Základní sociální poradenství

V rámci námi poskytované sociální služby poskytujeme také základní sociální poradenství, které není určenou pouze pro uživatele azylového domu, ale pro všechny osoby, které potřebují pomoc při řešení své situace.

Těmto osobám sociální pracovnice nebo sociální pracovník poskytne především:

  • vhodné informace a kontakty na instituce nebo organizace (například vhodné sociální služby), které jim mohou pomoci v řešení jejich situace,
  • informace o možnosti poskytnutí pomoci prostřednictvím vhodné sociální služby,
  • nasměrování na vhodné sociální dávky a instituce, které je poskytují,
  • o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu

    Obrázek č. 26

CSAP nove logo

KOMUNITNÍ SETKÁNÍ

Nejbližší termíny v roce 2018:
SETKÁNÍ KOMUNITY HIV+
Čtvrtek 20. prosince 2018 od 19:00
PODROBNOSTI

Podpořte nás!

 
Obrázek č. 124
Obrázek č. 122

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.