zájemce.

 • Každý, kdo by chtěl využít naši sociální službu azylové domy, je proto povinen předložit "Posudek registrujícího praktického lékaře o zdravotním stavu" - formulář ke stažení zde, dole na této stránce (příloha Posudek registrujícího lékaře) nebo si ho lze vyzvednout v sídle organizace v Domě světla na adrese Malého 282/3, Praha 8-Karlín.
 • Zájemce o naši službu má samozřejmě možnost se na cokoli v souvislosti s jejím poskytováním zeptat.
 • V případě zájmu je možné kontaktovat sociální pracovnici telefonicky, e-mailem nebo osobně.
 • Pokud přicházíte poprvé, je potřeba abychom společně měli na jednání dostatek času a klidu (tzn. příchod nejpozději do 16.00 hod., nejlépe před touto časovou hranicí). Pokud není možné jednání při první schůzce dokončit, domluvíme se na pokračování v jiném termínu.

Denní doba přítomnosti sociální pracovnice je vždy v pracovní dny od 08:00 do 16:30 hod. Osobní návštěvu (konzultaci) se sociální pracovnicí si je možné si dohodnout přímo na místě, telefonicky na čísle 224 810 713 (kancelář soc. pracovníka). Můžete také zaslat dotaz e-mailem: alice.urbancova@aids-pomoc.cz nebo blanka.gabrielova@aids-pomoc.cz

 • Sociální pracovnicí organizace a vedoucí sociální služby je Bc. Alice Urbancová, provoz azylového domu má na starosti pracovnice v sociálních službách Ing. Blanka Gabrielová.

Průběh jednání se zájemcem o sociální službu

 • Zjišťujeme aktuální situaci zájemce a důvod, proč by rád využil naši sociální službu.
 • Informujeme zájemce o podmínkách, právech a také povinnostech klienta a poskytovatele sociální služby, o výši úhrady, smlouvě o poskytování sociální služby apod.
 • Výsledkem tohoto jednání může být buď dohoda o přijetí, nebo odmítnutí na základě zákonných důvodů.

Důvody pro odmítnutí zájemce

Zájemce o poskytování sociální služby azylové domy může být odmítnut pouze z těchto důvodů (§ 91 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů):

ze strany poskytovatele

 • neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá, nebo osoba nepatří do definované cílové skupiny uvedené v registru poskytovatelů sociálních služeb (například osoba není HIV pozitivní),
 • nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá, nebo,
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí o sociální službu azylové domy smlouvu z důvodu porušování povinností z ní vyplývajících (smlouvu na tuto sociální službu).

ze zdravotních důvodů

 • zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí naší sociální služby (dle posouzení lékaře) – to znamená:
 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Pokud by si zájemce přál, může mu být o odmítnutí vydáno „Vyrozumění o odmítnutí zájemce o sociální službu“. Každé osobě je však vždy poskytnuto základní sociální poradenství.

21.10.2020 ICOS

Přílohy

Obrázek č. 209
Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact DMYTRO, dmytro.skirhiko@aids-pomoc.cz, +420 720 956 544, +420 725 960 300. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с DMYTRO, dmytro.skirhiko@aids-pomoc.cz, +420 720 956 544 чи +420 725 960 300. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.